12-08-2020

Data er nøglen til fremtidig vækst

Data er virksomhedens guld, men mange har ikke overblik over den guldgrube, de sidder på. Med innovative løsninger til orkestrering af data, hjælper Atea virksomheder med at foretage datadrevne beslutninger, der er med til at sætte dem forrest i feltet

”Vi ser ofte, at kundens data eksisterer i flere forskellige systemer, der ikke umiddelbart har en naturlig sammenhæng. Det er først, når de enkeltstående datakilder centraliseres og ensartes til samme sprog, at værdien kan visualiseres og den rette sammenhæng kommer til udtryk. Og det er netop her Atea kan hjælpe med at forløse det fulde datapotentiale,”

— Kristjan Hugosson, Director for Information Management

Virksomheder, der ikke udnytter data, bliver overhalet indenom. Det er den virkelighed, mange af Ateas kunder befinder sig i. Udnyttelsen af data og den rette teknologi kan være krævende og bekostelig, hvorfor mange virksomheder ikke har den fornødne kapacitet til at starte på at realisere deres fulde datapotentiale.

”Vi mener, at små og mellemstore virksomheder - på samme måde som C20-virksomhederne – skal have mulighed for at forløse mere af det forretningsmæssige vækstpotentiale, som skabes af ny digital teknologi og brugen af data på et strategisk plan,” siger Kristjan Hugosson, Director for Information Management i Ateas Enterprise-division.

Arbejdet med data giver beslutningstagere ny indsigt, som understøtter virksomhedens vækstagenda og øvrige strategiske initiativer. Når data bearbejdes til indsigt, kan det dermed åbne døre til nye indtægtsmuligheder, omkostningsbesparelser og mere effektive processer.

Hos Atea er oplevelsen imidlertid, at mange kunder har enorme mængder data, men at der mangler overblik og viden om de enkelte datakilder, og hvordan de hver især skaber værdi. En vigtig del af Ateas arbejde består derfor i at synliggøre eksisterende datakilder men også at opdage og rådgive om nye.

”Vi ser ofte, at kundens data eksisterer i flere forskellige systemer, der ikke umiddelbart har en naturlig sammenhæng. Det er først, når de enkeltstående datakilder centraliseres og ensartes til samme sprog, at værdien kan visualiseres og den rette sammenhæng kommer til udtryk. Og det er netop her Atea kan hjælpe med at forløse det fulde datapotentiale,” fortæller Kristjan Hugosson.

 

 

De rigtige kompetencer til opgaven

I Information Management er det overordnede formål at udvikle end-to-end-løsninger og - leverancer, der understøtter virksomhedernes ønske om at udvikle deres forretning. Fremfor at kigge på den eksisterende data, tager Atea udgangspunkt i, hvad det er for en problemstilling, kunden gerne vil have løst. Og ikke mindst hvor virksomheden ser sig selv i fremtiden. Ifølge Kristjan Hugosson stiller det krav til såvel paletten af kompetencer som selve leverancen.

”Vores tilgang til Information Management kræver, at vi tænker ud af boksen, og ofte spænder løsningerne bredt over hele Ateas produktportefølje. Det er især her, at jeg oplever den bredde og dybde, vi som it-leverandør repræsenterer i forhold til kompetencer og at sætte det rigtige hold til opgaven.Vi har alle delkomponenterne i værdikæden og kan levere bæredygtige løsninger i tæt samarbejde med vores partnere og deres software- og hardwareprodukter,” forklarer Kristjan Hugosson og fortsætter:

”Udviklingen af cloud og cloud-løsninger er konstant, så derfor er det vigtigt, at virksomheder hele tiden følger miljøets udvikling og holder sig opdateret på den nyeste viden. Det kræver specialistkompetencer og kan være omkostningstungt, og derfor ser mange kunder en fordel i at samarbejde med Atea.”

Databrug spredes som ringe i vandet

Selvom IoT, machine learning, blockchain og kunstig intelligens er faste redskaber i Information Managements værktøjskasse, understreger Kristjan Hugosson, at komplekse dataløsninger ikke altid er nødvendige for at se, hvor der kan skabes ny værdi og viden.

Gennem såkaldte MVP-modeller sætter Atea fokus på hele forløbet fra afdækning af slutbrugerens behov og til, hvordan et bud på en minimumsløsning kan se ud. Denne minimumsløsning skal være med til at afgøre, hvorvidt en given løsning og teknologi bidrager med værdi til virksomheden i form af forbedret effektivitet, færre risici eller højere indtjening, inden der bygges en løsning i fuld skala.

”Det er altid sjovt at opleve, hvordan øget fokus på data spreder sig som ringe i vandet hos vores kunder. Når kunden ser det første resultatet af en datadrevet beslutnings- og optimeringsproces, udvikler det sig ofte til at omfatte andre områder også. For mig er det et tydeligt eksempel på, at data er nøglen til at sikre fremtidig vækst,” afslutter Kristjan Hugosson.