24-04-2017

Ny æra: Smid it’en i skyen og fokuser på forretningen

It-afdelingens rolle er i opbrud. Den skal i fremtiden orkestrere det optimale mix melleminterne og eksterne løsninger. Det styrker forretningen, sikrer høj kvalitet og reducerer omkostninger.

pc arbejde

””Hvordan afdækker man i det hele taget cloud-potentialet for virksomheden?””

— Marianne Horstmann, Senior Vice President, IT Outsourcing & Services, Atea.

 

Alibaba, eBay, Spotify og Uber er alle eksempler på innovation i særklasse, hvor digitaliseringen har skabt dem en unik førerposition på verdensmarkedet. Kort sagt: Dem, der tænker i nye baner, som forstår at udnytte it-teknologien og skabe en sammenhængende it-infrastruktur mellem interne og eksterne  løsninger, vil i fremtiden skabe sig en unik position på markedet.

 

It handler ikke længere bare om drift, vedligeholdelse af servere og servicering af end-users i virksomheden. Det handler om at have mod, vilje og evner til at transformere forretningen til den nye digitale tidsalder. I cloud-æraen er it-afdelingen ikke længere ansvarlig for den fysiske infrastruktur eller for applikationsstyring. Driftsopgaverne skal outsources, mens it-afdelingen tager ansvaret for sikkerhed og korrekt håndtering af virksomhedernes digitale aktiver.

 

Læs mere om cloud her

Forretningen i fokus

Digitaliseringen kommer i fremtiden til at bære hele forretningen, lyder det fra danske Atea, der er specialister i it-infrastruktur. Hos Atea ser man, at den digitale udvikling, som tidligere har taget 10-15 år, nu sker over bare 3-5 år. Det udfordrer virksomhedernes it-afdelinger, som skal understøtte forretningen. Tendensen er derfor, at flere og flere virksomheder vælger at outsource i større eller mindre grad.

 

De tider er slut, hvor it-ledelsen alene kunne fokusere på krav til effektivitet, vækst, forandring og transformation. Ledelsen skal nu også håndtere overgangen til et nyt paradigme, hvor både interne og eksterne løsninger medvirker til at understøtte en sammenhængende og integreret it-strategi.

 

”I dag står it-chefer verden over for både klassiske it-udfordringer og et væld af nye digitale muligheder og trusler, som vokser eksplosivt. Digitalisering rejser mange nye spørgsmål om strategi og teknologi set i forhold til de organisatoriske forandringer, konkurrenceevnen mm. Det gør det stort set umuligt at træffe beslutninger, som rækker mange år ud i fremtiden.

Derfor bliver det it-afdelingens fornemste opgave at agere broker mellem interne og eksterne løsninger for at skabe en samlet it-infrastruktur, der skaber værdi i forretningen,” siger Marianne Horstmann, tidligere Senior Vice President, IT Outsourcing & Services, Atea. 

Kort reaktionstid

Når virksomheden vælger at lægge hele eller dele af sin it-infrastruktur i skyen, åbner det en helt ny verden af fordele og muligheder. Det kan være mobile og mere effektive medarbejdere, nye teknologier, hyppige opdateringer, skalering, mindre vedligeholdelse og ingen uforudsete udgifter. Vigtigst af alt giver outsourcing virksomheden mulighed for at koncentrere sig om kerneforretningen, mens man på driftssiden opnår højere kvalitet og reducerer omkostningerne.

 

”Ved at integrere it og forretning og outsource de dele, som kan løfte virksomheden til næste niveau, kan virksomheden langt hurtigere agere på forandringer i markedet. Derfor handler digitaliseringsrejsen i høj grad om at optimere forretningen og gøre det på en måde, så man ikke bliver låst fast af sin it-løsning.

Netop her gør hybrid cloud det nemt at skrue op og ned på blandingsforholdet, og det kan være med til at sikre førerpositionen i fremtiden,” siger Marianne Horstmann.

 

”Den rigtige outsourcing strategi findes ikke”

Optimal outsourcing handler om at finde et it-setup, der sikrer det optimale output for den enkelte virksomhed

Mange virksomheder erkender i disse år, at strategisk outsourcing af it er vejen frem. Hvis de vil fremtidssikre virksomheden, handler det om at stille krav til kvalitet og sikkerhed og samtidig balancere omkostningerne til drift og vedligeholdelse. Men hvordan afgør man hvilke dele af forretningen, der giver større værdi at føre i skyen? Og hvordan afdækker man i det hele taget cloud-potentialet for virksomheden?

 

Blogindlæg: Cloud - fundamentet for den digitale tidsalder

 

Spørgsmålene er ganske simple, men digitaliseringsrejsen er langt fra entydig: ”Den rigtige strategi for outsourcing findes ikke,” lyder det fra Atea, der har specialiseret sig i it-infrastruktur. ”Hastigheden af forandringer inden for it er ekstrem høj i disse år og kun opadgående, så det er umuligt at tage klippefaste beslutninger.

 

Derfor handler det heller ikke bare om at få it ud af kælderen og op i skyen. De fleste vælger at lægge hele eller dele af it-infrastrukturen i skyen, fordi de er tvunget til at vurdere, hvilke omkostninger de kan reducere, og hvor risikoen for at tage investeringen er mindst,” siger Marianne Horstmann, tidligere Senior Vice President, IT Outsourcing & Services, Atea.

 

Ifølge Atea kan det være en kompleks, kostbar og tidskrævende proces at flytte en række eksisterende opgaver, løsninger og data fra lokale datacentre til cloud-ydelser. Nogle typer it-opgaver som f.eks. fildeling, kontorpakker og CRM (customer relationship management) kan i princippet flyttes til cloud-miljøet uden de store problemer, men når det gælder skræddersyede opgaver, skal it-organisationen ændre eller omskrive programmer og løsninger for at kunne flytte dem til cloud-miljøet. Derfor ser man sjældent et 100 procent skifte fra at drive alt it selv til at flytte det hele ud i skyen. 

Monitorering og cloud-mapping

De fleste vælger at mikse infrastrukturer i et hybrid it-setup, enten i en overgangsfase eller som en permanent løsning. Det springende punkt er derfor blandingsforholdet, og hvor virksomheden lægger deres workloads mest ideelt. ”Når vi monitorerer en kundes infrastruktur, får vi f.eks. indblik i, om der er store periodiske udsving, der belaster it-systemerne. Er der f.eks. mere end dobbelt så stor aktivitet i december end i resten af året, kan det måske være en cloud-løsning, hvor man kun betaler for den ekstreme performance i den periode.

 

Vi laver også en cloud-mapping, hvor vi får klarhed over, hvilke services der er optimale at lægge ud i skyen. Hvordan kortene end blandes, vil vi altid starte med en analyse af infrastrukturen i dag og vurdere, hvor virksomheden befinder sig, hvilke strategier der foreligger, og hvilke udfordringer man står med.

Det svarer til at lave en formueinvestering på baggrund af en analyse og vurdering af markedet for at finde ud af, hvordan man kan sprede sin risiko mest optimalt” siger Marianne Horstmann.

 

Vil man fremskynde innovation og leve op til nye og øgede krav fra både markedet og virksomheden selv, er mange virksomheder således nødt til at organisere it-afdelingen i flere spor.

 

Ovenstående artikel blev publiceret i Berlingske Media den 17-03-2017 og kan læses her 

 

Vil du vide mere om cloud?

Læs meget mere om cloud her