20-10-2015

Der er langt mindre brug for mørkemændene i it

Der findes grundlæggende to slags it-folk: de innovative og så ’mørkemændene’, der isolerer sig i drift. Så skarpt stiller it-direktør hos MT Højgaard, Kerny Ustrup, det op. Vil man placere ham selv, må det blive blandt førstnævnte gruppe, for nytænkning af it spiller en vigtig rolle hos MT Højgaard. Her har it de seneste år bidraget til, at koncernen i dag kan ryste krisen af sig og se fremad.

 

Kerny Ustrup satte sig i it-direktørstolen hos MT Højgaard i 2012. Midt i en turbulent krisetid. En stor del af hans jobbeskrivelse bestod derfor i at bidrage til den omfattende turnaround, koncernen havde besluttet sig for at gennemføre – og som Kerny Ustrup og resten af koncernen i dag kan se tilbage på. I tæt samarbejde med koncernøkonomidirektøren har han været ansvarlig for at optimere koncernens interne processer gennem øget standardisering og nytænkning af hele it-arkitekturen.

”Da jeg blev ansat, var vedligeholdelse af it svært, og jeg oplevede, at it-infrastrukturen generelt forhindrede vækst og udvikling, fordi det var lavet lag på lag over tid og baseret på gamle digitale platforme. Derfor var der brug for at nytænke hele it-grundlaget. Det har vi gjort, og i dag er vi i gang med at etablere et fælles digitalt fundament baseret på en masterdatastruktur for hele backoffice, der kan sikre bedre governance og sammenhæng på tværs af mange forskellige afdelinger og virksomheder i koncernen,” forklarer Kerny Ustrup.

Hvordan ser en moderne it-funktion ud ifølge dig?

”Den klassiske forståelse af it med rigide processer og lange ventetider er ’so much last year’. I dag handler it om at understøtte forretningen i at agere hurtigt. Hvis medarbejderne fra salg/marketing for eksempel har brug for data til at kunne gå ud til et bestemt segment, skal de selv kunne trække data fra vores CRM-system eller Dataware House. Det betyder generelt, at mørkemændene, der isolerer sig nede i it-driften, fylder mindre og mindre – især i takt med, at den fysiske infrastruktur og maskinstuen bliver erstattet af cloud-løsninger og abonnementer.”

Hvad fylder hos dig lige nu?

”Vi er i den positive situation, at vores turnaround udvikler sig positivt, hvilket giver ambitioner om øget toplinje, der igen skaber nye behov for it-løsninger, der kan understøtte vækst. Det kan blandt andet være ved at optimere de interne processer. For eksempel er it og facility management i dag smeltet sammen i en one-stop-shop, så de ansatte kun skal henvende sig ét sted. Jeg tror ikke på, at it skal være en afdeling, der er isoleret fra resten af forretningen, ligesom det også giver mening at samle andre servicefunktioner i fælles kompetencecentre, som ikke nødvendigvis behøver at referere til it-direktøren.”

Hvad er den største udfordring i dit job i dag?

”Entreprenørbranchen er ikke kendt som frontløber inden for ny teknologi eller automatiserede processer. It-modenheden er generelt lav, men MT Højgaard er frontløber inden for ny teknologi i branchen og er blevet langt bedre til at tænke langsigtet, hvad angår it-løsninger. Det gør mit job både interessant og udviklende.”
Hvis du havde ubegrænsede midler, hvad ville du så gennemføre i jeres koncern?
”Med ubegrænsede midler ville vi gøre MT Højgaard til verdens førende inden for VDC (Virtual Design and Construction). Så ville jeg sætte fuld tryk på udviklingen og implementeringen af vores nye digitale platform, så vi kunne få maksimal udnyttelse af VDC, styrke mulighederne for at styre vores pipeline og cost flow og stille data til rådighed for de ansatte, når de har brug for det. Vi er godt på vej, blandt andet med en række foranalyser, men vi er der ikke endnu.”

Hvad er du særligt glad for ved dit arbejde?

”Jeg er glad for at være en del af en koncern, hvor det går godt, og hvor folk gerne vil arbejde. Hvis man formår at skabe en kultur, hvor folk er positive og ambitiøse, er det lettere at skabe gode resultater og tiltrække de rette folk. Der er mange dygtige medarbejdere i it-afdelingen, og det er jeg stolt af.”

Du kommer senest fra en stilling hos Mærsk Group IT. Hvordan bruger du den erfaring?

”Jeg bruger i høj grad den ledelsesmæssige træning og strategiske tilgang til it, som jeg opbyggede hos Mærsk. Da jeg kom hertil, kunne mine kolleger efter sigende godt mærke, at jeg var en ’Mærsk-mand’, fordi jeg fokuserede på mål, målinger og personlig empowerment. Jeg var vant til, at folk kan og vil selv, så ledelse drejede sig om strategi og retning frem for sagsbehandling og kontrol. Det er en faglig og ledelsesmæssig værktøjskasse, som jeg stadig bruger i dag.”

Hvad gør du for at sikre, at direktionen lytter til dig?

”Vi har opbygget en stærk tillid mellem it, ledelse og forretning, blandt andet fordi vi gennem tiden er lykkedes med store forandringsprojekter såsom Salesforce, Office 365 og installering af nye standardplatforme. Derudover har vi lavet en klar governance-struktur, så it-beslutninger i dag træffes ude i forretningsnære miljøer i stedet for isoleret hos it. Det gør, at forretningen selv er med til at bestemme, hvad pengene bruges til, og vi er gået fra at være et besluttende led til at være et rådgivende og eksekverende led.”

Hvilke it-tendenser, synes du, er mest interessante lige nu?

”For os er mobilitet rigtig interessant, fordi det er vigtigt for forretningen, at alle kan få adgang til alt, uanset hvor de er. Når de ansatte kan have en tablet med på byggepladsen, gør det arbejdet mere effektivt og nemmere. Derudover fylder it-sikkerhed også mere og mere for os, idet trusselsbilledet er konstant stigende. Hele sikkerhedsspørgsmålet bliver yderligere relevant, når den nye EU-lov om persondata træder i kraft ved årsskiftet.”

 

BLÅ BOG - Kerny Ustrup

2012

IT Direktør, MT Højgaard A/S - Ansvarlig for koncern-it, Intern Service, Biladministration mm.

2006-2012

Senior Director, A.P. Møller-Mærsk - Ansvarlig for global shared infrastructure, Group Vendor Manager og Head of Governance and Strategy

2000-2005

Informatikdirektør, Kraks Forlag A/S - Ansvarlig for Krak Forlags tekniske omstilling fra et analogt forlag til en digital virksomhed, herunder Program Director for udvikling af virk.dk

 

Uddannelse

Datalogi, Københavns Universitet

Diplom i Ledelse, Technical Academy

Exec. Cert., Massachusetts Institute of Technology