01-07-2016

Prioritering i forhold til den digitale udvikling er afgørende

Lars Faurholt har arbejdet med offentlig digitalisering i størstedelen af sin karriere. En af hans væsentligste udfordringer netop nu er at sikre udnyttelsen af foretagne it-investeringer og samtidig følge den digitale udvikling. Herunder får du et indblik i, hvad der er top-of-mind for it- og digitaliseringschefen i Horsens Kommune.

 

Lars Faurholt har en baggrund som konsulent, men skiftede i 2014 over til virksomhedssiden. Han fortæller, at en stor del af grunden til skiftet fra konsulentsiden til organisationssiden var at komme tættere på den konstante udvikling, der foregår i den offentlige sektor. ”Det er enormt spændende at være en del af. Forskellen på at arbejde som konsulent og at arbejde med det, jeg gør i dag, er, at jeg har ansvaret for, at tingene rent faktisk sker og har glæden af at se effekten af mit arbejde.” I sin nuværende rolle har Lars Faurholt medbragt noget af sin tidligere konsulenttilgang, og stræber efter at være en god sparringspartner for direktionen i kommunen.

Hvordan ser du din rolle i organisationen?

”Når man arbejder i en kommune med rigtig mange forskellige opgaveområder, så er det ikke realistisk, ene mand at stå for den digitale udvikling på alle områder. Jeg ser derfor min rolle som den, der, i samarbejde med mine medarbejdere, kan formidle viden om den teknologiske udvikling og de muligheder, der findes. Jeg kan støtte forandringsprocesserne, men ansvaret for at udføre processen bør ligge i direktørområderne. Så det er afgørende, at de idéer jeg kommer med, er vedkommende for lederne. Og at jeg respekterer, at en direktion og en leder kan have andre opgaver og prioriteter end digitalisering.”

Hvad gør du for at sikre, at direktionen lytter til dig?

”Jeg vil gerne arbejde for, at direktørområderne er i stand til at komme med de gode idéer og udnytte mulighederne for digitalisering. Det sikrer også en bedre ejerskabsfølelse. Her kommer vores governancestruktur i spil. Vi har en struktur i Horsens Kommune, der betyder, at den digitale forretningsstrategi skal være forankret i hvert enkelt direktørområde. Vi har så at sige lagt den digitale strategi ud til de enkelte direktørområder, så de skal forholde sig til, hvordan de vil udvikle en digital strategi i forhold til deres område. I IT- og Digitaliseringsafdelingen har vi udpeget kontaktpersoner, der løbende er i dialog med direktørområderne. På den måde har vi konstant formuleret, hvad direktørområdernes forventning er til os i IT- og Digitaliseringsafdelingen og omvendt.”

Hvad er den største udfordring i dit job i dag?

”Hele spørgsmålet om, hvilken retning vores infrastruktur skal bevæge sig i, er en spændende opgave for tiden. Vi skal sikre, at vores løsning er fleksibel uden at gå på kompromis med god, stabil drift. Det er et krav, der bliver stillet både ovenfra og fra medarbejderne. Vi skal kunne rumme alle de nye medier, man kan begå sig på i en digital verden. Vi har et stabilt og godt udgangspunkt, men hvis ikke vi orienterer os i forhold til udviklingen, så bliver vi helt sikkert sat bagom dansen. Så vi skal sørge for at holde os opdaterede og følge med i hvad der sker i branchen og samtidig internt have en dialog om, efter hvilken plan vi udvikler vore infrastruktur og realiserer planen.”

Hvor er udviklingen i infrastruktur-løsninger på vej hen?

”Vi ved i virkeligheden ikke, hvor det ender. Men det er også en af grundene til ikke at springe på det første og det bedste. Det er ikke lang tid siden, at man talte om et fælles kommunalt driftsselskab, og nu taler alle om cloud – især de mange leverandører. Der er mange, der spår, at en stor del af den infrastruktur, vi har i dag, vil flytte i clouden. Cloudmiljøet er et alternativ, der gør os mindre afhængige af leverandøren. Man lejer sig ind og kan skrue op og ned for kapaciteten, så man sikrer muligheden for en fleksibel udvikling af infrastrukturen. Jeg tror fremtiden hos os er en hybridmodel, altså en kombination af vores egen platform og så et eller flere cloudmiljøer.”

Hvad fylder hos dig lige nu?

”Vi har brugt meget tid på at etablere en ny prioritering og styring af den digitale udvikling i Horsens Kommune. Vi skal sikre, at vi udnytter de investeringer, vi har foretaget samtidig med, at vi tager højde for den digitale udvikling. Og så har vi fokus på forvaltningen af persondata. Den nye EU-forordning sætter nogle skarpe rammer for, hvordan vi skal sikre persondata. Arbejdet med at sikre borgernes personlige data er et vigtigt område, som fylder en del og også vil gøre det fremadrettet.”

Hvad er det vigtigste it-projekt, I har gennemført?

”I Horsens har vi etableret en ny digital infrastruktur på skoleområdet. Skole-it er et stort og vigtigt område, og vi har været tidligt ude og etablere en solid infrastruktur. Derudover har vi som nogle af de første arbejdet med udviklingen af telemedicin. Fx i forhold til KOL-patienter. Det har givet Horsens Kommune og teamet bag en masse erfaringer, både teknologisk og med hensyn til samarbejdet med borgerne, hospital og praktiserende læger. Projektet er rigtig spændende og giver nogle vigtige input til den fremadrettede udvikling på området.”

 

BLÅ BOG - Lars Faurholt

2014

It- og digitaliseringschef, Horsens Kommune

2011-2014

Chefkonsulent med kommunal digitalisering som speciale, Rambøll Management Consulting

2008-­2011

Market Manager for it-arkitektur og ansvarlig for udvikling af integrationskomponenter, KMD

2007-2008

Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting

1995-2007

Udviklingschef fulgt af en periode som projektchef med ansvar for større, fælles digitaliseringsprojekter, Aarhus Kommune