01-12-2017

Slip for mistanken

Atea Eksamenskontrol forebygger eksamenssnyd.

eksamen uddannelse

De seneste år er eksamenssnyd med online mobile enheder under skriftlige eksamener og i undervisningen blevet et reelt problem på mange uddannelsessteder og har indtil nu været meget svært at dæmme op for.

En rundspørge blandt godt 1100 elever i 2017 har vist, at 6,5 procent af eleverne har snydt ved en skriftlig eksamen i gymnasiet og Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har bl.a. udtalt, at det skal være slut med internetadgang til eksamenerne, som en konsekvens af online eksamenssnyd. 

Modsætningsforholdene imellem de forskellige synspunkter får jævnligt ny næring i dagspressen:
"Det er meget problematisk, at man vil stoppe internetadgangen for alle elever, bare fordi det er svært at stoppe de få, der snyder," udtaler Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen. 

"Snyd via moderne teknologi bør bekæmpes via moderne teknologi [...] Man bør investere i værktøjer, der kan overvåge, hvad der sker på elevernes computere under eksamen," siger undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

Konsekvensen af eksamenssnyd behøver dog ikke være at fjerne internetadgangen ved alle skriftlige eksamener. Med Atea Eksamenskontrol, som er baseret på Classroom Orchestrator fra Lightspeed, får eleverne forsat mulighed for at benytte internettet til eksamenerne, men det sker på kontrolleret vis. 

Brugervenligt værktøj sikrer objektive bedømmelser 

Den gennemtestede løsning, Classroom Orchestrator, giver den ansvarlige nem adgang til at monitorere elevernes skærmaktivitet under eksamenen samt i de daglige lektioner samtidig med, at løsningen understøtter de metoder og digitale værktøjer, som underviseren i forvejen benytter i lektionerne. 

Eleverne får dermed forsat adgang til internettet samtidig med at deres brug af internettet sikres en objektiv bedømmelse og facilitere digital læring og dannelse.

Classroom Orchestrator kræver ikke fysisk installation på elevernes PC og brugerne får et brugervenligt værktøj, som gør, at løsningen er nem at integrere og tage i brug i den daglige undervisning. 

Samlet set betyder løsningen, at underviserne får et brugervenligt værktøj, der i alle situationer faciliterer digital læring og dannelse, som de fleste er enige om, skal være en selvfølgelig del af uddannelsestilbuddet.

 

Få digitalt overblik i eksamens- og læringssituationer

Monitorér:
Med Lightspeed Dashboard kan du holde øje med aktiviteterne på elevernes skærme, zoome ind på hvert enkelt elevs arbejde, lave optagelser og historikrapporter til senere brug og meget mere.

Del:
Du kan nemt dele links og andre ressourcer med dine elever, så de har adgang til det materiale, de har brug for i undervisningen.

Fokusér:
Nogle gange har eleverne brug for hjælp med at holde fokus. Lås en elev eller en hel klasse ud af nettet midlertidigt eller begræns adgangen til udvalgte websites.