09-02-2015

Få maksimal performance på SQL

”SQL-serveren er så nem at komme i gang med, at den tit bliver kastet ind med en skovl i virksomhederne – billedligt talt. Mange virksomheder har derfor alt for mange installationer af SQL-servere, og mit bud er, at mange vil kunne skære en stor del af serverne væk. Det betyder blandt andet en betragtelig besparelse på licenskroner samt en optimering af hardware, service og administrations­omkostninger.”

Datacenter

 

Det forklarer Michael Frandsen, der er SQL-ekspert. Han er rådgiver for forskellige produktgrupper i Microsoft i Redmond, blandt andet for Windows, Hyper-V og SQL Server-gruppen. Her arbejder han sammen med en række andre specialister på de fremtidige versioner af Windows. For nylig har Michael Frandsen gennemført tests på den kommende version af SQL-server, som bliver frigivet omkring marts/april.

 

Ifølge Michael Frandsen skaber de mange SQL Server-installationer ofte et manglende overblik, for eksempel har op imod 30 procent af en virksomheds SQL-servere ikke nogen backup, fordi virksomheden simpelthen ikke er klar over, at den eksisterer i mængden af servere.

 

”Virksomhederne er glade for, at det er så nemt at opsætte en ny SQL-server, men på grund af antallet og den manglende koordinering mister de simpelthen overblikket. I stedet for ender kunden med en skov af servere, der bruger en stor mængde strøm, plads og så videre, og derfor er det en rigtig god idé at gennemføre en SQL-serverkonsolidering,” siger Michael Frandsen.

 

I stedet for at have 10+ SQL-servere kan virksomhederne for eksempel gå ned til to eller fire SQL-servere. Michael Frandsens vurdering er, at virksomheder kan genvinde helt op til 80 procent af pladsen i serverrummet, derudover kommer de driftsmæssige fordele.
Hvordan kommer din virksomhed i gang?

 

Michael Frandsen har nogle helt konkrete råd til, hvordan man kommer i gang med en SQL-konsolidering. Det handler om at skabe overblik over SQL-serverne, at sætte mandetimer af til dette og eventuelt at bruge et værktøj til at hjælpe med dette eller at finde en sparringspartner.
”Hvis du er en lille virksomhed med for eksempel 50 virtuelle servere, så kan du nok selv overskue projektet, men hvis du har flere servere, så begynder det at give mening at bruge et værktøj og en sparringspartner. Værktøjet og den partner, man finder, skal have en ’stamtavle’ inden for dette område, for det er ikke bare lige at gå i gang,” fortæller Michael Frandsen.

 

Michael Frandsen kan for eksempel fortælle om en episode, hvor en virksomhed troede, at de havde 150 SQL-servere, men værktøjet fandt 720 installationer.

”Når du har overblikket over serverne, kan du tage fat i en samarbejdspartner. Samarbejdspartneren skal byde ind med, hvordan man kan lave en platform, der er fleksibel nok til at kunne klare vækst i fremtiden. Det svære er at lave designet af den nye platform,” forklarer Michael Frandsen.

Paradigmeskift inden for SQL-servere

Uanset om man skal i gang med at konsolidere, har konsolideret eller blot har en SQL Server-installation, der ikke kører hurtigt nok, så er der med Windows Server 2012 og SQL Server 2012 kommet helt nye muligheder for at bygge en ny skalerbar infrastruktur.
Mulighederne for designet af den nye installation er blevet væsentligt bedre siden 2012, hvor der skete et paradigmeskift inden for SQL-servere.

 

”Mange gamle systemer har den udfordring, at du når til et plateau for performance og skalering, hvor du ikke kan bygge videre. Så skal du have et teknologiskifte til en ny platform og migrering af applikationerne. Det unikke i den nye SQL-server og Windows Server er, at den er elastisk i alle retninger. Der er så højt til loftet, at du kan bygge ovenpå med CPU, ram og specielt I/O til storage. Den er ekstremt fleksibel og meget skalerbar,” siger Michael Frandsen.

 

Når virksomheder bygger et nyt it-system, så sker det ud fra et umiddelbart behov og med lidt vækst i sigte, men it-systemerne har det faktisk med at blive for små tidligere end beregnet. Især inden for de seneste år er dette blevet en presserende udfordring, da datamængderne hober sig op.

 

”De typer af platforme, der tidligere har kunnet skalere, har været meget dyre og meget komplekse, for eksempel mainframes eller UNIX-systemer. De nye SQL-servere er baseret på commodity-produkter, og de er kendt i de fleste it-afdelinger. Jeg kan forklare det med, at vi har sat noget kendt sammen på en ny måde. Ved mainframes har du et komplekst problem, som du får en løsning på, men som stadig er komplekst at administrere. Med de nye SQL-servere kan du få en enkel løsning på et komplekst problem. Det gør dagligdagen væsentlig nemmere for it-afdelingerne, der sjældent har et dagligt behov for specialistviden på områder som storage og SQL Server,” forklarer Michael Frandsen.

 

Den nye type platform kører på Windows, men er derudover ikke bundet til faste producenter og henvender sig til alle størrelser af virksomheder. Så alt fra den enkeltstående SQL Server til et ERP-system som Dynamics AX eller lignende i den mindre virksomhed, til kæmpe transaktionssystemer og data warehouse-platforme i de helt store virksomheder, netop fordi der kan bruges nogle simple og billigere komponenter, end det tidligere har været muligt – hvor man samtidigt fik en masse I/O og skalerbarhed.

 

”I forhold til hvordan SQL-server i de første 18 år af dens eksistens blev designet, har vi i de sidste to år haft en model, hvor økonomien også er vendt om, fordi investeringen ligger i starten med en efterfølgende simpel, hurtig og billig drift. Tidligere var det omvendt med meget komplekse driftsopgaver på SQL Server-platforme. Alle erfaringer viser jo også, at det er den daglige drift, der bliver dyr i længden og ikke den indledende investering.”

 

Tips til at komme i gang med SQL-konsolidering og ­performance-optimering
  • Skab overblikket over SQL-serverne
  • Sæt nok mandetimer af til dette
  • Brug eventuelt et værktøj til at hjælpe (især ved et større antal servere)
  • Find en sparringspartner, der kan rådgive omkring den endelige installation og design
  • Brug den luksus, det er at have et eksisterende system, man kan måle på, inden et nyt system sizes