23-03-2016

Tag kontrol over it-omkostningerne

It-as-a-service aftaler bliver i større omfang efterspurgt i markedet. Ud over de mange driftsmæssige fordele, der er forbundet med denne type løsning, bidrager en it-as-a-service aftale nemlig også til optimeret it-økonomi.

 

Efterhånden som it-infrastrukturen får større og større betydning i virksomheder, tages der i højere grad også stilling til, hvordan it-infrastrukturen skal indgå i årsregnskabet, præcis som man gør med fx firmabiler.

Gennem en del år har operationelle leasingaftaler været den foretrukne finansieringsform for firmabiler, fordi leasingselskaberne har været gode til at tilbyde løsninger, hvor kunderne bruger mindst mulig tid på håndtering samtidig med, at omkostningen kan klassificeres som en driftsomkostning, der betales som en fast ydelse, alt inklusive. Princippet er præcis det samme for it-as-a-service løsninger.

 

Få information og rådgivning ift., hvordan du opnår en effektiv it-økonomi - klik her

 

Derfor er efterspørgslen efter it-løsninger, der rent regnskabsmæssigt kan klassificeres som ”OPEX”, i kraftig vækst.  ”OPEX” står for Operating Expenses og ”CAPEX” står for Capital Expenses. OPEX kan på dansk oversættes til en driftsomkostning og CAPEX kan oversættes til omkostninger forbundet med at vedligeholde anlægsaktiverne.

Fra CAPEX til OPEX

Kontantindkøb eller leasing af it-infrastruktur, også kendt som finansiel leasing, hvor der er en forpligtelse til at købe udstyret ved aftalens udløb, vil regnskabsmæssigt blive klassificeret som en CAPEX, der belaster resultatopgørelsen og optages som et aktiv på balancen.

Ser vi derimod på it-as-a-service aftaler eller operationelle leasingaftaler, lejeaftaler mv., hvor der fx ikke er en forpligtelse til at købe udstyret ved udløb, men blot en brugsret i en given periode, vil aftalen blive klassificeret som OPEX og dermed fremgå af årsregnskabet som en driftsomkostning på lige fod med leje af ejendom, operationel leasing af firmabiler etc.

 

Uanset om man vælger en løsning baseret på CAPEX eller OPEX, vil man altid opnå den fulde brugsret over aktivet i den aftalte periode. Løsningen betales henover brugsperioden, hvilket giver budgettryghed og -forudsigelighed.

 

Det er naturligvis altid vigtigt at rådføre sig med sin revisor i forbindelse med klassificeringen af leasingaftaler, it-as-a-service aftaler m.fl.

 

Ønsker du yderligere information eller rådgivning omkring hvordan du opnår en effektiv it-økonomi?