16-10-2018

Sensorer giver indsigt i skolernes indeklima

Mange danske skoler oplever et dårligt indeklima som følge af utilstrækkelig udluftning, dårlig regulering af temperatur og et højt støjniveau. Det er en stor udfordring for elevernes læring og trivsel, men nu kan sensorer hjælpe med at synliggøre og løse problemet.

 

Atea Insights

Hos Atea Insights oplever vi en stigende efterspørgsel på datadrevet indsigt, da mange ledere i dag er nødsaget til at træffe afgørende beslutninger på et spinkelt grundlag.

Vi hjælper både med at udnytte eksisterende data i organisationen eller indsamle ny data ved hjælp af fx sensorer, og vi er med hele vejen fra idé til design og den efterfølgende drift af løsningen.

En undersøgelse fra DTU og Alexandra Instituttet afslører, at 91 procent af danske klasselokaler overskrider CO2- niveauet i 47 procent af den tid, hvor eleverne bruger lokalerne. Det er foruroligende tal, der giver grund til bekymring for elevernes trivsel og læring.

Et godt indeklima er et godt læringsmiljø

Der er ingen tvivl om, at vores omgivelser har stor effekt på vores daglige trivsel og præstation. Danske skoleelever skal have de bedste forudsætninger for at tilegne sig ny viden og kompetencer i skolen, og det er derfor et problem, når klasselokalet er for varmt, luften for dårlig eller temperaturen forkert.

 

DTU og Alexandra Instituttets undersøgelse af omgivelsernes effekt på skoleelevers performance viser blandt andet, at et optimalt indeklima i klasselokalet kan forbedre resultaterne i læseforståelse og matematik med 9 procent, hvorimod børn klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima.

Øget trivsel behøver ikke at være dyrt

Et dårligt indeklima har også sundhedsmæssige konsekvenser, så der er fordele at hente i forhold til højere tilfredshed og mindre sygefravær hos elever og lærere. Varmeregningen har også mulighed for at blive mindre med den rette indsigt i temperaturreguleringen, og højst sandsynligt kan rengøringen af faciliteterne også udnyttes bedre, hvis man kender det præcise behov.

 

Skolens fysiske rammer og lokaler kan også optimeres ved hjælp af teknologi, så man udnytter kvadratmeterne ved at booke de lokaler og værktøjer, som passer til dagens undervisning eller ugens
projekt. Skoleledere kan desuden få et samlet overblik over hvor mange lokaler, der er i brug i løbet af skoledagen, og derigennem få indsigt i, hvornår der er behov for at udvide de fysiske rammer. Det er alt sammen noget, som sensorer kan være med til at facilitere.

Dashboards giver overblik og indsigt

Brugen af sensorer som datakilder giver mulighed for at indsamle, analysere og visualisere forskellige parametre, som har indflydelse på skoledagen. Det samles i et overskueligt dashboard, hvor man i realtid kan følge med og handle på akutte situationer og hændelser, samtidig med at data lagres over tid og på sigt skaber grundlag for at træffe de rette beslutninger med hensyn til indeklimaet og ressourceforbruget.

 

Brugen af datakilder kan på samme tid anvendes til at sammenligne elevernes indlæringsevne i forhold til kvaliteten af indeklimaet og derved berettige investeringer, der forbedrer indeklimaet. Viden og indsigt i sådanne datakilder er i fremtiden en forudsætning for at kunne skabe et indeklima, der understøtter læring og leg i skoledagen, og derved giver de bedste forudsætninger for effektive og tilfredse elever og lærere.