03-10-2018

Teknologi og leg hænger sammen

I maj 2018 stemte Folketinget en ny dagtilbudslov igennem, der trådte i kraft 1. juli 2018. Læreplanerne er med den nye lov blevet revideret, og det er i højere grad muliggjort at sætte fokus på science og teknologi i børnehøjde. Derudover blev læreplanstemaet ’Sprog’ udvidet med ’Kommunikation’, hvilket åbner for en masse muligheder i forhold til at arbejde med flere modaliteter i forbindelse med formidling.

 

EDU har talt med Rune Gråbæk, udviklingskonsulent med fokus å pædagogisk og didaktisk it i Greve Kommune om hvordan
man inddrager og implementerer teknologi i børnehøjde.

 

"I har taget initiativ til at oprette et landsdækkende netværk vedr. brug af teknologi i dagtilbud – hvorfor?"

Den grundlæggende vision er, at vi (Thomas Dreisig Thygesen fra Kerteminde Kommune og jeg) på kommuneplan har brug for at videndele og lære afhinanden på tværs af kommunerne, hvor vi tager udgangspunkt i den praksisnære inddragelse af  teknologi, og hvordan orvaltningerne kan være med til at understøtte denne proces bedst muligt.

 

Vi kan se og høre, at  kommunerne er eget forskelligt organiseret, både i forhold til hvordan de vælger at understøtte dagtilbuddene og i forhold til  prioritering af tid. Så vi tænkte, at alt den kapacitet, der er til rådighed de forskellige steder, kan være med til at styrke den enkelte kommunes tilgang til dagtilbudsområdet – fordi vi er stærkere sammen.

 

Kan du give nogle eksempler fra jeres egne/andre kommuner på spændende tiltag på dagtilbudsområdet?

“Der foregår mange forskellige ting. Et par eksempler, som man kunne dykke længere ned i kunne være: Furesø Kommune,  hvor man arbejder med minimakerspaces, hvor børnene leger med den skabende teknologi i eksperimenterende fællesskaber.

 

Ringsted Kommune, hvor flere dagtilbud har tildelt faste ressourcer til teknologi. Tid, hvor en pædagog bruger tiden på andre stuer i praksisnære teknologiaktiviteter med både robotter, kreativ udfoldelse med iPad og GoPro leg på legepladsen.

 

Derudover ved vi gennem vores brede netværk, at der foregår så mange fine ting ude i praksis, og det vil vi gerne have frem i lyset, så alle kan lære af dem!

 

Hvad er de størsteudfordringer, og hvordan tænker du de kan løses?

“En af de større  udfordringer jeg ser er, at teknologien skal ned i børnehøjde og pædagogerne samtidig skal klædes på til at skabe et  læringsmiljø, hvor børnene har mulighed for at udforske og lege med teknologien, så det ikke bliver ”Vi gør ligesom derhjemme.

 

Det er vigtigt at understrege, at legener en vigtig faktor, når man inddrager teknologi i børnehøjde. Det, at børnene eksperimenterer, undersøger, afprøver, fejler og udfordrer sig selv og andre med teknologien, er vigtigt når man  introducerer teknologi i dagtilbud. En anden udfordring er, at ledelsen i hele organisationen skal forstå, hvorfor teknologien også er vigtig at udforske og lege med for børnene i dagtilbud.

 

Derudover er det vigtigt, at børnenes  nysgerrighed og leg med teknologi ikke drukner i AULA, administrative systemer, krav ift. GDPR etc. etc. Børnene skal have lov til at giveden gas og udforske den digitale verden sammen med interesserede voksne”.

 

Hvad er jeres bedste råd til de kommuner, der skal igang med at implementere teknologi på dagtilbudsområdet? Hvilke perspektiver ser I?” 

”Det vigtigste er, at det skal være praksisnært, når man implementerer teknologi - dem der skal implementere teknologi skal 
ud og ’have jord under neglene’. Man skal huske, at der i praksis er alle muligheder for at inddrage børnene som medskabere i både idé og handling, når fokus er på digital leg og dannelse.

 

I selve legen skal børnene kunne udvælge og  frasortere, være kreative og fantasifulde og kunne samarbejde med deres kammerater. Så kort sagt, tag ud og leg, og inddrag pædagoger og børn i implementering af teknologien.