Spring til indhold
Telemedicinsk storskala-projekt under Telecare Nord gør i dag den enkelte borger i stand til at mestre kroniske sygdomme via hjemmemonitorering.
TeleCare Nord

En tablet med simkort, et blodtryksapparat og en badevægt.


Umiddelbart afslører indholdet i de såkaldte ’KOL- og hjertekufferter’ ikke, at der er tale om en af de mest succesrige telemedicinske projekter i stor skala i den danske sundhedssektor. Men effekten for 1200 KOL- og hjertesvigtspatienter i Region Nordjylland har på få år vist sig at være langt større, end hvad det overskuelige kuffertindhold kunne antyde ved første øjekast.


Hjemmemonitorering giver tryghed


47-årige Peter Bygum Larsen er en af de hjertesvigtspatienter i Region Nordjylland, der til daglig mærker en tydelig forskel. Efter halvandet år med telekittet beskriver han en hverdag, hvor utrygheden ved at leve med en sygdom, der er præget af smerter i brystkassen og åndenød, ikke længere definerer hans livskvalitet.


”Hvis jeg får det dårligt, krydstjekker hjertesygeplejersken online mine egne målinger med mine referencetal. Til forskel fra tidligere kan jeg og min familie derfor hurtigt få svar på, om der er noget alvorligt i vejen, eller om jeg bare har brug for ekstra hvile,” siger Peter Bygum Larsen.


En gang om ugen - hver torsdag morgen - bruger han 15 minutter på at besvare et spørgeskema på sin udleverede tablet, som sammen med målingerne fra de bluetooth-parrede enheder, blodtryksapparatet og badevægten, giver hjertesygeplejerskerne et præcist indblik i Peter Bygum Larsens sundhedstilstand.

Forskningsprojekt Telecare Nord: Telemedicin giver trygge hjertepatienter og sparer millioner
 • Telemedicin og færre hospitalsindlæggelser kan spare sundhedsvæsenet for 350 mio. kr. om året
 • Det svarer til 40.000 kr. per hjertepatient
 • Det psykiske helbred stiger signifikant hos de hjertesvigtspatienter, der bruger TeleKittet
 • Sygeplejerskerne oplever desuden, at de kan fange andre sygdomme i opløbet takket være patienternes ugentlige målinger med Telekittet


It-kernekompetencer gavner borgere


Peter Bygum Larsen står ikke alene med sin oplevelse af forbedret livskvalitet og tryghed. En forskningsrapport fra januar 2019 dokumenterer, at de nordjyske hjertesvigtspatienter med telekittet føler sig mere trygge og har bedre psykisk helbred end den kontrolgruppe, der i samme periode modtog konventionel behandling.


For løsningsansvarlig hos Atea, Per Madsen, vidner den øgede livskvalitet hos de nordjyske hjertesvigtspatienter om, at Atea – der traditionelt er en B2B-fokuseret it-virksomhed - er lykkedes med at overføre kernekompetencerne inden for it-infrastruktur samt håndtering og drift af store mængder it-udstyr i en helt anden og mere borgernær kontekst.


”Hos Atea er vi eksperter i at integrere forskellige it-systemer i samlede løsninger. Og det er bl.a. den viden vi bruger, når vi får borgernes tablets, blodtryksapparater og vægte til at spille sammen, så det sundhedsfaglige personale på sygehusene får mere tid til patienterne og kan koncentrere sig om deres kerneopgaver,” siger løsningsansvarlig Per Madsen.


Samlet set har Atea siden 2014 leveret omkring 1200 telekits til KOL- og hjertesvigtspatienter i Region Nordjylland – et historisk højt antal, set i relation til telemedicinsk hjemmemonitorering.


Tilbage hos Peter Bygum Larsen har bevidstheden om, at der altid er uddannet fagpersonale, der følger hans sundhedstilstand, fjernet en grundlæggende usikkerhed hos ham selv og ikke mindst de nærmeste pårørende.


”Jeg har fået ro i sjælen, og min familie behøver ikke på samme måde bekymre sig, hvis jeg bliver blå om læberne. Vi ved, at sygeplejersken ringer, hvis målingerne bliver unormale.”

 

Ateas telemedicinske leverancer til TeleCare Nord omfatter:
 • Lagerføring af telemedicinske enheder – build-to-order approach sikrer, at danske regioner ikke skal binde flere økonomiske ressourcer i telemedicinsk udstyr, end højst nødvendigt
 • Klargøring og bluetooth-parring af enheder
 • Pakning i patientvenlig kuffert
 • Leverancekoordinering og aftalebookning med den enkelte borger eller sygehus
 • Levering og udpakning hos borger
 • Aftalt uddannelse af borger i brug af det samlede kit
 • Afhentning og nedtagning af det samlede kit ved endt brug
 • Desinficering, eftersyn og lagerføring, således enhederne er klar til brug igen