14-05-2018

Tillid og hybride løsninger viser vej gennem cloud-junglen

Med den rasende udvikling i datamængden øges nu også mulighederne for sikker opbevaring af data. Men det kan virke som en jungle at finde balancen mellem opbevaring af data i egen kælder, i et datacenter eller i skyen. Hybride skyer kan være din genvej til at holde styr på data på en lettilgængelig måde.

rene lange
René Lange
Cloud Specialist

Udflytning eller outsourcing af dataopbevaring tog sine første spæde skridt for 6-8 år siden, hvor store virksomheder begyndte at outsource flere dele af deres forretning til forskellige, rigtig store leverandører. Dog oplevede mange virksomheder, at prisen for denne udflytning var rigtig høj, hvorefter de flyttede dataopbevaringen tilbage i egen kælder.

 

De seneste par år har vi oplevet en ny bevægelse, hvor outsourcingen bliver mere selektiv. Nu handler det om, at virksomheder kigger efter de lokale og mere nære leverandører. I bund og grund handler det om, at kunderne ønsker at komme tættere på leverandørerne, fordi tillid er et vigtigt parameter. Derfor er der rigtig mange små outsourcing-leverandører på danske marked.

Ét samlet cloud-budskab

Derfor kan det være svært at bevare overblikket på et marked, som i forvejen er oversået med mange forskellige leverandører, producenter og budskaber. Netop derfor har Atea ét samlet budskab:

Vores verden er blevet hybrid. Vi kan ikke længere tale om enten-eller – vi er nødt til at binde løsningerne sammen og kombinere.

 

Vi har samlet rigtig mange af vores producenter med et fælles budskab. Hvor vi historisk har ladet dem fortælle hver deres historie, forsøger vi nu at binde dem sammen – det er det vi gerne vil i markedet, og det er det, markedet efterspørger.

Hvad betyder det at være hybrid?

Når data skal opbevares, er der tre grundlæggende måder at gøre det på. En hybrid i denne sammenhæng er en sammensætning af to eller tre forskellige løsninger:

  1. Kunden opbevarer selv data og har hele infrastrukturen selv – det er det, der også kaldes on premise infrastruktur.
  2. Opbevaring i datacentre, som fx kan være en del af Ateas outsourcing-forretning.
  3. Public Cloud Services udbydes af store leverandører som Microsoft, Amazon eller Google.

 

På toppen af dette er der så en række små leverandører, der kan krydre med flavours af forskellige services, som de bygger oven på de store skyer.

Kort ridset op så handler hybriden om enten selv at have sit datacenter med servere, storage og back up i kælderen eller at vælge at flytte fx backup-platformen eller et testmiljø ud og lade eksterne leverandører håndtere disse arbejdsopgaver.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er lidt som at købe et nyt køretøj. Før du køber, gør du op med sig selv, om der er behov for en lastbil eller en personbil eller måske en sportsvogn. Derudover skal du overveje, hvor mange kilometer køretøjet skal kunne køre gøre, og hvad det skal bruges til. Det kræver en nogenlunde fornemmelse af behovene, da det ellers er svært at gå ud til forhandleren og spørge, hvilken bil der kan tilfredsstille dine behov.

 

Det første, du skal gøre, er, at have overblik over, hvad du har. Det gælder både antal fysiske enheder og de tilknyttede workloads. Det kan være svært for en leverandør at estimere, hvad det koster i tid og ressourcer at flytte data fra A til B, men endnu sværere at drive det efterfølgende, hvis kunden ikke har en idé om omfanget.

 

Derfor gælder det om at have styr på sit inventory og sit procesapparat - i hvert fald i en vis udstrækning. Hvis det virker uoverskueligt, er det en proces, vi på forhånd kan hjælpe med at få på plads. Erfaringsmæssigt bliver hvis’erne og men’erne ved de hybride cloud-løsninger elimineret gennem dialog med de potentielle leverandører. På baggrund af dialogen kan du i samarbejde med leverandøren udarbejde en afhængighedsanalyse, der viser, om det kan betale sig for din virksomhed at få it-infrastrukturen lagt ud.