26-03-2021

Norske erfaringer med digital tilsyn

Hos plejetrængende borgere i 150 norske kommuner giver en enkel sensor på væggen personalet mulighed for at føre tilsyn med borgeren via anonymiserede billeder. Blandt de åbenlyse fordele: borgerne føler sig trygge og slipper for forstyrrelser af plejepersonalet, og nattevagterne har færre transporttimer på landevejene og kan i stedet bruge tiden på kerneopgaven.

I Norge ligger Bodø Kommune helt i top både rent geografisk i den nordligste del af landet, og når det handler om at tage velfærdsteknologi i brug. Kommunen var en af de første norske kommuner til at tage digital tilsyn i brug tilbage i 2017, men siden 2014 har Bodø Kommune været i en løbende proces med at udrulle en lang række forskellige velfærdsteknologiske løsninger til borgerne.

I Bodø Kommune er det ForUT, Forvaltnings- og udviklingsteamet, som håndterer velfærdsteknologiprogrammet. Teamet valgte i 2017 at montere sensorer i fire beboerrum i et bokollektiv til en start, men siden da er den digitale tilsynsløsning med succes også blevet taget i brug på plejecentre og blandt hjemmeboende i kommunen.

”Vi har mange forskellige typer af borgere, der har stor glæde af løsningen. Det er borgere, der af forskellige grunde har risiko for at falde, og som derfor har behov for en faldalarm, og det er borgere, som har brug for tilsyn af plejepersonale for at sikre, at de har det godt også om natten. Løsningen kan imødekomme begge behov. Vi har i dag 180 enheder i drift hos hjemmeboende borgere og 73 enheder i drift på plejecentre og i bokollektiver,” siger Jostein Pettersen, Bodø Kommunes IKT-rådgiver i ForUT.

Færre timer på landevejen og ingen natlige forstyrrelser

For hjemmeplejen i kommunen har muligheden for digital tilsyn haft en positiv betydning for plejepersonalet. Bodø er Nord-Norges næststørste by med over 50.000 indbyggere spredt over et geografisk stort kommuneareal, så at kunne erstatte en del af de fysiske tilsyn med en digital løsning, har sparet personalet for mange timer på landevejene.

Jostein Petersson

Billede: Jostein Pettersen, IKT-rådgiver, Bodø Kommune

”Når vores plejepersonale kører ud og laver tilsyn på den traditionelle måde, bruger de ofte 20-30 minutter i bilen hver vej. Før i tiden kunne der være mange af den slags ture for personalet på bare en enkelt nat. Foreløbigt har løsningen betydet, at vi ikke har skullet ansætte flere nattevagter, og at de eksisterende nattevagter i hjemmeplejen har fået frigivet mere tid til andre vigtige opgaver,” siger Jostein Pettersen .

Ligesom i hjemmeplejen har mange af kommunens forskellige plejecentre og bokollektiver taget løsningen i brug. Her udføres tilsyn om natten via sensorerne i stedet for at gå rundt til de forskellige værelser. Med løsningens faldvarsling slipper personalet for at overvåge beboerne fysisk og får i stedet en alarm på mobiltelefonen, hvis en beboer er faldet og har brug for hjælp.

Skepsis fjernes med grundig kommunikation

Implementeringen af den digitale tilsynsløsning har som med alt andet velfærdsteknologi været en proces, der har krævet en indsats af både Forvaltnings- og udviklingsteamet, det sundhedsfaglige personale og borgerne. Det har krævet grundig information om løsningen til borgerne og træning af personalet, da det er en grundlæggende anderledes måde at arbejde på.  

”De allerfleste borgere og medarbejdere har taget positivt imod løsningen med det samme. Nogen har selvfølgelig været skeptiske, men vores erfaring er, at det kan løses med grundig kommunikation om, hvad det er, hvordan det bruges, og ikke mindst hvem der har adgang til de anonyme billeder via sensoren,” siger Jostein Pettersen.

Privatlivets fred bevares med anonyme billeder

For Jostein Pettersen er det en klar fordel, at der ikke er tale om et almindeligt kamera med højopløste billeder men derimod en sensor, der tager anonymiserede grafikbilleder. Borgeren føler sig mindre overvåget og kan bevare sit privatliv.   

”Med faldvarsling har man jo ikke brug for at se, hvem der ligger på gulvet men bare, at der er en, der er faldet og har brug for hjælp. Derudover udfører vi aldrig digital tilsyn udover de aftalte tidspunkter, medmindre selvfølgelig at en alarm bliver udløst.”

Bodø Kommune besluttede for 1,5 år siden at udskifte varslingsanlæggene på samtlige institutioner i kommunen, og i den forbindelse er digitale tilsynssensorer nu monteret på alle værelser som en stadard. De kan derfor løbende indstilles og tilpasses efter den specifikke beboernes aktuelle omsorgsbehov.

 Løsningen er tilmed integreret med kommunens elektroniske patientjournalsystem, så informationer om et givent digitalt tilsyn automatisk føres ind i borgerens patientjournal.

Jostein Pettersens råd til danske kommuner, der overvejer en digital tilsynsløsning

 

 1. Hav en god dialog med borgeren, der skal tage løsningen i brug. Grundig kommunikation om hvad det er, hvordan det bruges og hvem der har adgang, kan med vores erfaring fjerne eventuel modstand, usikkerhed og skepsis overfor løsningen.
 2. Hav en god dialog med de sundhedsfaglige medarbejdere, der skal arbejde med løsningen. Det er en ny og meget anderledes måde at udføre tilsyn på og derfor en forandringsproces, der skal arbejdes med for at få succes.

 

Velfærdsteknologiprogrammet i Bodø Kommune

 

I Bodø Kommune har man valgt at satse offensivt på velfærdsteknologi ud fra et ønske om kunne sikre plejetrængende borgere og deres pårørende en tryggere hverdag med større frihed og værdighed, fordi de bliver i stand til at klare sig selv i eget hjem i længere tid. Øget brug af velfærdsteknologi er desuden med til at effektivisere og afhjælpe presset på ressourcer, som også er en del af virkeligheden i de norske kommuner.

 

Bodø Kommune tilbyder i dag følgende velfærdsteknologiske løsninger til borgerne:

 • Elektronisk dørlås
 • Digital medicindispenser
 • Digital tilsyn
 • GPS lokaliseringsløsning
 • Digital hjemmemonitorering
 • Tryghedsalarm

 

 

 

Fakta om Bodø Kommune

 

 • 52000 indbyggere
 • 4500 medarbejdere i kommunen heraf 1.800 inden for sundhed og omsorgsområdet
 • 6 plejecentre
 • Forvaltnings- og udviklingsteamet består af 5 sundhedsfaglige medarbejdere og 3 IKT-medarbejdere