07-06-2017

Din by får sanser

Forestil dig, at hvert fysisk byobjekt blev aktiveret som en sensor - din lejlighed, gadelysene, kaffebaren og busser – byen ville derefter være én stor, interaktiv og agil brugergrænseflade.

smart city grafik

 

I 2025 vil 60 procent af verdens befolkning - omkring 4,7 milliarder mennesker - bo i byer. I øjeblikket vokser antallet af byboere med næsten 60 millioner hvert år.

Den massive urbanisering er en global udfordring, der kræver, at byer bliver mere effektive inden for infrastruktur, offentlig transport, affaldsindsamling, økonomisk vækst, bæredygtighed og social robusthed.

 

IoT kan hjælpe med at løse udfordringerne. For byerne er ikke kun ideelle som oplagte mål for implementeringen af IoT-applikationer. De vil sandsynligvis også være fremtidens store, globale vækstmotorer.

 

Forestil dig, at hvert fysisk byobjekt blev aktiveret som en sensor - din lejlighed, gadelysene, kaffebarer og busser – byen ville derefter være én stor, interaktiv og agil brugergrænseflade.

Når vi aktiverer byer med sensorer, bliver alt input og output. Vi kan spore og bruge alle former for data og brugermønstrer til at løse et stort antal dagligdagsproblemer, fra at afhjælpe trafikpropper og spare på vand- og energiressourcerne til at gøre byerne mere sikre og bedre at leve i.

Byen mærker alt

I 2020 vil vi bruge ca. $ 400 milliarder på at opbygge smarte byer og integrere IoT i infrastrukturen i de miljøer, vi bor i. 

Det Strategiske Råd for Teknologi i Glasgow i Skotland koordinerer et projekt, der skal gøre byen smartere, sikrere og mere bæredygtig. De har identificeret mere end 200 potentielle tråde af data i dataindsamlende enheder, men oplysningerne holdes isoleret. Hvad nu hvis alt dette input blev analyseret, anvendt til relevant output, og havde API'er?


Dataindsamling skaber mulighed for at forudsige brugermønstre og tilbyde skræddersyede løsninger i forskellige scenarier. Dette kan hjælpe blinde, børn, ældre og handicappede, turister eller enhver, der har brug for en bestemt "City Mode": #restaurant #kultur #adgang etc., hvilket gør hverdagen i den pulserende storby meget lettere at navigere i.

Globalt forbundet

Baseret på nuværende tiltag og sandsynlige vækstrater vurderer McKinsey, at den økonomiske effekt af IoT i byerne vil kunne være på $ 930 milliarder til $ 1,7 billioner globalt i 2025.

 

McKinsey fandt, at IoT-applikationerne ville få den største økonomiske effekt, hvis de blev implementeret på nogle få kerneområder såsom folkesundhed og sikkerhed, transport og ressourceforvaltning. Disse applikationer omfatter overvågning af luft- og vandkvalitet, trafikstyringssystemer til intelligente parkeringsmålere og selvkørende biler. Sensorer og smarte målere kan forbedre og effektivisere den måde, vi fremfører vand og elektricitet på, dramatisk.

 

Gennem offentlig innovation og iværksætteri kan vi eksperimentere med IoT-applikationer for at forbedre tjenester, mindske trafikbelastning, spare vand og energi og forbedre livskvaliteten.

 

Mega-byerne overhaler allerede hele lande målt på befolkning og BNP. Som den globale strateg, Parag Khanna, beskriver det, flytter vi væk fra den politiske geografi, baseret på juridiske, fysiske grænser, til funktionel "connectography", baseret på hvordan vi forbinder og bruger verden.


Ved at etablere IoT-applikationer i urbane områder kan vi gøre byen levende, styrke urbane menneskers forudsætninger for at få det maksimale ud af deres potentialer og sætte en ny standard for, hvor komfortabet og bæredygtigt et byliv kan være.

 

Skrevet af Ulla Dubgaard