Spring til indhold
Tilbage til Cases

It-vagter fra Atea skaber tryghed på Aalborg Universitet

Antallet af digitale eksamener oplever på landsplan en eksplosiv stigning. På Aalborg Universitet sørger it-vagter fra Atea for et fintmasket it-sikkerhedsnet under de studerende, medarbejderne og universitetets digitale strategi.
Aalborg Universitet
Skole og Uddannelse

Den skriftlige, analoge eksamen er en uddød dinosaur. I dag bliver stadig flere eksamener på landets universiteter håndteret elektronisk – fra eksamenstilmelding og sikkerhedslogning af de studerendes computere til aflevering og endelig bedømmelse.

 

Alene på Aalborg Universitet (AAU) er antallet af digitale eksamener steget 75% på bare ét år. Men mens de digitale eksamener har mindsket administrationen, er der omvendt kommet markant større fokus på universitetets it-ressourcer i forbindelse med eksamensafholdelserne.

 

"Risikoen for computernedbrud og andre it-udfordringer under eksamenerne kræver tilstedeværelsen af it-vagter, der kan problemløse on site," fortæller Jacqueline Kongshammer, it-supporter på AAU.

 

”Men når vi i de spidsbelastede perioder afholder over 90 digitale eksamener på en måned, bliver det hurtigt mere, end hvad vores egen it-afdeling kan klare bemandingsmæssigt,” siger hun og fortsætter:

 

”Derfor har vi indgået en aftale med Atea om, at de stiller it-vagter til rådighed i det omfang, det er nødvendigt. På den måde kan vores it-afdeling fokusere på kerneopgaven, som er at sørge for den daglige it-drift på AAU.”

Booker it-vagter og nød-pc'er

Aftalen med Atea betyder rent praktisk, at Jacqueline Kongshammer og hendes kolleger nu booker præcist det antal it-vagter universitet har brug for.

It-vagterne, der bl.a. sørger for at overvågningsværktøjet ITX-Flex og andre nødvendige softwareprogrammer kører optimalt på de studerendes computere, medbringer desuden en række nød-pc’er, som er de  studerendes garanti for, at de kan fuldføre eksamen, selv om deres egen computer bryder sammen, fortæller Kongshammer.

 

”Det hænder, at en studerende i løbet af en digital eksamen, får så store problemer med sin computer, at det ikke er noget, it-vagten kan klare på kort tid.

I de tilfælde er vi så i stand til at udlevere en nød-pc med officepakken og andet nødvendigt software installeret, som de studerende kan arbejde videre på.” Giver øget tryghed Hun tilføjer, at der har været positiv feedback fra fakulteterne og ikke mindst fra de studerende på it-vagterne.

 

”Både sekretærerne på fakulteterne og de studerende oplever, at det giver øget tryghed, når de hurtigt kan få hjælp af en it-kyndig eksamensvagt.

Tidligere var det it-supporterne fra de lokale servicedesks på AAU, der var it-vagter ved de digitale eksamener, og det betød, at der i travle
eksamensperioder manglede mandskab til servicedeskene. Det problem har vi ikke længere.”

 

AAU har netop indgået en treårig aftale med Atea om levering af it-eksamensvagter.

 

Skrevet af Simon Vöge Hansen, Atea

Om løsningen

  • AAU afholder både digitale eksamener på ”de tre campusser” og på andre lokationer i Aalborg og omegn.
  • AAU har en målsætning om, at der skal være en it-vagt pr. 50 studerende i et eksamenslokale.
  • Antallet af digitale eksamener på AAU er steget fra 52 i januar 2017 til 91 i januar 2018.
  • I den spidsbelastede eksamensperiode i januar sørger op til 19 itvagter fra Atea for, at de studerende kommer sikkert igennem eksamen.
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer