24-08-2020

Digitale sundhedsløsninger til gavn for borgere og medarbejdere

Innovation og digitalisering åbner mange muligheder for den danske sundhedssektor. For it-leverandøren Atea, der har et erklæret mål om at blive førende på området, forløses potentialet ved at forstå kundens behov og forretningsgang, inden it-fundamentet bygges.

Peder Stein Burgaard er Director of Business Development i Atea og står i spidsen for den indsats, der skal gøre landets største it-leverandør til den førende udbyder af digitale sundhedsløsninger i Danmark. Ambitionen er at skabe borgernære digitale løsninger til borgere i eget hjem og løsninger, der forbedrer patientoplevelsen på hospitaler og i plejesektoren 

Digitalisering i det offentlige er et område i stor vækst – og med god grund, for gevinsterne er til at få øje på. Borgerne får en mere fleksibel hverdag, og blandt medarbejdere i sundhedssektoren oplever vi en øget medarbejdertrivsel, større arbejdsglæde og reducering af sygefravær,” fortæller Peder Stein Burgaard.  

Udviklingen af bæredygtige sundhedsteknologiske løsninger er særligt relevant i et land som Danmark, hvor kombinationen af en stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og mangel på sundhedsfagligt personale vil sætte sundhedssektoren under pres i fremtiden. Med mere innovation og digitalisering vil der frigøres tid for personalet, som i stedet kan bruge deres ressourcer kerneopgaven: At yde effektiv behandling og give menneskelig omsorg og pleje til borgerne 

User stories viser vejen 

Nøglen til at lykkes med at implementere digitale sundhedsløsninger ligger ifølge Peder Stein Burgaard i at forstå kundens arbejdsgange og tale ind i deres hverdag på sundhedsfaglige vilkår.  

”Udviklingen af digitale sundhedsløsninger kræver stor forståelse for den situation, de forskellige beslutningstagere sidder i. Og der kan være stor forskel på de ønsker og behov, der findes på henholdsvis leder- og medarbejderniveau. Samtidig har vi et indgående kendskab til det offentlige marked og ved, at bare fordi vi har verdens bedste business case, så er det ikke nødvendigvis det udslagsgivende for at søsætte projektet,” siger Peder Stein Burgaard. 

Succeshistorierne skrives, når it-leverandøren kombinerer sin viden omkring kundernes behov og udviklingen på markedet generelt. Eksempelvis har Atea omdannet sundhedsfaglige organisationer gennem organisationsimplementering af digitale sundhedsløsninger, så borgerne ikke skal vente unødigt på et hjemmeplejebesøg, og medarbejderne ikke skal bruge unødvendigt tid på transport. Et element, der tilmed også er godt for miljøet.  

”Forandringer er ofte svære, og sådan er det også inden for sundhedssektoren. Derfor arbejder vi fokuseret med at sikre, at medarbejderne klædes på og tages med i forandringsprocessen, uddyber Peder Stein Burgaard og fortsætter: 

I den offentlige sektor anvender vi organisationsimplementering til at ændre arbejdsgange for medarbejdere, så de får det optimale ud af deres it-investering. Konkret anvender jeg user stories som metode til at bære kundens behov ind til it-driften og -udviklingen, så de forstår, hvad kunden ønsker at opnå med en it-løsning.” 

Med til at præge udviklingen 

Inden for det nære sundhedsvæsen er det KLs Teknologiradar, der danner de overordnede rammer for markedet og modenheden inden for kategorierne Klar, Afprøv, Hold Øje, Afvent. Atea understøtter KLs Teknologiradar ved at have en driftsmodnet løsning, der er klar til skalering, og det seneste tiltag er Ateas egen sundhedsteknologiske rugekasse, der går under navnet Innovation Hub. Her arbejder Peder Stein Burgaard og hans kolleger med at modne løsninger sammen med sundhedsfaglige organisationer hos kommunerne, der endnu ikke er klar til at påbegynde arbejdet med digitale sundhedsløsninger og gøre dem klogere på de forskellige muligheder i professionelle it-rammer.   

Selvom vi er en stor driftsleverandør, så kan vi også være med til at præge udviklingen inden for sundhedsteknologiske løsninger, og det er en utrolig spændende del af mit job. Hvem vil ikke gerne være med til at gøre hverdagen bedre for både borgere og medarbejdere?” afslutter Peder Stein Burgaard.