19-08-2020

Skærmbesøg i Viborg Kommune

Når Hr. Hansen skal have hjælp til indtagelse af dagens medicin, eller Fru Nielsen skal vejledes i at måle sit blodsukker, kommer hjælpen ofte fra en social- og sundhedsuddannet eller en sygeplejerske, der ringer op via en skærm. I hvert fald hvis man er borger i Viborg Kommune, hvor der hver uge fortages 1.200 skærmbesøg i kommunens hjemmepleje.

”Vi ser rent faktisk nu, at muligheden for skærmbesøg i stedet for det fysiske besøg for rigtig mange borgere har betydet, at de igen kan føle sig som herre i deres eget liv. Disse borgere plejer at sige, at nu er vi ligeværdige, fordi vi ikke kommer ind i deres hjem på samme måde og forstyrrer”

Når man som kommune begiver sig i kast med udrulning af skærmbesøg og videokonsultationer, er en brugervenlig og enkel digital løsning på et fundament af stabil og sikker it-drift sjældent nok til at få succes med sin indsats. Det er ikke længere nogen hemmelighed, at teknologi først rigtig giver værdi, når den bliver brugt, og her spiller digitale kompetencer og mental indstilling hos brugerne – i dette tilfælde borgerne og det sundhedsfaglige personale – en afgørende rolle.

Vi har længe talt om, at teknologien er klar, så hvad venter vi på? Den nationale udrulning af skærmbesøg og telemedicin skal efter planen sættes i gang fra 2020, og mange kommuner har allerede arbejdet med de digitale løsninger i et eller andet omfang. Men dog med meget forskellige resultater, og mange kommuner er et stykke vej fra at være i mål.

Herre i eget liv

Viborg Kommune er et eksempel på en kommune, der er nået i mål med den svære disciplin at implementere skærmbesøg i kommunens syv distrikter for hjemmepleje og hverdagsrehabilitering. Men det har været et langt sejt træk, der startede for ca. 6 år siden, da man besluttede at indgå et privat-offentligt samarbejde med et firma omkring udvikling og implementering af skærmene. Vibeke Eriksen er leder af hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune, og sætter her ord på kommunens arbejde omkring implementering af skærmbesøg.

”I Viborg Kommune har vi oplevet, at borgerne stiller anderledes krav til os i takt med at samfundet omkring os forandrer sig. Rigtig mange af vores borgere er vant til at bruge teknologi og skærme, når de er i kontakt med familie og venner, og det skal vi som kommune kunne imødekomme ved at tilbyde et alternativ til den traditionelle måde at levere pleje på.

Vi ser rent faktisk nu, at muligheden for skærmbesøg i stedet for det fysiske besøg for rigtig mange borgere har betydet, at de igen kan føle sig som herre i deres eget liv. Disse borgere plejer at sige, at nu er vi ligeværdige, fordi vi ikke kommer ind i deres hjem på samme måde og forstyrrer.”

 

 

Hør Vibeke Eriksen, leder for hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune fortælle om de ændrede krav fra kommunens borgere samt arbejdet med at implementere skærmbesøg i Viborg Kommune.

Ejerskabet skal ligge i driften

Viborg Kommune havde et ønske om at være first movers på området, fordi de kunne se muligheden for at balancere borgernes ønske om fleksibilitet i modtagelsen af hjælp fra hjemmeplejen og nødvendigheden i også fremadrettet at kunne levere den nødvendige hjælp indenfor de økonomiske rammer.

De første par år havde Vibeke Eriksen lagt opgaven eksternt hos teknologikonsulenterne, der havde det fulde ansvar for projektet. Erkendelsen af, at der var behov for et øget fokus på implementeringen, kom først nogle år inde i projektet.

”Teknologikonsulenterne kom ud i min drift og begyndte at implementere skærmbesøg i hvert enkelt distrikt, men når de gik ud ad døren, døde projektet. Der var ingen, der tog ansvar og ejerskab, så vi var nødt til at stoppe op og se kritisk ind i vores egen organisering – hvor var det, kæden hoppede af? Vi indså, at så stort et tiltag skulle have ejerskab, der hvor det skulle drives”, fortæller Vibeke Eriksen.

Konsulenterne fik derfor i stedet en understøttende rolle i projektet, og selve ejerskabet blev lagt hos Vibeke Eriksen og de syv distriktsledere. Det blev starten på en ny proces og organiseringsform i kommunen.

En vigtig kulturrejse

I de seneste to år er udviklingen gået stærkt i Viborg Kommune. Brugen af skærmbesøg er i vækst og økonomien er sund. På tværs af de syv distrikter foretager sundhedspersonalet ugentligt omkring 12-1300 skærmbesøg hos i alt 240 af kommunens borgere, og kommunen har et ønske om at omlægge et større antal hjemmebesøg til skærmbesøg.

”Vi har været igennem en lang kulturrejse for at nå til, hvor vi er i dag. Det har krævet rum og tid. Vi har arbejdet med kulturen i fællesskab men også for den enkelte medarbejder for at finde frem til, hvad der hos den enkelte person skal til for at tro på denne her nye måde at arbejde på. Der kan være mange årsager til, at alle medarbejdere ikke lige hopper med på vognen fra første dag,” siger Vibeke Eriksen og fortsætter:

”Det er min erfaring, at det er noget, der skal leges ind. Man skal lære at bruge teknikken og ikke mindst sin faglighed på en anden måde. For hvordan spørger man ind til borgeren, og hvordan observerer man bedst? Det handler om at tro på, at man ikke er nødt til at gå på kompromis med sin faglighed, fordi besøget foregår igennem en skærm. Det kræver træning og ikke mindst dialog og sund diskussion mellem leder, medarbejder og borgerne.

 

 

Hør Vibeke Eriksen, leder for hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune fortælle om arbejdet med kulturen og hendes gode råd til andre kommuner, der skal i gang med at implementere skærmbesøg.

 

Mange af skærmbesøgene i kommunen bliver suppleret af et fysisk besøg hver eller hver anden uge, da det giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at få et bredere indblik i borgerens trivsel. For Vibeke Eriksen er det da også vigtigt at understrege, at brugen af digitale løsninger i hjemmeplejen aldrig helt må erstatte den menneskelige kontakt.

”Det vigtigste er at brugen af skærmbesøg og andre digitale løsninger i hjemmeplejen er behovsdrevet og en del af et samlet tilbud til borgeren. Skærmbesøg kan aldrig stå alene,” afslutter hun.

 

Fakta om skærmbesøg i Viborg Kommune

 

 • 97.000 indbyggere
 • Danmarks næstestørste kommuneareal på 409 km2
 • Skærmbesøg siden 2014
 • distrikter i hjemmeplejen
 • 240 skærme
 • 1.200 opkald om ugen
 • 13% af borgere får skærmbesøg
 • Skærmbesøgstid 1,4 minutter i stedet for 10 minutter

 

 

Vibeke Eriksens tre råd til andre kommuner
 1. Glem ikke kulturrejsen– det er en lang proces uanset, hvor godt forberedt, man er fra starten
 2. Giv rum og tid– man skal lære at bruge sin faglighed på en ny måde, og det tager tid
 3. Husk at inddrage alle parter– også ledere, firmaer og ikke mindst borgerne, der er de største aftagere på den nye teknologi