Spring til indhold
Tilbage til Cases

Mulighed for at nytænke læring

Skolecenter Jetsmark i Nordjylland er gået fra en masse forskellige bærbare pc’er med varierende år på bagen, lånemaskiner og tunge multifunktionelle stationære pc’er til i dag, hvor alle elever har deres egen Chromebook. Helt simpelt. Læs om deres rejse, og hvorfor det har givet skolen mulighed for at nytænke, hvordan de skaber læring.
Jammerbugt Kommune

I Jammerbugt Kommune, hvor Skole­center Jetsmark ligger, havde man tidligere en central løsning for alt it-udstyr på skolerne, men det var ikke fleksibelt, og vigtigst af alt så understøttede det ikke skolerne optimalt i forhold til deres pædagogiske linje og lærings­mål. Skolecenter Jetsmark fik som den første skole i kommunen lov til at køre en pilot på en ny løsning, som i dag har skabt ringe i vandet til de andre skoler.

 

”Vi har valgt en løsning med Chromebooks, så alt læring er samlet i skyen. Alle lærere og elever fra 3. klasse har deres egen Chromebook, og det gør det super let for både lærere og elever at dele dokumenter og arbejde sammen.

 

Når vi alle sammen har den samme platform, kan vi køre digital undervisning, som er målstyret og individuel for hver enkelt elev,” forklarer Jakob Voldby, der er souschef på Skolecenter Jetsmark og ansvarlig for det pilot-projekt, der har startet en ny tilgang til it-understøttet undervisning i kommunen.

 

Alle 12 skoler anvender i dag Google-platformen til at understøtte undervisningen.

 

Jakob Voldby lægger vægt på, at én løsning ikke nødvendigvis er den rigtige for alle skoler, men at det for rigtig mange af skolerne i Jammerbugt Kommune har været den optimale løsning.

 

”Kontakten til hjemmet er blevet meget nemmere. Forældrene kan følge med i de mål, der er sat op, og aktiviteterne der skal understøtte målene samt elevernes udvikling. Forældrene melder positivt tilbage, og vi kan faktisk også se fremgang i resultaterne både på nationale tests og på eksamenerne.

 

Der er ingen tvivl om, at vi har haft fremgang generelt set i forhold til børnenes resultater. Selvfølgelig er det ikke et vidundermiddel, it er stadig kun et redskab, og vi har også elever, der kæmper, men der er rigtig god mulighed for, at it i dette format fremmer læring,” siger Jakob Voldby.

Aftale med luft til udvikling

Den store forskel for Skolecenter Jetsmark er, at de tidligere ikke havde mulighed for at stille en pc til rådighed for alle elever. Derfor blev it i højere grad et fag, som man underviste i i stedet for et redskab til læring, som det er i dag. Dette blev i høj grad muliggjort af en tre-årig leasingaftale i samarbejde med Atea Finans og deres partnerskab med Kommuneleasing.

 

”Tidligere havde vi udstyr med varierende alder og effektivitet. Nu har vi hele tiden opdateret og ens udstyr i kraft af den leasing-aftale, vi har valgt. Der sker så meget på dette område, så det er ikke sikkert, at vi vil vælge den samme mo­del om to år, når aftalen skal fornyes. Vi behøver dermed ikke holde stædigt fast i noget udstyr, fordi vi har indkøbt det i dyre domme. Og vi kan følge med udviklingen og de behov, som vi oplever i undervisningen,” fortæller Jakob Voldby.


Leasingaftalen har derudover givet skolen mulighed for at få det setup med Chromebooks og maskiner til alle, som de ønskede fra start, fordi der ikke ligger en indledende investering. Samtidig er den totale omkostning ved denne model mere økonomisk fordelagtig end ved at købe det tilsvarende udstyr.

Udseende betyder faktisk noget

Indkøringsperioden med de nye Chromebooks gik over al forventning, og Jakob Voldbys bekymringer omkring infrastrukturen blev gjort til skamme.

”Min frygt var, at vi skulle helt ind i ef­terårsferien, før vi var på plads med den nye løsning, men det var slet ikke tilfældet. Eleverne opdagede lynhurtigt ting, som udstyret kunne og var meget interesserede, og lærerne tog det til sig. Derfor kunne vi hurtigt fokusere på det væsentlige, nemlig pædagogikken og læringen,” forklarer Jakob Voldby og konkluderer samtidig, at det har været afgørende, at maskinerne er elevernes ’egne’, de har dem med hjemme, tager ejerskab på dem og bruger dem hele tiden.

 

En anden afgørende læring er, at maskinerne skal være hurtige og lækre. Chromebooks er på med det samme, og den model, som skolen har valgt, er en slank og indbydende maskine. ”Hvis man skal have et it-redskab, så skal det være lækkert at have i hånden.

 

Det skal ikke være en stor tung kasse, for så gider hverken elever eller lærere det. Vores Chromebook er lækker, men selvfølgelig også mere skrøbelig, derfor var det vigtigt at have den forsikret.”

It understøtter og udfordrer

Forud for den nye løsning havde Skolecenter Jetsmark taget en pædagogisk forberedelsesrejse, hvor de blandt andet udviklede de nye målstyringsværktøjer, der skulle bruges, når de cirka 400 Chromebooks landede på skolen.

 

”Alle lærere fik maskinen med hjem på sommerferie, og så var de på et ­kursus i brugen af maskinerne og de digitale platforme, inden de startede efter sommerferien. Samtidig udviklede vi en måde, hvorpå vi kunne lave målstyret undervisning i samarbejde med lærerne. Dernæst uddannede vi ’it-fyrtårne’, både blandt elever og lærere. Det var med til at bygge videre på fundamentet.

 

Sidenhen har vi haft fagopdelte kurser. Nøglen til at opnå resultaterne og de mange muligheder med it ligger hos lærerne, derfor skal de være meget aktive medspillere i sådan en indkøring, for at det kan flyve i sidste ende,” forklarer Jakob Voldby og fortsætter:

 

”Mine kollegaer er gode til at udfordre de ting, vi gør. Vi skal ikke nødvendigvis køre timerne efter en bog. Derfor har vores nye it-løsning været med til på en meget positiv måde at flytte læringsfokus og give os mulighed for at nytænke den måde, vi skaber læring på.

 

Vi kan gå fra læreren, der prædiker ved katederet til en mere vejledende funktion, og udford­re klasserummet i forhold til, hvordan det tidligere har været opbygget.”

Fakta om løsningen

Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer