Spring til indhold

Hybrid backup giver fleksibel adgang til korttidsholdbare data

Danish Crown betjener sig både af onsite backup og backup i Ateas datacenter. Den hybride backup-løsning, baseret på Commvault-software, sikrer fødevarekoncernen fleksibilitet og tilgængelighed – uanset hvor data kommer fra.
Danish Crown

I samarbejde med...

commvault logo

Det kommer ikke som en overraskelse, at Danish Crown har fokus på fødevarernes holdbarhed. Mere overraskende er det måske, at fødevarekoncernen også sondrer mellem langtids- og korttidsholdbare data. Faktisk er forskellen mellem de to datatyper så stor, at Danish Crown – med hjælp fra Atea – har bygget en hybrid backup-infrastruktur. 

 Hybrid backup-konceptet betyder, at Atea - på alle Danish Crowns produktionsanlæg herhjemme og i udlandet  leverer, implementerer og drifter onsite backup-løsninger sideløbende med backup’en i Ateas datacenter. Fordelen ved de lokalt placerede backup-servere er, kort sagt, at restore-hastigheden foregår i et væsentlig højere tempo sammenlignet med en remote backup-løsning. 

Her og nu data 

 Ifølge Jens Erik Jensen, IT Senior Director hos Danish Crown, medfører den lokale backup-løsning en række fordele, når fødevarekoncernen skal håndtere de korttidsholdbare produktionsdata. 

”I modsætning til vores administrationsdata, så er data fra produktionen – der fx dokumenterer råvarernes kvalitet – her og nu data, der højst er relevante i et par dage. Backup’en af de data har vi derfor valgt at placere lokalt, så de altid er tilgængelige for os - uanset om vi tilgår dem i ’peak hours’,” siger Jens Erik Jensen, IT Senior Director hos Danish Crown. 

Skalérbarhed understøtter sustainability  

Fødevarekoncernens onsite backup-løsning har et minimalt forbrug af datacenter foot print og kan håndtere maksimale mængder af lokale backup-datakopier, der både kan skaleres op med flere diske og flere appliances. 

”Som fødevarevirksomhed skal vi som et led i vores sustainability-forpligtigelser altid kunne dokumentere alle led i vores produktion. Med vores hybride backup kan vi løbende bygge mere skalérbarhed ind i løsningen  Det sikrer, at data altid er online og tilgængelige.” 

Skalérbarheden hænger desuden uløseligt sammen med Ateas evne til, hurtigt, at bygge mere volumen ind i det hybride backup-setup, når det passer Danish Crown. Leveringen og implementeringen af nye, lokale backup-servere til nyetablerede produktionsanlæg er derfor en central del af samarbejdet mellem Danish Crown og Atea. 

Outsourcing styrker kerneydelser 

Jens Erik Jensen lægger ikke skjul på, at outsourcing af it-services som fx backup er en vigtig del af fødevarekoncernens it-strategi. Derfor har Atea siden 2004 været en central del af Danish Crowns teknologi-rejse, herunder på backup-området, hvor fødevarekoncernen har foretaget et arkitekturskifte fra remote- til hybrid backup. 

”Outsourcing af vores backup er fint i tråd med vores it-strategi, hvor vi som it-afdeling hele tiden ser på, hvor vi kan levere den største værdi til virksomheden. Og når vi fx laver en BaaS-aftale (Backup as a Service, red.) med Atea, betyder det, at vi efterfølgende ikke skal bruge ressourcer på at holde øje med nogen form for kritisk masse.”  

Atea har i godt 17 år varetaget koncernens daglige backup-drift og overvågning på baggrund af trykprøvede, certificerede og standardiserede processer. Sammen med den indbyggede 24/7-support, der sikrer Danish Crown akut hjælp ved uforudsete hændelser, giver det ifølge Jens Erik Jensen en fleksibilitet og en tryghed, som hele forretningen kan bygge videre på. 

 

Vi har samarbejdet med Atea i så mange år, at vi ved, de er bedre til backup-disciplinen, end vi selv er.” 

 

Sådan har Atea hjulpet Danish Crown:

 

  • Rådgivning om arkitektur-skifte fra remote backup til hybrid backup baseret på Commvault teknologi inkl. formålsdesignede backup appliances leveret som en service 

 

  • Levering, implementering og drift af hybrid backup løsninger på adskillige Danish Crowns produktionsanlæg 

 

  • Løbende og automatisk replikering af alle indstillinger og data fra lokale backup-installationer til sikker ekstern opbevaring i Ateas datacenter, samt daglig proaktiv opfølgning og fejlsøgning på backup jobs 

Hvad betyder data-backup for dine kunder?

commvault logo