Spring til indhold
Danmarks største tekniske eliteuniversitet er i fuld gang med at skabe et læringsmiljø i verdensklasse. Midlet er et højteknologisk bibliotek spækket med datagenererende sensorer.
DTU
Data Information Management

Det 5.000 m2 store bibliotek er hovednerven på det omfangsrige DTU campus i Lyngby. Det er her flere tusinde studerende hver dag fordyber sig i komplekse problemstillinger inden for en lang række naturvidenskabelige- og ingeniørrettede uddannelser.  

Udover at tilbyde undervisning og bedrive forskning i international topklasse vil DTU nu også skabe de bedst mulige fysiske betingelser for at tilegne sig viden. Og her spiller et fintmasket netværk af sensorer på DTU-biblioteket - ’smart library’ - en helt afgørende rolle. 

Skaber bedre ingeniører 

Sensorerne registrerer alt fra lysstyrke, varme, fugtighed, mængden af kuldioxid i luften, antal besøgende og udnyttelsesgrad. Informationerne bliver opsamlet i en dataplatform, der ligger i Microsofts public cloud, Azure. Herefter kan Lars Binau, team leder for DTU’s studie service, sammen med sine kollegaer visualisere data og dermed få et klart billede af, om det fysiske læringsmiljø kan optimeres yderligere – fx ved at øge lysstyrken, sænke varmen eller øge ventilationen. 

”Forskning viser, at parametre såsom lys, varme, støj og luftkvalitet har en afgørende effekt på koncentrationsevnen, og hvor effektivt vi er i stand til at udnytte vores eget læringspotentiale. Med IoT-netværket, sensorerne og dataplatformen er vi i stand til at reagere proaktivt, så vi hele tiden kan give de studerende optimale betingelser for læring,” siger Lars Binau. 

DTU’s ’smart library’ skal i de kommende år klæde fremtidens ingeniører endnu bedre på til at arbejde i en verden, hvor digitale modeller i højere og højere grad simulerer virkeligheden, fortæller Lars Binau.  

For samtidig med at de studerende er medskabere af data, når de befinder sig i biblioteket, får de også adgang til dataplatformen. Det giver de kommende ingeniører mulighed for at arbejde med store mængder data, virtuel simulering og visualisering, som indtil nu har været forbeholdt store software- og it-virksomheder. 

”Vi får derfor ikke kun nogle studerende, der har fået optimale læringsbetingelser, men i sidste ende også nogle ingeniører, der har praktisk erfaring med at arbejde med XR*.” 

Uofficiel verdensrekord 

De strategisk placerede sensorer registrerer de fysiske forhold i det store biblioteksrum fra deres plads i en 2,5 kilometer lang kabelbakke. Skalaen på projektet gør ifølge Lars Binau DTU-biblioteket til verdens største indendørs ’living lab’. 

”Så vidt jeg ved, har ingen i verden prøvet det her før,” siger Lars Binau, der allerede for ti år siden tog initiativ til at forbedre læringsmiljøet for de DTU-studerende ved at ændre på de fysiske rammer. 

”Som udgangspunkt er biblioteket bygget til bøger, ikke til mennesker. Det laver vi om på nu.” 

Med skabelsen af det højteknologiske laboratorium har Lars Binau - sammen med en række specialister fra Atea - bevæget sig ind på ukendt land. 

”Vi kan ikke rigtig trække på erfaringer fra andre projekter i den her størrelsesorden, for de findes ganske enkelt ikke. Kunsten er derfor at tage gennemprøvet standard software, som vi så bruger i en helt ny kontekst.” 

Visionær rådgivning 

De mange sensorer genererer store mængder data, som konsulenter fra Atea er med til at transformere til brugbare informationer. Kunstig intelligens og machine learning skal på sigt ligeledes hjælpe med at filtrere data. Lars Binau pointerer, at rådgivningen fra Atea er uvurderlig i jagten på at skabe det bedst mulige læringsmiljø og en løsning, hvor der er fuldt fokus på brugeroplevelsen for både studerende og forskere på DTU. 

”Vi har været heldige med at få tilkoblet visionære specialister, der ligesom os kan se det enorme potentiale, og som samtidig har evnen til at føre visionerne ud i livet.” 

Lars Binau kan sagtens forestille sig, at IoT-løsningen i fremtiden bliver opskaleret til at omfatte hele DTU. 

”Hvis vi er i stand til at imødekomme de studerendes komfortmiljø - det vil sige den situation, hvor tilegnelse af viden er mest optimal - så kan vi forbedre læringspotentialet med mange procent, hvilket vil have en enorm individuel og samfundsmæssig betydning.” 

*Virtuel Reality (VR) og Augmented Reality (AR) går under fællesbetegnelsen Extended Reality (XR). 

 

Sådan hjælper Atea DTU ’smart library’
  • Som primær rådgiver, sætter Atea behov før teknologi. Atea hjælper DTU med at træffe kvalificerede beslutninger 
  • Analyser og design gennem workshops og undersøgelser, integrationer, drift af løsning, udvikling og vedligeholdelse 
  • Konfiguration, installation, opkobling og integration af sensorer op mod Microsoft Azure, hvor en platform centraliserer al data
  • Atea har leveret en IoT-platform samt sensorer, der kan bruges til at maksimere brugeroplevelsen og læringsbetingelserne gennem måling af temperatur, luftfugtighed, CO2 og udnyttelsesgrad