26-10-2018

Hybrid Cloud: Fremtidsvision eller pakkeklart varenummer?

Det kræver ikke nogen stor søgeproces for at konstatere at producenter, rådgivere og andre meningsdannere er enige om, at fremtidens infrastruktur er hybrid. Derfor giver det ikke længere mening at debattere, om den bedste infrastrukturløsning enten ligger i virksomhedernes eget datacenter eller i en public cloud. Svaret er både og.

rene lange
René Lange
Cloud Specialist
hybrid cloud

Hvis den hybride cloud-infrastruktur bliver etableret og benyttet rigtigt, kan din virksomhed høste store it- og herigennem også forretningsmæssige fordele i form af innovative løsninger, fleksibilitet, skalerbarhed og forbedret time-to-market.

 

På den anden side betyder rejsen mod Hybrid Cloud, at der tilsvarende bliver stillet helt nye krav til kompetencer, sikkerhed, økonomi- og risikostyring. Her er en af hjørnestenene udvikling af en ny multisourcing-strategi, hvor infrastruktur, medarbejdere, ja hele virksomheden er klar til, og klar over, at opgaver nu løses og workloads afvikles, hvor det giver bedst mening.

 

Derfor har vi sammen med dig, virksomhedens medarbejdere, producenter og leverandører – en opgave foran os. Vi skal i fællesskab i gang med at udnytte de muligheder, der allerede i dag påvirker den måde, vi tænker forretning på. Og det er ikke en opgave med et facit, men i langt højere grad en dynamisk proces, hvor vi hele tiden skal tilpasse og justere for at få det rigtige resultat. Ingen kan løse denne opgave alene.

”Hybrid Cloud kræver en langt større åbenhed og vidensdeling end tidligere, hvor vi deler vores erfaringer på godt og ondt.”

Vores ambition

Ambitionen i Atea er at kunne hjælpe din virksomhed ind på denne nye hybride scene. Vi vil være din foretrukne sparringspartner og rådgiver. Hybrid Cloud er ikke længere blot en fremtidsvision. Det er et varenummer, som allerede i dag påvirker vores fælles virkelighed.