Spring til indhold
Tilbage til Cases

"Vi drukner i vores egen succes"

Hos ISS er de ansatte typisk spredt over et stort geografisk område, og telefonen er ikke det primære arbejdsredskab. Derfor var det en stor udfordring at sikre opdaterede, forretningskritiske kerne-apps. Enterprise Mobile Management blev løsningen, der nu er så stor en succes, at it-afdelingen må løbe stærkt for at følge med efterspørgslen.
ISS

Størstedelen af ISS' 7.500 ansatte i Danmark udfører manuelt arbejde hos de virksomheder, der har en serviceaftale med ISS. Tidligere lå blandt andet sikkerhedsregler i et fysisk ringbind på den enkelte lokation. Når retningslinjerne skulle opdateres, indebar det en fysisk udskiftning af mappens indhold på alle lokationer.

 

Et tidskrævende og omkostningstungt arbejde med stor risiko for, at den enkelte medarbejder ikke fik informationerne, hvis de opdaterede retningslinjer simpelthen forsvandt, hvis arket ikke var sat ordentligt ind i mappen.

 

Derfor gik ISS over til at benytte apps med de samme informationer, som medarbejdere med firmamobiler kan tilgå. ISS oplevede dog udfordringer med at sikre, at indholdet på den enkelte telefon var opdateret.

 

”Hvis mine kollegaer ikke har adgang til de senest opdaterede retningslinjer, får vi en anmærkning, når Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg. Og ved for mange anmærk­ninger kan vi i sidste ende miste vores Kronesmiley, som viser, at vi har det påkrævede arbejdsmiljøcertifikat. Og så mister vi vores autorisation,” forklarer Birgit Fagerholt, der er Senior Programme Manager hos ISS Facility Services.

Medarbejdernes kernekompetencer er ikke it

ISS’s kerneforretning består af alt lige fra ejendomsservice og facility management til catering og vagtservice. Det betyder med andre ord, at digitale enheder ikke er medarbejdernes vigtigste arbejdsredskab i hverdagen.

 

”Mange af mine kolleger er ansat, fordi de fx er gode til at lave mad, gøre rent, ordne buske eller pudse vinduer, og derfor har de ikke nødvendigvis fokus på at opdatere deres telefoner. Flere af dem kan også synes, at teknologien driller,” siger Birgit Fagerholt og fortsætter:

 

”De virksomheder, vi arbejder for, ligger typisk spredt rundt omkring i landet, men it-afdelingen sidder i København, og vi er sjældent ude på lokationerne. Vi har derfor haft en helt konkret udfordring med at sikre, at den enkelte telefon er korrekt opsat med de apps, som er vigtige for den pågældende medarbejders arbejdsopgaver.”

 

I 2014 vandt ISS yderligere en kontrakt med Forsvaret øst, som involverer cirka 500 ISS-medarbejdere fordelt på 42 lokationer. Derfor blev det nødvendigt at se sig om efter en løsning, der kunne sikre, at de medarbejdere, der har firmamobiler, har korrekt opsatte og opdaterede telefoner.

Freeware var ikke en fremtidssikret løsning for ISS

Valget faldt på IBM’s Enterprise Mobile Management-løsning (EMM), MaaS360, især på grund af den medfølgende rådgivning og løbende support fra Atea og IBM.

 

”Atea og IBM har været vigtige medspillere i projektet. I modsætning til en freeware-løsning har vi fået konkret sparring og hjælp til at formulere politikker for systemet. Det har været afgørende for processen. EMM-løsningen kommer til at være central for hele styringen af vores it-forretning. Vi kan se, at tendenser som BYOD er i vækst, og flere og flere vil gå væk fra pc og kun have telefon eller tablet,” fortæller Birgit Fagerholt og uddyber:

 

”Det betyder, at behovet for central styring kun bliver større i fremtiden. Derfor var det vigtigt for os, at processen blev kørt rigtigt fra starten.”

EMM er blevet forretningskritisk

Implementeringen af MaaS360 har betydet en radikal forandring af tilgangen til mobile enheder i ISS. Ikke kun i forhold til opgaven for Forsvaret, men også i andre dele af forretningen.

 

”Vi har en anden app, hvor der bookes opgaver til en større Facility Management aftale. App’en sender opgaverne ud til medarbejderne i marken. Vi oplevede tidligere, at den enkelte medarbejder glemte at opdatere app’en. Med EMM kan vi skubbe opdatering­en ud på telefonerne. Det betyder mindre risiko for forsinkelser i vores serviceydelser, da alle medarbejdere på den måde har den nyeste version. I sidste ende giver det vores kunder den bedste service,” forklarer Birgit Fagerholt.

 

For it-afdelingen i ISS er der også sket forandringer. Den nyvundne tid bliver nu brugt på mere forretningsnære opgaver frem for support til den enkelte mobile enhed ved udrulning af nye løsninger eller opdateringer, som klares fra centralt hold. Og det er der efterspørgsel på.

 

”Vi knokler for at smede, mens jernet er varmt. Jeg har implementeret mange it-­sy­stemer, og det er meget sjældent, at vi bliver skubbet nedefra. Typisk kommer ledelsen og beder os om at rulle noget ud, men her er det vendt på hovedet. Vi drukner faktisk i vores egen succes, men det er positivt.”

 

EMM-løsningen har siden skabt stor opmærksomhed i organisationen, og det er derfor planen, at løsningen skal udrulles til samtlige nordiske lande.

Om ISS

ISS Facility Services A/S er det danske datterselskab i den verdensomspænd­ende ISS-koncern, som beskæftiger mere end 510.000 medarbejdere i over 75 lande. ISS leverer serviceydelser inden for facility management, rengøring, catering og meget andet.

 

Om EMM-løsningen hos ISS

  • EMM-løsningen er MaaS360 fra IBM, som supporteres af Atea
  • Løsningen skal på sigt rulles ud i Danmark til 4.000 mobile enheder
  • Løsningen er koblet op på ISS’ SAP-løsning, hvilket giver flere funktioner
  • ISS har fået en øget datasikkerhed, da alt virksomhedsrelateret indhold let slettes, når en medarbejder stopper. Samtidig har ISS et enkelt overblik over, hvor alle deres mobile enheder befinder sig, så de ikke mister dem
  • Løsningen skal udrulles til de øvrige nordiske lande på grund af den store succes i Danmark
  • Løsningen er leader i Gartners Magic Quadrant
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer