24-07-2017

Kan Smart Cities redde planeten?

Med IoT-baserede løsninger, kan vi gøre byerne langt mere bæredygtige og tilpasse klimaforandringernes konsekvenser med det samme.

Kan Smart Cities redde planeten annonce

 

Byer er ikke kun en af ​​de vigtigste faktorer i klimaforandringerne. De er også de mest sårbare, når det kommer til dens virkninger. Tag eksempelvis orkanen Sandy i New York, hedebølgen i Melbourne, for ikke at nævne de mange byer, der allerede er truet af oversvømmelser eller andre naturkatastrofer.

 

Byboere forbruger 78 % af verdens energi og producerer mere end 60 % af al kuldioxid samt betydelige mængder af andre drivhusgasser. De primære syndere er her energigenerering, køretøjer, industri og biomassebrug.

Med IoT-baserede løsninger kan vi nøjes med at reducere kulstoffet fra byerne, men relativt simpelt tilpasse og mindske truslerne fra klimaforandringerne.

 

I et tidligere blogindlæg forklarede vi, hvordan man giver byer ”sanser” og skaber store mængder data, for at gøre byerne mere effektive og behagelige at leve i.

Når byen bliver en fleksibel overflade af input og output, kan vi måle luftpartikler, vandkvalitet, vinddata og UV-eksponering. Miljøforkæmpere har samlet sådanne data i årevis. Ved at analysere og bruge disse data via systemer såvel som data, der taler ed hinanden, kan vi være meget mere forudsigende og proaktive over for vores miljø. Kombinationen af ​​diverse data giver os mulighed for at reagere på realtidsbehov. På denne måde kan vi gå fra at spilde ressourcer til at udnytte dem. 

Tag kontrol over trafikken

Veje er ikke længere blot til kørsel. Solveje, interaktive tegn og lys kan bruges til navigation, opladning af bilen og formidling af information.

 

Selvom det er vanskeligt at opstille præcise tal på virkningerne af overbelastning alene, stammer næsten en tredjedel af CO2-udslippet i USA fra trafik hvilket afslører et stort potentiale for nye løsninger.

 

Autonome køretøjer kunne bidrage så meget som 235 mia. dollars ved at reducere trafikulykker, brændstofforbrug og kulstofemissioner. På samme måde kan optimerede parkeringsløsninger samt optimering af dele-transport, hvad enten det gælder offentlig eller privattransport, bidrage til en reduktion af CO2.

 

Når det kommer til essentielle ressourcer, såsom vand og energi, kan IoT-sporing bidrage til at bevare disse. Ifølge US Energy Information Administration udgør kommercielle bygninger næsten 20 % af det amerikanske energiforbrug og 12 % af landets drivhusgasemissioner. Kontinuerlig overvågning og tilpasning af operationer samt gennemførelse af et mindre antal energieffektivitetsstrategier, kan reducere denne energiforbrug med op til 30 %.

 

IoT kan endda hjælpe med at reducere madspild ved at optimere alle dele af forsyningskæden. Inden for landbrugssektoren anslås det, at IoT kunne spare 16 gigaton af CO2 inden 2020. Vi vil således kunne skabe mere mad med færre ressourcer og derved mindske presset på miljøet. 

Katastrofehåndtering i realtid

Realtidsovervågning af miljøet er et vigtigt redskab til at afbøde effekterne af klimaforandringer. Men hvad sker der, når katastrofer opstår?

 

Teknologiselskabet Libelium, som er first mover inden for IoT, har udviklet et omkostningseffektivt og skalerbart alternativ til detektering af tidlige oversvømmelseskilder, prognoser for oversvømmelser og overvågningsområder. Tonerepetitioner fordelt jævnt langs en flodforanstaltning øger vandniveauet og genererer alarmer trådløst. Endvidere udvikler Libelium sensorer kaldet 'Smart Environment' til enhver tænkelig situation såsom:

  • Overvågning af sneniveau
  • Luftforurening
  • Tidlig opdagelse af jordskælv

 

Store arealer såsom skove, bevarede landområder, kystområder, fiskekvoter og alle andre miljørelaterede opgaver vil fremover optimeres gennem IoT og data.

Byer står over for store udfordringer, da massiv global urbanisering fortsætter, og vores klima forandrer sig. IoT giver en omkostningseffektiv, skalerbar løsning til mange af dem.

 

Skrevet af Ulla Dubgaard