30-11-2016

Nu kommer programmering på skoleskemaet i folkeskolen

Verden forandres i en sådan grad, at man taler om en ny digital revolution, der grundlæggende vil ændre verden, som vi kender den i dag. Derfor er der også behov for nye kompetencer, så vi som land kan udnytte de digitale muligheder bedst muligt. Coding Class er et initiativ, som skal lære børn og unge i folkeskolen at kode computerprogrammer. Projektet startede op i august måned 2016 i København og Vejle Kommune. I første omgang er der fokus på 15 klasser på 6. klassetrin.

Coding Class Copenhagen

 

Coding Class er et pilotprojekt, der skal være med til at sætte it-undervisning på dagsordenen, så vi i sidste ende kan få et kreativt og skabende it-fag indført, som en fast del af folkeskolens pensum. De unge skal lære at kode. Projektet kører i hele det igangværende skoleår og formålet er at det bliver så stor en succes, at resten af Danmark også bliver en del af projektet. Hvordan undervisningen skal fastlægges, er stadig i sin spæde start, men én ting er sikkert, projektet skal læne sig op af de erfaringer, som den frivillige forening Coding Pirates allerede har gjort sig siden 2013.

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med STIL, Styrelsen for It- og Læring, samt Coding Pirates. De involverede kommuner og skoler fungerer som frontløbere for initiativet, og skal udover at koordinere hvilke klasser der kan deltage, også stille lærerressourcer til rådighed, så man sikrer, at forløbet bliver understøttet i den daglige undervisning.

Mangel på kompetencer

Ifølge en redegørelse fra Erhvervs- & Vækstministeriet vil der mangle 30.000 it-specialister i Danmark i år 2030. Der er ingen tvivl om, at fremtiden er digital og Danmark mangler allerede i dag det vigtigste råstof i den udvikling.

”Manglen på it-folk er en stor udfor- dring for mange it-virksomheder – og ikke mindst for os i Atea. Vi har valgt at støtte dette interessante projekt fordi vi mener, at det er vigtigt at sætte ind over for børnene i de tidlige skoleår. Det er vigtigt at påvirke den digitale dannelse, som bør være en grundsten i den danske folkeskole, så vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi aktivt ønskede at støtte dette projekt. På den meget lange bane har vi naturligvis også en interesse i at øge arbejdsstyrken med de kompetencer, som vi kommer til at mangle”, siger Mikkel Drucker, CMO hos Atea Danmark.

Om projektet

Der er i første omgang tale om ca. 15 klasseforløb, der starter her i august 2016, og strækker sig over et helt skoleår. Samtidig opretter man et netværk for lærere, så de løbende kan dele deres erfaringer og læringsforløb med hinanden. Eleverne vil gennem et selvvalgt tema blive introduceret til både algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning. Til slut vil de komme på virksomhedsbesøg for at se, hvordan man arbejder med it i hverdagen.

Hele projektet bliver genstand for en ph.d.-afhandling, så der også bliver mere håndfaste målinger af, om det stimulerer de nye generationers interesse for it. Målet for projektet er at få vist andre kommuner og ikke mindst politikere, at der er brug for at gøre projektet til en fast del af den danske folkeskole.

Frivillige undervisere

Coding Pirates er et projekt startet af Martin Exner, der som lærer med it-fagligt speciale ønskede at få alt det sjove ved it ind i skolen, men blev skuffet i mødet med realiteterne. I stedet etablerede han i 2013 frivillige undervisere efter skoletid, hvor børn og unge kunne komme og bygge robotter, de selv kunne programmere. I dag er der 34 afdelinger i Danmark med over 300 frivillige undervisere.

Det handler ikke bare om at alle børn skal kunne programmere. Det handler også om at kunne tænke selv, bygge, lade børn, unge og voksne mødes omkring idéudvikling, skabelse og videnudveksling i et åbent univers. Nogle børn vil gerne bygge deres eget styresystem, mens andre går den mere kreative vej med at skabe 3D-grafik eller bruge en 3D-printer.

Samarbejde mellem it-branchen, det offentlige og Coding Pirates

”Vi blev simpelthen trætte af at sid- de og høre os selv snakke om, at der ikke skete noget. Normalt sidder man som brancheforening og peger fingre – ”hvorfor har politikerne ikke gjort noget” eller ”det er nok lærernes skyld”, at der ikke er større interesse for it. I stedet vælger vi selv at gå forrest og sætte dagsordenen. Vi sørger også for at finansiere projektet – det sker ikke normalt” siger Cecilia Bonefeld-Dahl, formand for foreningen IT-branchen.

It-Branchen er gået sammen med en række medlemsvirksomheder, Københavns Kommune, Vejle Kommune, Styrelsen for It- og Læring og Coding Pirates for at få visionen til at blive til virkelighed.