27-02-2015

Vi skal udvikle forretningen gennem it

Når virksomheden vokser, skal it følge med – og faktisk helst være et godt stykke foran. Det mener Group CIO hos Falck, Torben Ruberg, der derfor gør sit for at lade nye teknologiske muligheder smitte af på forretningsstrategien. Senest med opstarten af et team for digital udvikling, der skal spotte nye forretningsmuligheder.

 

De færreste skænker formentlig it en tanke, når de ringer til Falck ude fra landevejen. Men faktisk er det de understøttende it-løsninger, der sikrer, at callcentret har hurtig adgang til alle relevante oplysninger om kunden, og at de kan lokalisere den nærmeste autoservicevogn og sende en sms til kunden ti minutter før ankomst – og tilmed med en garanti for, at det hele sker inden for 45 minutter.

Ateas har taget en snak med manden i spidsen for it hos den internationale redningskoncern Falck, Torben Ruberg, der til daglig leder 225 it-ansatte på tværs af fire divisioner i 44 lande. For ham udgør teknologi en central del af hele virksomhedens værdikæde, og derfor er it hos Falck langt mere end en supportfunktion:

”Teknologi er koblet på alle leverancer hos Falck. For mig handler det grundlæggende om at se it-anvendelsen udefra og ind, så vi bruger teknologierne til at skabe værdi for kunden og hele tiden udvikler forretningen gennem it. Derfor er det også vigtigt, at vi kender til de nyeste teknologiske muligheder, så vi kan være en relevant sparringspartner og være med til at skubbe vores produkter og services  i den rigtige retning. It skal ikke kun supportere forretningen, men snarere smelte sammen med den.”

Hvad fylder hos dig lige nu?

"Lige nu diskuterer jeg meget med mine kolleger, hvordan vi bedst muligt håndterer, at der hele tiden dukker nye digitale muligheder op. Efterhånden som teknologi bliver en del af alle ansattes hverdag, har it ikke længere monopol på at tale om teknologi. Det stiller nye krav til, at it-funktionen formår at sætte en fælles retning og vision for teknologien i virksomheden, så vi ikke lader de teknologiske muligheder drive os i forskellige retninger, men samtidig sikrer, at den fælles kreativitet ikke begrænses unødigt."

Hvad er den største udfordring i dit job i dag?

”Teknologierne udvikler sig hele tiden, og derfor skal man som CIO hele tiden følge med og vurdere de muligheder og begrænsninger, som teknologier fører med sig. Jeg vil gerne tilbyde de bedste services for vores kunder, samtidigt med at jeg som ansvarlig også holder øje med omkostningerne og skal få det bedste ud af mine ressourcer. Det er en evig balance, og derfor er det vigtigt løbende at udfordre sig selv på, hvordan en given teknologi bedst bringes i anvendelse, så den giver størst værdi for kunderne og Falck."

Hvis du havde ubegrænsede midler, hvad ville du så gennemføre i din virksomhed?

"Faktisk er jeg så privilegeret, at mange af mine drømmeinitiativer enten er opfyldt eller er ved at blive gennemført. For eksempel har vi for nyligt etableret en helt ny ’digital business development’-afdeling, som jeg blandt andet har ansvaret for. Her skal vi se nærmere på mulighederne i digitale teknologier og undersøge, hvordan de kan skabe værdi for vores forretning og tilføre nye serviceydelser til Falcks kunder. Vi har netop gennemført et pilotprojekt om anvendelse af Google Glass i ambulancetjenesten, og vi håber at kunne starte et droneprojekt i den nærmeste fremtid.”

Du er lige hjemvendt fra en tur i Australien. Hvad lavede du der?

"Vi er ved at opstarte et helt nyt videncenter i Australien med fokus på vores services til mineindustrien. Vi tilbyder blandt andet ambulance- og redningskøretøjer, klinikker og træning, men under lidt andre forhold, end vi plejer. Det er en ny branche for os, så vores nye videncenter skal gøre os klogere på, hvad de har behov for, og hvordan vores serviceydelser bedst kan spille ind.”

Hvad er du særligt glad for ved dit arbejde?

”Grundlæggende har Falck en mission og en ambition om at levere sundhedsydelser af høj kvalitet, som jeg mener, er værd at arbejde for hver dag. Derudover spænder mine faglige ansvarsområder meget vidt, så jeg den ene dag kan være i dialog med et australsk mineselskab og den næste dag være med til at forhandle en ambulancekontrakt hjem i Spanien. Den afveksling kan jeg lide. Vores virksomhed er global og har aktiviteter i 44 lande. Det betyder også en del rejsedage, måske 70-80 om året, hvilket er super spændende og udfordrende.”

Hvad er det vigtigste it-projekt, I har gennemført de sidste fem år?

"Falck vokser hele tiden, og i dag er vi omkring 32.000 kolleger i 44 lande. For tre år siden valgte vi at indføre Office 365 på tværs af koncernen, så det er lettere at samarbejde mellem de forskellige afdelinger og på tværs af devices og infrastruktur. Det betyder, at vi i dag er betydeligt tættere på hinanden, og viden kan bedre deles på tværs af lande og forretningsområder.”

Hvad gør du for at sikre, at direktionen lytter til dig?

”Jeg er enormt privilegeret i den forstand, at vores direktion er meget opmærksom på teknologi og på de tilhørende forretningsmuligheder. Faktisk bliver vi som it-funktion ofte udfordret af direktionen på Falcks praktiske anvendelse af teknologi, hvilket er med til at holde os skarpe og ’sultne’. Det er også direktionen, der står bag initiativet om digital forretningsudvikling. Det er dog vigtigt, at der er styr på det basale for at kunne få taletid til det fremadrettede. Der er ingen taletid, heller ikke hos direktionen, hvis mailsystemerne ikke kører. Så den sikreste vej til taletid om det mere innovative er at skabe tillid om det basale.”

Hvilke it-tendenser, synes du, er mest interessante lige nu?

”Jeg synes, at udviklingen inden for big data er enormt spændende, og vi arbejder lige nu med, hvordan vi kan få kommerciel værdi ud af de store mængder ustrukturerede data. Derudover er det også interessant, hvordan nye digitale spillere kommer på banen og udfordrer etablerede spillere som os på tværs af brancher. ’Uber-fænomenet’ er helt utroligt spændende og har potentiale til at lave ’disruption’ i en masse etablerede brancher. Men basalt set er det jo ikke en enkelt teknologi i sig selv men snarere kombinationen af flere forskellige anvendte teknologier, der giver de mange nye spændende forretningsmuligheder.

 

BLÅ BOG - Torben Ruberg

2005

CIO, Vice President IT, Falck

2003-2005

Regional IT Director, Group4Falck, Nordic Region

2000-2003

IT Director, Group4Falck, Denmark

1997-2000

IT Director, Falck Rescue & Safety

1995-1997

Project Manager, Falck

1993-1995

Operational Analyst, Scandinavian Airlines Data

1992

Project worker, Falck


Uddannelse

Civilingeniør, Danmarks Teknologiske Universitet