Spring til indhold
Tilbage til Atea Live

Atea Live: Dit datacenter er nøglen til en bæredygtig fremtid​

Vores datacentre er uundværlige. Men de udgør også en enorm CO2-belastning, når det handler om den strømslugende drift af it-infrastrukturen. Inden 2030 ventes datacentrene at bruge op imod 20 % af Danmarks samlede strømforbrug! Driften er desværre ikke den eneste klimasynder. Udskiftning og etablering af nye datacentre er en tung byrde for virksomhedernes CO2-regnskab.

Hvis du ikke gør noget nu, gør omverdenen det for dig!

Uanset branche og virksomhedsstørrelse mødes offentlige institutioner og private virksomheder i stigende grad med skærpede dokumentations- og sporbarhedskrav. Med FN’s verdensmål som ledestjerne skal virksomheder i øget omfang dokumentere mere bæredygtige processer i en stadig større del af værdikæden.

dag kræver både myndigheder, samarbejdspartnere og kunder klare svar på, hvordan den enkelte virksomhed konkret bidrager til at reducere mængden af spild og affald, og hvad der gøres for at nedbringe det globale CO2-udslip gennem øget genanvendelse.

Del 1

Du vil i dette indlæg få konkret indsigt i 3 af Ateas 5 bæredygtighedsmål. Herunder vil du få en forklaring på, hvordan de relaterer til netop datacentre og server-/storage-løsninger, og ikke mindst hvorfor Atea mener det er en vigtig brik i puslespillet for at reducere Co2-udledningen - både globalt og lokalt. ​ Andreas vil desuden kort forklare hvad Atea i dag gør for genanvendelse, og hvilke områder vi fokuserer mest på, for at skabe de største Co2-besparelser. ​

Del 2

Thomas Kjellberg Christensen har i DMI strategisk ansvar for IT & Observationer og Vejr & Varsler, hvilket blandt andet indebærer anskaffelser, drift og bortskaffelse af datacenterudstyr. ​ Thomas Kjellberg Christensen vil i sit indlæg dele information om, hvorledes sustainability indgår, når DMI investerer i deres meget store datacentre, og dermed hvorledes bl.a. CO2, geografisk placering, strømforbrug og recycling indgår i DMIs evaluering og beslutning om datacenteranskaffelser.​

Del 3 

Del 4

Med et it-landskab i konstant udvikling og en endnu travlere hverdag, kan det for alle føre til uoverskuelighed og usikkerhed og i sidste ende manglende overblik over it-infrastrukturen. ​ På dette indlæg vil du få konkret indblik i hvordan du via et intelligent tool, kan opnå automatisk overblik over dit server- og applikationslandskab og på baggrund af det, få lagt din strategi for hvordan du bygger dit grønnere datacenter på et evidensbaseret grundlag. Vi kalder det Infrastructure Insights. ​

 

Del 5

 

Del 6

I dette indlæg vil du få en gennemgang af det arbejde Atea selv har gennemgået for at reducere vores Co2-udledningen, og ikke mindst hvilke andre tiltag vi kigger ind i, for at kunne støtte vores kunders rejse mod en mindre Co2-udledende forretningsdrift. ​ Du vil blive præsenteret for de beregninger vi allerede har lavet, samt hvilke områder vi investerer i, for at skabe et bedre datagrundlag med henblik på at træffe de rigtige beslutninger, når man som virksomhed skal vælge sit it-udstyr.​

Tilbage til Atea Live