2020-09-07

Kundens mand i marken

For Atea er det alfa og omega at favne de mange producenter i markedet. Jacob Duus er en af de medarbejdere, som med sin generalistviden kan tegne det fulde producentbillede for kunderne og rådgive dem til den bedste løsning.

”De sidste 10 år har kunderne rykket sig fra at være meget producentreligiøse til at være meget mere løsningsfokuserede. Den udvikling understøtter jeg i min rolle, da jeg taler uvildigt på tværs af producenter og i praksis hjælper kunderne med at kigge bredt, inden de vælger en specifik løsning,” siger Jacob Duus.”

— Jacob Duus

Rådgiver med stort r. Sådan beskriver Jacob Duus, Solutions Evangelist i Public Hybrid Datacenter, sit job. Altid med udgangspunkt i kunden og dennes situation. Jacob Duus rolle blev skabt for tre år siden, da Atea besluttede at oprette en funktion på tværs af de mange producentsiloer, der på daværende tidspunkt fandtes hos it-leverandøren. Det betyder, at kunden i dag mødes af en mere overordnet profil.  

 Jeg er generalist i datacenteret, og jeg kan navigere blandt mange produkter og hjælpe med at forstå relationer og effekter. Når man kaster en sten i vandet, kan det være svært at forudse, hvilke ringe der bliver dannet. Det kan jeg hjælpe med,” fortæller Jacob Duus om sin egen rolle. Han fortsætter: 

Det er min opgave at få kunderne til at tænke over tingene – kaste boldene op og udfordre dem på den løsning, de har i dag.” 

Generalist specialist 

Jacob Duus’ overordnede opgave består i at levere oplysning, inspiration og effektivisering hos kunderne. Hvor nogle kunder har brug for alle tre dele, har andre blot brug for et enkelt element. Jacob Duus bliver således spydspids for den samlede løsning, der dækker over alt fra inspirationspræsentationer og -workshops til producentanbefalinger. 

”De sidste 10 år har kunderne rykket sig fra at være meget producentreligiøse til at være meget mere løsningsfokuserede. Den udvikling understøtter jeg i min rolle, da jeg taler uvildigt på tværs af producenter og i praksis hjælper kunderne med at kigge bredt, inden de vælger en specifik løsning,” siger Jacob Duus.  

Ifølge Jacob Duus er det kombinationen af hans tekniske baggrund som datafagtekniker og mange års salgserfaring, som gør ham til specialist i rollen som generalist.   

”Jeg tænker og taler i bits and bytes, men jeg har samtidig fuld forståelse for, hvad det er for en virkelighed, kunden sidder med på den anden side af bordet. Det betyder, at jeg altid har den rigtige løsning for øje, fordi jeg kan holde alle parametrene op imod hinanden. Og så er jeg bare nysgerrig og stiller mange spørgsmål, så min viden og interesse for feltet er altid i højeste gear,” uddyber Jacob Duus. 

 

 

Balancen mellem at matche kundens behov og producentens anbefaling  

De fleste virksomheder ved, at data er nøglen til succes, og den stigende datamængde hos kunderne gør opbevaringen af data essentiel. For Jacob Duus er det en konstant balance mellem at matche kundens behov og producentens anbefaling. 

For kunden er it-paletten blevet meget mere kompleks. Der er kommet små, meget vigtige producenter, som løfter en stor og vigtig opgave. Det betyder, at det kan være svært for kunden at overskue, hvad der er af muligheder. Min opgave er at hjælpe kunden med at vælge det produkt, der passer bedst i deres organisation,” siger Jacob Duus.  

Det er tydeligt at mærke, at det for Jacob Duus handler om meget mere end bare at rådgive til den rigtige beslutning. For ham handler det også om at skabe en bevidsthed om at gå fra drift til udvikling og derigennem frigøre midler til kunden, der kan løfte kunden på et andet område 

”Det er magtpåliggende for at mig skabe en forståelse af, at man rent teknisk også skal forholde sig til, hvad der er den rigtige løsning. Det skal være så nemt som muligt men have mest mulig effekt,” uddyber Jacob Duus.  

Som med al rådgivning er tillid udslagsgivende for forholdet mellem Atea og kunde.  

”Når kunden kan se, at vi har styr på deres forretning, så har de næsten altid en automatisk tillid til, at vi er deres mand i marken og rådgiver dem efter bedste evne,” slutter Jacob Duus.