Spring til indhold
Temperatursensorer, langtrækkende IoT-netværk og cloud-baseret teknologi fra Microsoft Azure er i fuld gang med at gøre vintertjenesten i flere af landets kommuner endnu mere effektiv. Resultatet kan blive store driftsbesparelser og endnu bedre service til borgerne.
Aabenraa Kommune
Hvad kan Internet of Things gøre for dig?

I en af Danmarks sydligste kommuner har funktionsleder af driftsenheden, Hans Mogensen, altid indblik i den eksakte vejtemperatur på udsatte vejstrækninger – også selvom han ikke fysisk har tjekket og besigtiget kommunens omfangsrige vejnet.

 

Forklaringen skal findes i de 20 vejsensorer, som Aabenraa Kommune siden oktober 2019 har etableret som et pilotprojekt. Sensorerne skal i første omgang hjælpe Hans Mogensen og kommunens vintertjeneste, der består af otte mand i fast turnus, til at kvalificere beslutningen om, hvorvidt der skal saltes på de mindre veje. Muligheden for at få en prognose flere timer ud i fremtiden gør planlægningen mange gange nemmere.

”I første omgang ser vi vejsensorerne som et ekstra værktøj, der hurtigt kan hjælpe os med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om præcis, hvornår og hvorhenne vi skal salte”

Tjener sig selv hjem

Dermed har driftsenheden i Aabenraa Kommune fået langt bedre forudsætninger for at modvirke unødvendige saltninger, der både økonomisk og miljømæssigt er en belastning.

”I første omgang ser vi vejsensorerne som et ekstra værktøj, der hurtigt kan hjælpe os med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag om præcis, hvornår og hvorhenne vi skal salte,” siger funktionsleder Hans Mogensen og fortsætter:

”Hvis vi på den baggrund kan spare bare to udkald til vejtyper, som vi tilstræber at salte alle hverdage og til de veje, vi kun undtagelsesvis salter, så er etableringsomkostningerne tjent hjem allerede den første vintersæson.”

Lave opstartsomkostninger

Hans Mogensen lægger ikke skjul på, at en af de helt store fordele ved vejsensorerne er de forholdsvist begrænsede etableringsomkostninger. For i modsætning til de fem stationære målestationer, som Aabenraa Kommune hidtil har baseret glatførevarslingssystemet på, så behøver vejsensorerne ikke fysiske kabler til strøm og kommunikation.

Det koster vintertjenesten i Aabenraa Kommune

 

  • Årligt saltforbrug op imod 6.000 tons
  • Et snedøgn koster ca. 500.000 kr.
  • Et udkald til saltning koster ca. 60.000 kr.
  • De største udfordringer er forår og efterår, hvor temperaturen svinger omkring nul

For slet ikke at tale om de løbende udgifter til service og vedligehold, der ifølge Hans Mogensen koster op imod 5.000 kr. om året pr. målestation. Og skal målestationen helt udskiftes kan engangsudgiften hurtigt tangere 170.000 kroner.

Microsoft Azure cloud sikrer mobilitet

Vejsensorerne er derimod helt fritaget for vedligeholdelsesomkostninger. I stedet sørger et langtrækkende og pålideligt IoT-sensornetværk for, at Hans Mogensen og kollegaerne i vintertjenesten hver 15. minut modtager opdaterede data om vejtemperaturerne fra hver enkelt sensor. Målingerne bliver analyseret og præsenteret i et overskueligt dashboard, som via public cloud-platformen fra Microsoft altid kan tilgås mobilt fra en smartphone eller tablet.

”Derfor kræver det heller ikke de store it-mæssige kundskaber, før driftsenheder som vores kan bruge data fra vejsensorerne.”

Dækker hele kommunen

Med de lave opstartsomkostninger in mente har driftsenheden i Aabenraa Kommune fået en unik mulighed for at dække hele det kommunale vejnet med temperaturmålinger fra de foreløbigt 20 vejsensorer. Derudover har Hans Mogensen lige bestilt fem ekstra sensorer hos Atea, som skal sammenligne nøjagtigheden af temperaturmålingerne fra de ældre målestationer med de nye vejsensorer.

Foreløbig er Aabenraa Kommune sammen med andre kommuner ved at evaluere og optimere vejsensorerne og IoT-sensornetværket i samarbejde med Atea. ”Men hvis vejsensorerne på lang sigt fx helt kan erstatte vores målestationer, giver det også her nogle lovende økonomiske perspektiver,” siger Hans Mogensen.

Atea arbejder sammen med softwarevirksomheden Bluefragments om løsningen. Pt. er Atea og Bluefragments i fuld gang med give driftsenheden i Aabenraa Kommune adgang til flere data i samme dashboard, hvilket vil forbedre beslutningsgrundlaget endnu mere. Samtidig tilbyder platformen, at der kan indsamles data fra andre datakilder og sensortyper, så kunden ikke skal have en platform til hvert formål.

 

Ateas end-to-end leverancer omfatter bl.a.:

  • Sensorer
  • Konfiguration af sensorer
  • Opkobling på netværket
  • Sikre datainteraktioner
  • Microsoft Azure cloud-platform (leveret af Bluefragments)
  • Rådgivning om nye use cases