21-10-2019

Største storage-trend: ”Simplificering buldrer derudaf”

Uafhængig rådgivning er en nøglefaktor, når danske virksomheder i stor stil samler storage på færre og mere effektive platforme. Se bare på Elopak!

Af Thomas Jørgensen, Business Manager, Hybrid Datacenter Solutions & Ajanta Holland Christensen, Key Account Manager

 

’Knopskydning’ er ikke kun et begreb, din lokale planteskole opererer med. Mange danske virksomheder har i årevis bygget storage-løsninger både ovenpå og ved siden af hinanden, når behovet for større kapacitet og nye services er opstået.

Men hvor knopskydningsstrategien løser problemet lige nu og her, må mange it-afdelinger sande, at de mange forskellige storage-platforme stille og roligt dræner virksomheden for innovative og forretningsudviklende it-ressourcer. I stedet bliver it-musklerne brugt til drift og endeløs ’patching’.

Kompleksitet er dårlig forretning

Der er mange forklaringer på den uhensigtsmæssige opbygning af storage-infrastruktur, hvor platformene fra forskellige producenter i mange tilfælde end ikke ’taler sammen’.

Som vi ser det, skyldes det, at mange virksomheder selv har varetaget dialogen med producenterne. De færreste virksomheder har dog ressourcer til at scanne hele markedet for de bedste løsninger. Og kombineret med CIO’ens personlige præferencer risikerer resultatet at blive et mere eller mindre tilfældigt storage-setup med tidskrævende - og i sidste ende - uøkonomisk kompleksitet, der ikke understøtter forretningsstrategien.

Elopak simplificerer

Netop derfor har virksomheder brug for uafhængig rådgivning. Og at produktneutral rådgivning reelt gør en kæmpe forskel, viser historien om Elopak.

Produktionsvirksomheden i Lystrup i Jylland leverer mælkekartoner til hele verden, har kontorer i 41 lande og producerer 24/7 365 dage om året. Derfor er Elopak meget afhængig af at have de bedste og hurtigste it-løsninger for at sikre, at produktionen kører på skinner. I 2017, da de stod foran en opgradering af deres daværende storage-platform, så de sig om efter en ny og smartere løsning. For til trods for at den eksisterende platform ikke var forældet, driftede Elopak fem forskellige systemer! Og selvom de kom fra samme producent, var der ikke nogen fælles integration.

Da Elopak således dels stod foran en opgradering, dels så udfordringer i kompleksiteten i de fem forskellige storage-systemer, kontaktede de Atea. Sammen tog Elopak og Atea en uforpligtende dialog, hvor udgangspunktet var at finde den bedst mulige løsning til Elopak, uden at være farvet af hverken løsning eller producent.

Efter en grundig og uafhængig behovsanalyse efterlod det Elopak med et indblik i fordelene ved HPE Nimble Storage, og Elopak har ikke set sig tilbage siden.

Hurtigere, grønnere og smartere

I dag, godt to år senere, står Elopak i en situation, hvor virksomheden med On Premise-løsning fra HPE Nimble Storage har sikret produktionen med lav latency. Den indbyggede, kunstige intelligens i Nimbles InfoSight forudsiger desuden potentielle problemer, før de kan få indvirkning på produktionen, hvilket sparer tid og dermed penge for Elopak.

Derudover fylder løsningen markant mindre end tidligere. Så også på den konto sparer Elopak både plads og strøm til serverne og køling af systemet. En udvikling, der naturligvis sparer penge, men som også giver plus på den grønne konto.

Væk fra specialisering

En anden væsentlig pointe fra Elopak-historien handler om, at behovet for specialiserede storage-løsninger er for nedadgående. Som en direkte konsekvens af simplificeringsbølgen rådgiver vi hos Atea virksomhederne til at bevæge sig væk fra de skræddersyede løsninger, hvor det giver mening, således at behovet for at mindske ressourcerne til fejlfinding og drift kan realiseres.

Til gengæld kan standardsystemerne – uanset om vi taler On Premise, cloud eller hybrid - i dag rumme de fleste virksomhedsbehov uden at gå på kompromis med kravene om hurtighed, bæredygtighed og sikkerhed. Simplificering - og de deraf afledte bonus-effekter for virksomhedernes it-afdelinger og økonomi - følger automatisk med.

 

Faktaboks

Ateas rådgivning og implementering af Elopaks Nimble-løsning medfører:

  • Markant reduceret administrationstid
  • Høj performance
  • Strøm- og pladsbesparelse
  • Grønne fordele
  • Verdensklasse supportsystem med HPE InfoSight