25-06-2015

Tag risikoen, eller bliv en dinosaurus

Begrænsninger giver kreativitet, åbne API’er er fremtiden (også i finansverdenen), og så skal du turde tage en risiko og gøre noget nyt. Holdningerne er Mikael Muncks, der er Global Head of Technology and Operations hos Saxo Bank. Læs med, og få et indblik i hans verden og hverdag.

 

De fleste forbinder nok Saxo Bank med finansverdenen. Måske i en mere sexet og vovet version end de traditionelle finansvirksomheder, men stadig finans. I Saxo Bank definerer de dog sig selv som halv it-virksomhed og halv finansvirksomhed, fordi it udgør hele fundamentet for deres forretningsmodel. Mikael Munck har dermed 550 kollegaer inden for it, som er med til dagligt at udvikle og udfordre virksomheden positivt.

Og setuppet er langt fra traditionelt. Det er innovativt og modigt.

Hvordan understøtter I jeres forretning med it?

”Vi er ikke bange for at sige, at Saxo Bank er 50 procent bank og 50 procent it-virksomhed. It er en del af vores produkt. Vores trading-platforme og vores it går hånd i hånd. Uden dette ville vi ikke kunne levere så effektivt, som vi gør i dag.”

Hvad betyder oppetid og responstid for jeres it-infrastruktur og forretning?

”Alt under 100 procents oppetid er ikke relevant for os. I vores marked kan bevægelserne være store, og hvis man ikke har mulighed for at tilgå sine positioner og risiko på handelsplatformen, så kan det koste mange penge. Vi skal være i produktion hele tiden.

Vi måler i stedet på latency (red. responstid). De applikationer eller forbindelser, der øger latency udover lysets hastighed, arbejder vi konstant på at forbedre. Det øger kompleksiteten i alt, hvad vi laver. Funktionalitet i software eller teknologi er relevant, men for os er det ligeså vigtigt at forstå konsekvenserne af det, vi udvikler i forhold til latency, som i sidste ende drejer sig om kundernes oplevelse. Hvis det koster på latency, så er det tæt på uinteressant.”

Hvad fylder hos dig lige nu?

”Vi sidder og løber vores projektportefølje igennem og planlægger for det næste halve år. Vi er for nyligt gået over til en cyklus, hvor vi laver et halvårligt review for alle vores it-projekter i stedet for et årligt. Det gør, at vi har en ret intensiv dialog med forretningen, men også at vi er i stand til at manøvrere bedre. Det kræver samtidig en tæt opfølgning og dialog med forretningen. Det gør det også lettere at have en Minimum Viable Product (MVP)-tilgang, hvor vi kan levere produkter, der tidligt giver forretningsværdi til vores brugere, uden at de nødvendigvis i de første versioner er komplette. I stedet justeres de løbende.

Vi begyndte med MVP-tilgangen sidste år, og vi har gode erfaringer med det. Det er ikke alle projekter, der kører efter modellen endnu, men det kommer de til. Det hænger samtidig meget godt sammen med vores agile udviklingsmodeller herunder SCRUM. Målsætningen med MVP-tilgangen er, udover den løbende tilpasning, at vi skal derhen, hvor vi tidligt kan forkaste projekter eller ideer, fordi de ikke er rigtige for os og vores kunder. Det er alt andet lige nemmere at stoppe, hvis man tidligt kan konstatere, at et produkt ikke leverer de ønskede fordele i modsætning til store langstrakte projekter, hvor man har brugt alt for mange timer på udvikling, før virkeligheden rammer.”

Hvad er den største udfordring i dit job i dag?

”At sikre den effektive eksekvering af vores projektportefølje, herunder stakeholder management og sikring af, at vores stakeholdere bliver ved med at sætte pris på vores meget agile udviklingsmodel, for det kræver også meget af dem. De stakeholdere, som har fået modellen godt ind under huden, er rigtig glade for den, og de er villige til at investere den tid, det kræver. Men hvis du kommer fra en mere traditionel organisation, så er det lidt overvældende, hvilke krav der bliver stillet til dialog og interaktion med deres partner i it.

Hvis du havde ubegrænsede midler, hvad ville du så gennemføre i din virksomhed?

”Jeg mener ikke nødvendigvis, at ubegrænsede midler løser så mange ting, for det er ofte inden for begrænsningerne, at vi akkumulerer en kreativitet og de innovative løsninger. Så jeg tror mange gange, at det er godt, at man arbejder med nogle begrænsninger og stadig har ambitionen og modet til at give sig i kast med det.

Hvis jeg skal svare, så ville jeg dog bruge midlerne på vores åbne API-løsning. Allerede i 2015 vil det begynde at give os nogle fantastiske muligheder i forhold til at integrere til andre digitale økosystemer. Vi har for eksempel mere end 100 white label-partnere, og det giver dem mulighed for at kode op imod vores systemer. Så kan de selv bygge funktionalitet, der leverer noget meget specielt inden for specifikke områder af trading og analyse, eller de kan embedde nogle af vores informationer direkte ind i deres egne systemer og platforme. Med vores åbne API har vi gjort al fremtidig integration meget let, ligesom vi kan stille det til rådighed for udviklere i hele verden, så vi får næste generations innovation omkring trading platforme og områder, som vi ikke selv har fantasi til at tænke op. Det er meget vigtigt, at vi ikke kun sidder og kigger ud, men også får en masse input udefra. Jeg mener, at det er den bedste måde at sikre, at vi bliver en del af de nye digitale økosystemer.”

Hvad er du særligt glad for ved dit arbejde?

”Dynamikken, hastigheden og de udfordringer, der er herinde. Det er meget tilfredsstillende. Hos it i Saxo Bank har du mulighed for at påvirke bankens forretningsmuligheder og fremtiden.”

Hvad er det vigtigste it-projekt, I har gennemført de sidste fem år?

”Vi har gennemført rigtig mange vigtige projekter. Vi har blandt andet haft et stort datacenterprojekt, hvor vi er flyttet ind i to nye datacentre. I maj lancerer vi en helt ny HTML 5-tradingplatform, og vi er startet på vores projekt omkring åbne API’er.

Alle tre projekter drejer sig om at være på forkant af ny teknologi, simplificering og at have mod på at starte forfra. Det synes jeg, at vi er gode til. At have modet er meget centralt, for der sker tit det, at mange it-afdelinger bliver ved med at hælde ovenpå i stedet for at tænke nyt. Men hvis man ikke tør gøre noget andet og noget nyt, så bliver man en dinosaurus på et tidspunkt.”

Hvorfor er CIO’ens kobling til direktionen vigtig?

”Jeg er ret sikker på, at med det enorme fokus, der kommer på digitalisering, vil der være flere og flere direktioner og bestyrelser, der ønsker, at deres CIO træder ind og spiller en aktiv rolle i, hvorledes man kan digitalisere processer og tappe ind i nye digitale økosystemer. Alle virksomheder vil blive nødt til at fokusere på digitalisering, ellers er der nogle andre, der gør det for dem og derigennem tager deres forretning.

Hos Saxo Bank er vi i en anden situation. Jeg sidder allerede i den øverste ledelse. It er bankens livsnerve, så det kan ikke være anderledes.”

Hvilke it-tendenser, synes du, er mest interessante lige nu?

”Bimodal it – det er en model for, hvordan du sikrer stabil drift og leverer denne sikkert og robust samtidig med, at du arbejder struktureret med fornyelse, innovation, restrukturering og muligheden for at bygge tingene på en ny måde, fx via cloud og nye teknologier. At gå ind og arbejde i to modes er rigtig sundt, så der på begge områder kan holdes hvert sit fokus. Flere virksomheder har taget det i brug for mange år siden, og det bliver mere og mere tydeligt, at hvis man i stedet foretager en opdeling, så sakker it-afdelingen simpelthen bagud i forhold til resten af organisationen, som mange gange så mister tålmodholdigheden, og selv går i gang med at finde løsninger. Der er ikke nødvendigvis så meget nyt i hverken denne problemstilling eller model, men det optager mig meget.”

 

 

BLÅ BOG - Mikael Munck

2014

Global Head Technology and Operations, Saxo Bank

2009-2013

CIO, Saxo Bank

2005-2009

CEO og medejer, Initto

2004-2005

Manager Sales and Business Development, Initto

2002-2004

CEO, ALOC Bonnier

1995-2002

General Manager, SunGard

1991-1995

Sales A, SunGard

1989-1991

Portfolio Manager, Bikuben / BG Bank

 

Uddannelse

Cand.merc. i erhvervsøkonomi fra CBS, derudover diverse ophold og kurser fra Stanford Business School, London Business School og INSEAD.

Minimum Viable Product (MVP) - kort fortalt

MVP er den minimale udgave af et produkt, der kan give svar på, hvorvidt produktet løser brugerens eller kundens problem. Produktet skal altså ikke bygges færdigt, men kun lige nøjagtigt gøres godt nok til, at det kan teste ideen af og være med til at udvikle ideen.