01-07-2016

Droner løfter dig til nye højder

Droner vinder mere og mere indpas, og det er langt fra kun som legetøj. Droner anvendes i dag i mange virksomheder, og nye anvendelsesmuligheder kommer hele tiden til. Udviklingen er gået hurtigt og droner er i dag utroligt driftssikre og nemme at bruge. Samtidig er der udviklet mange professionelle værktøjer, der tillægger høj værdi til de løsninger, der tilbydes.

drone

 

I Atea har vi nedsat et dedikeret team, der har fuld fokus på forretningsmæssige gevinster inden for forskellige brancher, og fokus på at sammensætte overskuelige kom-godt-i-gang koncepter til vores kunder. I det følgende giver vi et kort indblik i oplagte anvendelsesmuligheder i udvalgte brancher.

Beredskab – hurtigt overblik over skadeomfang

Det danske beredskab bruger i dag droner til live videoovervågning af brande og ulykkessteder, da det er et billigt og effektivt værktøj til at få et hurtigt overblik. Droner bruges også i forbindelse med eftersøgninger, hvor fx et termisk kamera giver nye muligheder. Potentialet for at bruge droner til at indsamle data ved gernings- og ulykkessteder er store, da man relativt hurtigt kan afdække et stort område og bruge det til senere analyse. Droner bruges i dag verden over ved store naturkatastrofer som jordskælv, stormfloder og skovbrande.

Landbrug – minimering af miljøbelastning

Ved hjælp af et specialkamera er droner i stand til at visualisere afgrøders sundhedstilstand og kan på denne måde give landmanden et præcist overblik over markens tilstand. Samtidig kan kortet direkte konverteres til data, der kan bruges i landbrugskøretøjer til fx sprøjtning af afgrøder. Ved kun at sprøjte hvor det er nødvendigt, minimeres miljøbelastningen betydeligt og samtidig reduceres de respektive omkostninger.

Inspektion

Udgifter til inspektion af bygninger i både privat og kommunal regi kan nedsættes betydeligt ved brug af droner. Opgaver, der tidligere krævede stillads, lift eller andet hejseværk kan nu udføres med en drone. Samtidig kan droner med fordel bruges til termografi – dvs. hvor man ved hjælp af et termisk kamera kan måle isoleringsgraden på bygninger.

Byggeri 

På byggepladsen kan droner bruges til at give et løbende og godt overblik over projektets fremdrift. Lignende services som fx fotos taget med fly er dyre og meget mindre fleksible. Med droner kan du få informationen, når du skal bruge den. På byggepladsen kan droner også bruges til fx beregning af mænger/volumen. Baseret på et foto af byggepladsen kan man fx præcist beregne volumen på en bunke jord og derved nemmere vurdere hvad der skal til for at flytte bunken. 

Markedsføring

Inden for markedsføringsprojekter finder droner allerede i dag stor anvendelse, eftersom det er muligt at komme i gang med et relativt lille budget. Typisk anvendelse er til professionelle video- og billedoptagelser i luften til brug for forskellige former for medieproduktion.

 

Atea hjælper dig godt i gang

Selv om droner efterhånden er meget nemme at betjene og anvende, bør der indgå en del flere elementer i en samlet, professionel løsning, fx:

Specialbygning

En standard drone er ikke nødvendigvis altid den bedste løsning. Atea kan hjælpe med at specialbygge droner, så de passer til det specifikke behov.

Tilbehør

Ligesom droner findes i mange varianter, findes der også en masse forskelligt tilbehør, der kan gøre din oplevelse med droner endnu bedre.

Forsikring

For at kunne anvende droner til erhvervsmæssig brug, kan det ofte være nødvendigt med en ansvarsforsikring. Med de nye regler, der forventes at træde i kraft over sommeren, bliver dette lovkrav yderligere udbredt.

Service

Droner bliver for mange hurtigt et værdifuldt værktøj. Derfor hjælper Atea gerne med at skræddersy en serviceløsning, der passer til dine behov, og du kan få mulighed for at låne en drone, hvis din egen er på værksted.

Software

Ofte vil en drone løsning kræve, at de data der indsamles efterfølgende skal behandles via et specifikt stykke software. Atea hjælper med at give overblik over mulighederne.

Konsulentbistand

Droner er nyt for de fleste og Atea hjælper dig gerne godt i gang – fra idé/koncept til dronen er i luften.

Uddannelse

For at kunne flyve professionelt til erhvervsmæssig brug vil det over sommeren blive et lovkrav fra trafikstyrelsen, at droneføreren har en godkendt dronepilot uddannelse. Den kan du få hos Atea Education.

Finansiering

Ved større drone løsninger kan det være en fordel at indgå en aftale om finansiering. Med en finansieret løsning får du en aftale om brugsret i en given periode, så du undgår tab hvis teknologien forældes. Samtidig kan udgiften klassificeres som en driftsomkostning frem for en her-og-nu udgift, og kræver ingen initial investering.

Droner - kort fortalt

Lave omkostninger

Droner koster kun en brøkdel af hvad et bemandet fly koster og udgør et minimum af de omkostninger, der normalt vil være forbundet med den type opgaver, en drone nu kan løse.

Miljøvenlig

Droner drives på batterier og kommer ikke i nærheden af, hvor meget CO2 tilsvarende opgaver på et bemandet fly ville udlede.

Transportabel og hurtig respons

En drone fylder ikke meget og kan derfor nemt medbringes i et udrykningskøretøj. Dronen kan være i luften på under 5 minutter hvis det bliver nødvendigt.

Præcis og nem styring

Droner er lette at manøvrere og kan flyve ved lave hastigheder, det gør den optimal til video- og fotooptagelser.

Yderst støjsvag

Droner er ekstremt støjsvage sammenlignet med et almindeligt fly, hvilket gør dem særdeles velegnede til opgaver, hvor dronen gerne skal forblive en passiv observatør.

Sikker og drift stabil

Droner benytter avanceret GPS teknologi til positionsstyring, og vil i tilfælde af lavt batteriniveau selv returnere til udgangspunktet

Drone teknologien er gennemtestet og bruges i vid udstrækning verden over.