01-05-2016

Fremtidens fødestue

Atea har i samarbejde med design- og rådgivningshuset MODOS skabt fremtidens fødestue, hvor lyd, lys og video tilsammen giver en sanseoplevelse, der skal skabe beroligende og trygge omgivelser for de kommende forældre.

Fremtidens fødestue

 

Regionshospitalet i Herning danner rammen om et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge omgivelsernes påvirkning på et fødselsforløb. På sygehuset har man indrettet en særlig fødestue, hvor mennesket er i centrum, og hvor naturen bringes helt tæt på hospitalssengen. Fødestuen består af store lærreder med levende billedprojektioner fra naturen på tre af rummets vægge. Her kan man via en tablet styre lyd og lys og skifte mellem forskellige videoscenarier med reallyd eller musik. Det skaber en helt særlig stemning i rummet, som både kan underbygge fødslens forskellige faser og tage hensyn til parrets præferencer for netop de omgivelser, som er med at skabe en beroligende og tryg atmosfære i en situation, der ellers kan opfattes stressende og usikker. 

Innovativindretning skal reducere medicinbrug

Indretningen af fremtidens fødestue er velgennemtænkt og langt fra det, man ser på en normal hospitalsstue. Materialerne er nøje udvalgt, så det kliniske udtryk nedtones og stuen i stedet føles hjemlig og personlig. I designet er der desuden brugt inspiration fra den helende arkitektur, hvor hospitalsremedier er diskret gemt væk. De kan dog hurtigt findes frem, hvis situationen kræver det. Man håber med det afstressende design at kunne lindre nervøsitet og utryghed hos de fødende. På sigt håber man derfor at kunne nedsætte antallet af fødselsstop samt medicinske og kirurgiske indgreb i forbindelse med fødslen. Det er netop et af målepunkterne i forskningsprojektet, hvor resultaterne forventes præsenteret i løbet af 2017.

En vigtig del af designet af den nye fødestue er bygget op omkring involveringen af faderen, som her har en afgørende rolle i fødselsforløbet. Via en intuitiv tablet med en specialudviklet interface styrer han lys, lyd og stemning i lokalet og bliver derved en aktiv del af fødslen. Derudover viser en føde-gps et estimat over fødselsforløbet og det forventede tidspunkt for fødslen. 

Energibesparende ekstragevinst

Med den innovative fødestue følger også en betydelig energibesparelse. Da langt de fleste fødsler foregår uden komplikationer, er det ikke nødvendigt at have fuld operationsbelysning på fødestuen, med mindre der opstår komplikationer. Det akutte element er dog tænkt ind i designet, så skulle der opstå en situation, som kræver øgede ressourcer, findes en kontakt på væggen, som hurtigt forvandler fødestuen til en fuldt oplyst hospitalsstue.

Den innovative løsning på fødestuen tiltrækker stor opmærksomhed fra både danske og internationale hospitaler og forskere. Esben Bala Skouboe, grundlægger af MODOS, ser stort potentiale i det stemningsskabende rum: ”Det unikke ved løsningen er, at vi leverer en samlet stemningsløsning med fokus på menneskets behov. Integrerede rumløsninger har et enormt potentiale, og jeg tror, at vi kommer til at se meget mere af det fremover, så også tekniske specifikationer som fx præsentationer, streaming eller tv-løsninger bliver en ekstra feature. Det bærende element vil dog altid være den samlede oplevelse af rummet.”

Det stemningsskabende rum er i dag også installeret på børneopvågningsstuen på Regionshospitalet i Randers, hvor børnene kan vågne op fra narkose i beroligende omgivelser. På sigt er det desuden intentionen også at kunne integrere private billeder på de store væglærreder, så børnene vågner op til noget genkendeligt, der giver tryghed.

MODOS og Atea i fast samarbejde

MODOS og Atea har sammen realiseret visionerne for den innovative fødestue, hvor Ateas afdeling for AV-løsninger har leveret og implementeret den fysiske løsning. Atea og MODOS har netop indgået et samarbejde omkring udbredelsen af den stemningsskabende rumoplevelse, så endnu flere kan få øjnene op for mulighederne.

Annbritt Andersen, afdelingsdirektør i Ateas AV-afdeling, ser stort potentiale i samarbejdet med MODOS: ”Vi vil udvikle og levere værdiskabende og innovative løsninger til vores kunder, og her er vores samarbejde med MODOS et godt eksempel på, at vi ikke kun leverer produkter eller løsninger, men en helhed, som skaber noget helt særligt. Vores kunder vil helheden, og det kan vi skabe for dem.”