Spring til indhold
Tilbage til Cases

Lærere foretrækker bedre og dyrere arbejdsredskaber

Lærerne i Gentofte Kommune er mere end villige til selv at betale for digitalt isenkram af høj kvalitet.
Gentofte Kommune - Dyssegårdsskolen

’De er en uundværlig del af dit arbejde – alligevel skal du betale for redskaberne af egen lomme.’

 

Uanset faggruppe ville den besked for bare 10 år siden have trukket protestmarcher med røde faner ind til Christianborg Slotsplads. I dag er det hverdag for størstedelen af Gentofte Kommunes godt 800 lærere og pædagoger – vel at mærke ganske frivilligt.

Kvalitetsbevidste lærere

Ifølge Michael Hansen, leder af it-enheden i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, vælger kun 30 procent af kommunens lærere i dag den gratis standardcomputer. Den resterende procentdel giver afkald på en del af deres månedsløn for til gengæld at modtage arbejdsredskaber efter eget valg, som de efter tre år kan overtage til privat brug. Ovenikøbet er der i dag en klar tendens til, at lærerne vælger dyrere og bedre udstyr, fortæller Michael Hansen

 

”Lærerne bliver – ligesom de fleste andre – bedre og bedre til at forstå, hvad en god computer skal kunne. Hvis du betaler mere for en computer med kraftig motor, kan den også holde længere, og hvis den kan holde fire-fem år, så har lærerne jo lavet en god handel.” Investeringerne i dyrere og bedre arbejdsredskaber sker også, selvom lærerne ikke får penge retur, hvis de forlader deres stilling inden for tre år. Desuden involverer fritvalgsordningen heller ikke nogle skattefordele.

Dyr computer holder stadig

På Dyssegårdsskolen i Gentofte nikker underviser Lotte Høgh Petersen genkendende til ’dyrere og bedre’-tendensen. Hendes egen fritvalgscomputer er et levende bevis på, at de dyre maskiner har en lang levetid.

”Jeg har stadig den samme computer fra ordningens første valgrunde, så den har jeg allerede frikøbt, og den er stadig sindssygt hurtig,” siger Lotte Høgh Petersen og fortsætter:

”Rent læringsmæssigt betyder min hurtige computer, at jeg er mere tilbøjelig til at inkorporere den i timerne, fordi jeg kan få adgang til al relevant undervisningsmateriale her og nu.”

”Lærerne bliver – ligesom de fleste andre – bedre og bedre til at forstå, hvad en god computer skal kunne.”

Ingen administrations-pukkel

Fritvalgsordningen, populært kaldet ’Choose-Your-Own-Device’ (CYOD), begyndte for fire år siden som et forsigtigt pilotprojekt mellem Gentofte Kommune og Atea. Men i dag er ordningen en uadskillelig del af lærernes hverdag.

For Michael Hansen betyder samarbejdet med Atea, der håndterer udskiftning, opdatering og tilbagelevering af lærernes arbejdscomputere, at han kun skal bruge et par timer om måneden på administration.

”Det meste omkring ordningen – fx de halvårlige valgrunder, hvor lærerne kan vælge nye, digitale arbejdsredskaber – er automatiseret,” siger Michael Hansen.

 

Om Gentofte Kommunes digitale fritvalgsordning
  • I 2013 udviklede Gentofte Kommune - i samarbejde med Atea - Danmarks første kommunale fritvalgsordning af digitale arbejdsredskaber for lærere og pædagoger.
  • I dag vælger op mod 70 procent af lærerne på skolerne i Gentofte Kommune at betale for deres foretrukne digitale arbejdsredskab af egen lomme.
  • Lærernes egenbetaling bliver trukket som et fast, månedligt beløb af lønnen efter skat. Beløbet svarer til differencen af det tilskud, som kommunen yder til den gratis standardcomputer.
  • Lærerne kan efter aftaleperioden på 36 måneder frikøbe udstyret.
  • Atea leverer fuld service og support, inklusiv nødvendig forsikring og finansiering i hele perioden, når lærerne køber udstyr med egenbetaling.
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer