Tilbage til Cases

Visionær medielæringsstrategi 0-18 år i Egedal Kommune

Kan skoleelever i fremtiden aflevere deres danske stil som en YouTube-video, en app eller som en fotopræsentation? Egedal Kommune har udarbejdet en “Medielæringsstrategi”, der sammen med indførslen af iPads skal ruste nutidens børn og unge til et omskifteligt og multimedialt videnssamfund med nye former for skriftlighed.
Egedal Kommune
Skole og Uddannelse

I går var målet med skolen at lære at regne og stave. I morgen er målet at lære, hvorfor man skal regne og stave - og samtidig sætte de to færdigheder ind i en større kontekst og selv reflektere over selvsamme læreproces.

 

Et er sikkert: Fremtidens skolegang kan på ingen måde sammenlignes med den, vi selv fik for årtier tilbage. Sådan lyder udgangspunktet for pædagogisk it-konsulent Kim Byrding i Egedal Kommune. Det stiller nye krav til både didaktikken og undervisernes roller, når nutidens videnssamfund er under konstant forandring. Netop den udfordring kræver nytænkning af både didaktikken og specielt skriftligheden, når tablets som f.eks. iPads bliver indført som centralt indlæringsværktøj i både dagtilbud og skoleklasser.

 

“Lidt populistisk kan man sige, at når alle elever i dag har adgang til viden hvorsomhelst og nårsomhelst via en tablet eller en smartphone, så er der ingen stærke argumenter for at opretholde klasselokalet, som vi kender det. Fordi jo længere man bliver ved med at fastholde klasselokalet, tavlen og læreren som de centrale vidensbaserede magtfaktorer, des sværere får eleverne ved at begribe og tackle den nye medievirkelighed.

 

For os handler det om at udfordre tænkningen,” siger han. På den baggrund har Egedal Kommune i 2013 udarbejdet en større “Medielæringsstrategi” for kommunens 0-18 årige børn og unge. Denne strategi bygger blandt andet broer mellem skole og daginstitutioner, og skal ifølge Kim Byrding og kollega John Nielsen føres ud i livet. Kim og John er kommunens særlige pædagogiske rådgivere, der understøtter og hjælper pædagoger, lærere og ledere i gang med brugen af iPads og den digitale verdens fordele og faldgruber.

 

“Vi arbejder i høj grad med digital dannelse, og hvad der er vigtigt og har kvalitet, fordi det er en læringsproces, at alt ikke bare er lige godt i den nye medievirkelighed. Derfor skal eleverne opleve et reflekterende forløb med det, de arbejder med og blive medskabere af deres læringsmateriale,” siger han.

Tidlig digital dannelse

Centralt i Medielæringsstrategien er, at eleverne producerer, reflekterer og evaluerer, så de som resultat oplever større motivation, ejerskab og optræning af personlige kompetencer. Derfor er et mål for Egedal Kommune et øget fokus på selve processen, så det bliver gennem elevens refleksioner, at iPad´en som pædagogisk værktøj får tyngde og effekt. I Egedal Kommune findes der i dag mindst to iPads i alle institutioner fra vuggestue til folkeskole,klub og SFO, mens halvdelen af alle skoleelever har puttet en personlig iPad i skoletasken.

iPads rykker i børnehøjde

“Ved at indføre iPads allerede i børnehaven har vi fundet ud af, at der pludselig kommer flere unikke historier, når børnene får lov og tid til at udtrykke sig på anderledes måder - som fx ved at optage en film via kameraet i iPad´en. Her bliver børnene medskabere og fortællere, hvilket giver et unikt indblik i, hvad der foregår i institutionen og i børnenes verden,” siger Kim Byrding.

 

“Et andet godt eksempel er, at børnene også bruger kameraet i en iPad til at filme deres hverdag set fra børnehøjde. Det bliver pludselig rigtigt interessant for pædagogerne at se verden fra børnehøjde. Vi har også set daginstitutioner, der har brugt mobile pande-kameraer på børnene i vuggestuen for at se, hvordan de orienterer sig. Det er aldrig mediet i sig selv, der er interessant, men hvilke muligheder, mediet skaber. For lærere og pædagoger skal det give mening, og følges op af didaktisk efteruddannelse."

Se videoen om Meraki

Om løsningen

Egedal Kommune har siden sommeren 2011 haft  pilotprojekter med tablets i vuggestuer og børnehaver, som traditionelt ikke arbejder målrettet med medier.

I dag arbejder stort set alle institutioner i Egedal Kommune med at undersøge potentialet for læring med tablets med udgangspunkt i Medielæringsstrategien.

 

Tanken bag strategien er at skabe sammenhæng i børns digitale læring fra vuggestue til skole og mellem fritid og skole/institution.

Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer