21-10-2015

Teknologi hjælper demokratiet på vej i Afrika

Da Søren Bendtsen fik mulighed for at hjælpe med udrulningen af et helt nyt ­person­registreringssystem i Somaliland, var han ikke længe om at overveje ­tilbuddet. En lille uge senere sad han i flyveren på vej til et ­højrisikoområde på Afrikas østkyst.

 

Sikkerhedssituationen i Somali­land ved Afrikas Horn er ikke god, og landet har tidligere haft problemer med valgsvindel. I et land, hvor personregistrering ikke sker automatisk ved fødslen og med mellem 1,5 og 1,7 millioner vælgere, kan det være svært at holde styr på, om folk stemmer flere gange ved forskellige valgsteder. I samarbejde med den fredsbevarende organisation Interpeace har Atea siden maj hjulpet Somalilands National Election Commity (NEC) med udviklingen af en løsning til personregistrering. En af projektets deltagere, Søren Bendtsen er konsulent i Atea. I sensommeren 2015 tog han 12 dage til Somaliland for at hjælpe med udrulningen af løsningen:

”Det nytter ikke at sidde hjemme i Danmark, når et system skal installeres og efterfølgende gennemgå felttest og kvalitetskontrol. Så min opgave bestod i at modtage systemets servere og assi­stere i uddannelsen af de lokale it-folk,” fortæller Søren Bendtsen.

Løsningen består af 350 registrerings­kits, der blandt andet indeholder en bærbar pc, en irisscanner og en fingerprintplade. Kittet er koblet op via internettet til en server, der er placeret hos NEC. Hvis nogle personer registrerer sig flere steder, er det muligt for folkene hos NEC at slette dubletter i serveren. På den måde sikrer man, at hver person kun kan stemme en enkelt gang ved et fremtidigt valg.

Raketsikret it-system med ekstra batterier

Det er ikke så tit, at installering af servere involverer bileskorte fra hotel til serverrum. Ikke desto mindre var det situa­tionen i Somaliland.

”Det er en helt anden verden dernede. Da de viste mig det klargjorte serverrum, var det beklædt med 10 mm stål. På den måde kunne de sikre serverne mod eventuelle raketangreb. Det er jo et lidt andet arbejdsmiljø, end det vi er vant til, når vi hjælper danske virksomheder med deres it-systemer,” fortæller Søren Bendtsen og uddyber:

”Normalt konfigurerer og installerer vi serverne der, hvor de skal stå. Men vi kunne ikke være sikre på, at alle komponenterne kom frem. Derfor var vi nødt til at bygge og klargøre serverne hjemmefra og så sende dem samlet til Somaliland.”

I Somaliland er det heller ikke usædvanligt, hvis strømmen ryger nogle sekunder ad gangen, ofte op mod seks gange i timen. Det har medført, at alle elementer er dubleret, således at en backup-server eksempelvis sætter i gang, hvis produktionsserveren går ned. Serverne er også udstyret med batterier, som slår til, hvis strømmen går. Det enkelte registrerings­kit er designet til at kunne køre uafhæng­igt af både internet og opkobling til server.

Løsningen er med til at styrke demokratiet

Efter Søren Bendtsens hjemrejse er der sat gang i en række felttest af de første 30 kits, hvor 1.000 skolebørn i Somaliland skal registreres. Efter den indledende kvalitetskontrol bliver de resterende 320 kits tilpasset på Ateas klargøringscenter i Sverige og sendes derefter til Somaliland. Herefter forventer man løbende support af systemet hjemmefra. Også det er lidt anderledes, end det plejer at være:

”Vi har ikke fjernadgang til systemet fra Danmark. Det betyder, at hvis der er noget, der ikke virker, som det skal, så skyper vi med en it-ansat dernede. Vi undersøger problemet via webcam, og skal så guide dem til at løse problemet.”

Søren Bendtsen var i Somaliland i 12 dage, men han er ikke i tvivl om, at han gerne gør det igen.

”Konen var jo ikke så glad for, at jeg skulle af sted. Men det er rigtig spændende at løse den type it-udfordringer, hvor vi rent faktisk er med til at ændre på nogle samfundsmæssige problemer og styrke demokratiet. Det er sådan en opgave, som sætter tingene herhjemme og de daglige it-opgaver lidt i perspektiv.”

Om løsningen i Somaliland
 • Somaliland ligger på Afrikas Horn ud til Adenbugten. Siden 1991 har Somaliland været en uafhængig stat løsrevet fra Somalia, men er ikke­ ­internationalt anerkendt.
 • Personregistreringsprojektet er ­i­gang­­sat af det schweiziske firma Interpeace for Somalilands National Election Commity (NEC).
 • Atea står for det samlede system af registreringskits og servere og har to underleverandører, der leverer ­software.
 • Løsningen består af 350 registre­rings­kits, der indeholder en bærbar pc, en printer, en irisscanner, fingerprintplade og et webcam.
 • De mange kits klargøres på Ateas klargøringscenter i Sverige. Herefter sendes de til Somaliland.
Registrering

Sådan foregår registreringen

 • Registranten kommer ind i registreringsrummet, hvor en uddannet it-­ansat hos NEC sidder klar.
 • Registranten får herefter taget fingeraftryk, scannet iris og taget et billede.
 • Data sendes over internettet via en krypteret tunnel til serveren, der er placeret hos NEC. Hvis der ikke er internetdækning,lægges data på en krypteret usb-nøgle og fragtes ind til serveren.
 • Registranten får herefter udleveret et dokument som bevis på, at personen nu er registreret i systemet.
 • Hvis systemet opfanger dubletter i registeret, bliver de slettet, således at en person kun er registreret en enkelt gang i systemet.

Personregistrering i andre sammenhænge

 • Det er ikke kun for at modvirke valgfusk, at personregistreringssystemer, som det Atea har udrullet i Somaliland, bliver brugt.
 • Tilsvarende systemer bliver brugt til registrering af den nuværende flygtningestrøm inden for Schengen-området. Indrejsende i USA vil også genkende systemet. Ved ankomst i lufthavnen får man blandt andet registreret fingeraftryk ved hjælp af en fingerprintplade.