05-10-2020

Gør dit datacenter til klassens miljø-duks

Dit strømslugende og CO2-tunge datacenter behøver ikke være virksomhedens sorte samvittighed. Følg guiden og bliv inspireret til en både miljømæssig og økonomisk lysere fremtid.

”Datacenterets ubestridte strømtyv er køleanlægget. Derfor er det også her, at virksomhederne kan hente de største besparelser”

— Rasmus Petersen, projektleder i El- og Energioptimering

Vores datacentre bruger enorme mængder el til drift af it-udstyr og til køling af servere. Ifølge beregninger fra Klimarådet sluger bare ét stort datacenter 4% af det samlede danske elforbrug. Og om 10 år forventes datacentre at have øget Danmarks samlede elforbrug med hele 17%!

Udover den enorme klimabelastning truer elforbruget i vores uundværlige datacentre også de sorte tal på virksomhedernes bundlinjer. Men ifølge Rasmus Petersen, projektleder i El- og Energioptimering hos Atea, kan de fleste organisationer hente store gevinster på driftsbudgettet og klimakontoen med relativt overskuelige investeringer i energioptimering.

1. Udskift køleanlægget

"Datacenterets ubestridte strømtyv er køleanlægget. Derfor er det også her, at virksomhederne kan hente de største besparelser."

"Allerede når datacentreret når en alder på ca. seks år, kan det betale sig at etablere et nyt kølesystem. I forhold til ”almindelige” kompressorkøleanlæg, vil en kombination af frikøl og traditionel kompressorkøl - som tommelfingerregel - reducere køleanlæggets effektforbrug med 80-90%. Monitorering af temperaturer og luftfugtighed i datacentret kan reducere energiomkostningerne yderligere. Mange datacentre kører med unødvendigt lave temperaturer. Her siger  tommelfingerreglen, at hvis man hæver temperaturen 1 grad, kan man reducere energiomkostningerne med 4%.”

2. Pak dine servere ind

”En af de lavthængende frugter består i at pakke rackskabene med serverne ind i kuber, som reelt er lufttætte kasser. Kuberne gør det eksisterende køleanlæg 15-20% mere effektivt, fordi de tvinger kold luft ind forbi serverne, uden at den bliver blandet med varm luft.”

3. Sluk for det, du ikke bruger

"Det lyder simpelt, men når et datacenter består af flere tusinde strømslugende komponenter, kan det være svært at vide, hvad du skal slukke for. Derfor anbefaler jeg, at virksomhederne etablerer en komplet strømmonitorering i datacentret. Det kræver datamonitorering og -analyse via BMS (fx StruxureWare ) og kan ofte betale sig, da man får et ”realtime” billede af, hvordan de forskellige anlæg performer i løbet af deres levetid. Det giver også bedre mulighed for at foretage de rette investeringer i rette tid. Datamonitoreringen er skalérbar, så man kan foretage mindre investeringer ad gangen og udbygge systemet efter behov."

4. Nyt nødstrømsanlæg

”Alle datacentre har UPS-anlæg (nødstrømsanlæg), som holder den vitale infrastruktur kørende ved strømnedbrud. Men hvis UPS-anlægget har mere end en håndfuld år på bagen, risikerer virksomhederne at tabe 10% af den strøm, de betaler for. Hele datacentrets elforbrug går nemlig igennem UPS-anlægget, og her sluger de ældre modeller en uforholdsmæssig stor del.”

5. Sats på LED-belysning

”Mange virksomheder overser, at belysningen i deres datacentre faktisk også er en væsentlig udgift og miljøbelastning over tid. Hvis du udskifter lysstofrør med LED-belysning, og samtidig gør belysningen intelligent med bevægelsessensorer, kan investeringen i mange tilfælde tjene sig selv hjem på under to år.”

 

Så let energioptimerer du med Atea
  1. El-installatører/Maskinmestre fra Atea foretager energitjek og energiberegning
  2. Det færdige tilbud med beregning af energitilskud belyser alle fordele og evt. ulemper
  3. Installation af komponenter til energioptimering
  4. Personlig opfølgning og effektvurdering
  5. Mulighed for finansiering, der dækker alle omkostninger