Spring til indhold
Tilbage til Cases

Stabil drift og garanti for oppetid

Ekspansiv vækst, et konstant produktionsflow hele døgnet og øget automatisering af produktionen stiller store krav til en stabil it-infrastruktur. Derfor har Elopak Denmark valgt at optimere sin it-drift og backup med et redundant EMC VNX storage system til drift og disaster recovery og EMC Data Domain til backuparkiv i stedet for bånd. Resultatet er stabil drift og garanti for oppetid.
ELOPAK
Cloud

Kodeordet er optimering - også på it-fronten

En ubemandet gaffeltruck passerer forbi og holder tilbage for en anden, inden den kører videre og afleverer sin last med paller et sted på den 30.000 kvadratmeter store emballagefabrik hos Elopak Denmark i Lystrup nord for Aarhus.
På fabrikkens mange samlebånd passerer hundrede tusind mælke- og juicekartoner i timen. Hver dag. 24 timer i døgnet.


Virksomheden er i vækst, og sammen med det konstante produktionsflow i døgndrift og stigende automatisering af fabrikkens lagerstyring og produktion stiller det krav til virksomhedens it-infrastruktur, der skal være uhyre driftsikker og stabilt.

 

Da den oprindelige storageløsning så småt begyndte at halte, var det derfor på tide for Elopak Denmark at se sig om efter en ny og mere tidssvarende løsning med større kapacitet og bedre backup.

 

Valget faldt på en dubleret SAN VNX5200 storageløsning fra EMC med CISCO UCS blade-servere med fuld redundans. Backup er etableret med Veeam og EMC DataDomain.


”Vi arbejder hele tiden på at optimere vores produktion, og det gik op for os, at vi faktisk også havde behov for at optimere på it-fronten. Vores tidligere system var blevet for gammelt, hvilket vi kunne mærke i form af for lidt datakapacitet, lange svartider og diske i serverne, der begyndte at stå af.

 

Desuden havde systemet en lang restore-tid, fordi vi lavede backup til bånd, og vi kunne ikke engang dokumentere, om det overhovedet virkede,” fortæller Henrik Buch Andersen, der er it-chef og projektleder hos Elopak Denmark.

Fra bånd til disk

Henrik Buch Andersen er initiativtager til udskiftningen af systemet, og det var ham, der tog fat i Atea for rådgivning.

 

Det gjorde han blandt andet med krav om, at den nye løsning skulle garantere høj oppetid, indeholde garanti for support inden for to timer døgnet rundt og automatisk kunne rapportere på månedsbasis til it-afdelingen om driften af backup samt alarmere, hvis der er driftsforstyrrelser.

 

På baggrund af Ateas analyser af Elopaks eksisterende it-miljø lød anbefalingen på implementering af en dubleret SAN VNX5200-løsning til datahåndtering og -opbevaring og i alt fem fysiske servere, hvoraf tre er særligt kraftige. De to SAN er hele tiden opdaterede på, hvordan systemet kører, og fejler det ene, tager det andet over.

 

En separat fysisk server i et ekstra serverrum sikrer desuden løbende backup i et virtuelt VMware-miljø, hvor data gemmes på diske. Systemet er desuden suppleret med det virtuelle backup-system Veeam Backup & Replication.

 

”Det er rigtig vigtigt for os, at vores disaster recovery nu fungerer godt og effektivt. Med Veeam kan vi genskabe data hurtigere end før, fordi det sker på diske i stedet for bånd, og det giver en langt hurtigere restore-tid.

 

Noget nyt er også, at systemet automatisk genskaber data i et lukket testmiljø en gang om måneden og leverer en samlet statusrapport direkte til mig.

 

Den er værdifuld for mig at have, da jeg skal kunne dokumentere over for certificeringsauditors, revision, drift og lignende, at backup virker. Det kan jeg nu,” fortæller Henrik Buch Andersen.

 

Løsningen har mulighed for at registrere den stigende mængde data, som virksomhedens vækst naturligt skaber, og kan dermed hjælpe med at identificere fremtidige behov og vise, hvis data vokser mere eller mindre end antaget.

 

Det er med til at give et indblik i forbrug af it-driften og kan synliggøre, hvis en ny produktionsmaskine for eksempel pludselig tager mange it-ressourcer.

Fejl spottes med ’Call home’

Desuden var det et ønske fra Henrik Buch Andersens side, at systemet skulle være let at administrere for ham og hans team i det daglige.

 

Det er lykkedes, blandt andet fordi systemet selv kan aflæse, hvilke applikationer der har behov for performance, og fordi det selv kan flytte rundt på data på SAN diskene for at optimere dette. Det betyder, at der præcist er den sammensætning af performance versus kapacitet, der er behov for.

 

Desuden er supporten opgraderet med en ’call home’-funktion fra EMC.

 

”Hvis en disk er gået, får supporten hos EMC automatisk en fejlmelding med det samme. Dernæst bliver vi kontaktet, ofte før vi overhovedet selv har opdaget fejlen, hvorefter vi starter fejlfindingen. Det handler om optimering over hele linjen – også på it-fronten,” lyder det fra Henrik Buch Andersen, der fortsætter:

 

”Samtidig er der en energibesparelse både i strøm og varmeudvikling, hvilket reducerer vores CO2-fodaftryk, der også er en del af vores strategi.”

 

I alt har processen taget tre måneder fra den indledende analyse til færdig implementering.

Om løsningen

Udfordring

 • ELOPAK er en vækstvirksomhed med konstant produktionsflow og automatiseret lagerstyring og produktion – men med en storageløsning, der så småt begyndte at halte
 • For lidt datakapacitet og for lange svartider
 • Serverdiskene begyndte at stå af
 • Alt for lang restore-tid i systemet pga. backup til bånd
 • Manglende mulighed for dokumentation af backup

Løsning

 • En dubleret SAN VNX5200 storageløsning fra EMC med fem CISCO UCS blade-servere med fuld redundans
 • Backup etableret med det virtuelle backup-system Veeam Backup & Replication og EMC Data Domain

Værdi

 • Høj oppetid
 • Garanti for support inden for to timer døgnet rundt
 • Automatisk månedlig rapportering til it-afdelingen om driften af backup
 • Automatisk alarmering ved driftsforstyrrelser
 • God og effektiv disaster recovery: langt hurtigere restore-tid på diske i stedet for bånd
 • Overblik over it-driften og indblik i forbrug af it-driften
 • Energibesparelse både i strøm og varmeudvikling og dermed reducering af CO2

Om ELOPAK

 • Elopak Denmark producerer emballage af papirmaterialer til mælke- og juiceprodukter til det danske og europæiske marked og beskæftiger omkring 300 medarbejdere i Danmark.
 • Virksomheden er en del af Elopak koncernen og er repræsenteret i mere end 80 lande med omkring 2.800 medarbejdere på globalt plan.
 • Elopak koncernen leverer årligt mere end 13 milliarder mælke- og juicekartoner.
 • Elopak koncernen ejes af norske Ferd Group.
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer