Spring til indhold
Tilbage til Cases

Region Nordjylland har lagt fundamentet for fremtidens datacenter

Region Nordjylland
Netværk
Fakta

Udfordringer

  • Behov for det rigtige netværksfundament til fremtidens datacenter på grund af konsolidering i forbindelse med sammenlægningen af amterne.
  • Alle kritiske funktioner skulle baseres på en infrastruktur, som skulle kunne bære dem og virke inden virtualiseringen

Løsning

  • Cisco WAN og LAN-løsning baseret Nexus 7000, Nexus 5000, Nexus 2000 og Catalyst 6500
  • Hurtig udrulning af nye typer hospitalsapplikationer
  • Fremtidssikret fiberløsning, der understøtter god patientbehandling

Værdi

  • Besparelser på driftsudgifter,som har gjort Region Nords it mere grøn
  • Administrative fordele - såsom dokumentation af servere
  • Øget sikkerhed

Region Nordjylland med 580.000 indbyggere er et resultat af sammenlægningen af Nordjyllands Amt og dele af Viborg Amt og Århus Amt.

I forbindelse med sammenlægningen samlede den nye region en stor del af de eksisterende it-systemer i Regionshusets datacenter.

 

Men det blev fyldt til bristepunktet og manglede plads, køling og strøm. Derfor har it-afdeling været igennem længere overvejelser i forbindelse med at konsolidere og samle det gamle datacenter samt regionens øvrige servere og storage, der er spredt på mere end ti sygehuse, i ét nyt stort datacenter på Hadsundvej i Aalborg.

 

Region Nordjylland arbejder hen mod en datacenterstrategi med mere end ét datacenter, så hvis et nedbrud mod forventning skulle ske, står en kopi af datacenter klar til at fortsætte driften fra regionens andet datacenter på Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland ønskede dog ikke bare at ”overflytte” det hele, men at bygge et helt nyt datacenter.

”Vi ønskede først og fremmest at få fundamentet i datacentret på plads inden vi kunne komme i gang med selve serverkonsolideringen. Alle de kritiske funktioner skulle baseres på en infrastruktur, der kan bære det og skal bare virke, inden vi begynder at virtualisere vores mange hundrede servere. Den fremtidige virtualisering vil give os store besparelser på driftsudgifter og gøre vores it mere grøn,” siger Michael Lundsgaard Sørensen, der er teamkoordinator for infrastrukturdrift i Region Nordjylland.

Til gavn for borgerne og klar til nyt patientjournalsystem

Løsningen understøtter it-afdelingens portefølje af applikationer, som giver borgerne i regionen et bedre patientforløb og samtidig kan it-afdelingen nu hurtigere imødekomme de krav, som kommer fra sundhedsmyndigheder og -personale, i form af eksempelvis hurtig udrulning af nye typer hospitalsapplikationer. Når lægerne fremover ønsker at tage en ny applikation i brugt, kan it-afdelingen reagere hurtigt takket være en gennemmoderniseret infrastruktur.

”Vores netværk er så stabilt, at eksempelvis sygehusenes operationer ikke bliver udskudt hvis der skulle ske et it-nedbrud. Samtidig er sikkerheden meget højere, da vores patientdata og administrative data ikke florerer i samme datastrøm men er skarpt adskilt. Det gør det samtidig nemmere for os at implementere et nyt elektronisk patientjournalsystem med alle kliniske applikationer i ét samlet system, som vi forventer vil blive det primære værktøj for al sundhedspersonale,” siger Michael Lundsgaard Sørensen.
 

Slipper for store kabeludgifter

It-afdelingen i Region Nordjylland driver lige så mange applikationer som en større bank. Kompleksiteten stiller store krav til infrastruktur, tilgængelighed og driftsstabilitet. Derfor skulle hele det grundlæggende netværk, som er afgørende for kvaliteten af patientbehandlingen, omstruktureres til en ekstrem stabil infrastruktur baseret på fiber-switch-teknologi. De avancerede switche blev ”betalt” af de store besparelser, som man fik ved benytte færre kobberkabler:

”Grundlaget for at alting fungerer, er meget bedre med denne her fiberswitch-løsning. Fremover vil vi altid kunne garantere vores brugere høje hastigheder på netværket. Og med Nexus 2000-serien slap vi for store udgifter til kabling, så det har været omkostningsneutralt at investere i denne avancerede løsning,” siger Michael Lundsgaard Sørensen.

”Vi vil kunne garantere en høj oppetid og kan fremover tydeligt specificere hvor hurtig båndbredde og backuptider, vi ønsker at tildele de enkelte applikationer. Det giver meget mere gennemskuelighed. Og opstår der fejl, vil vi også langt hurtigere opdage, hvor fejlen er placeret,” siger Michael Lundsgaard Sørensen.

Vigtigste data først

Med Cisco Nexus 7600 og 6500 får Region Nordjylland nu også mulighed for at klassificere trafikken i datacentret. ”Det betyder, at vi kan prioritere nøje mellem vores data på netværket og få de vigtigste data frem først. Vi prioriterer vores mange brugere af ip-telefoni øverst. Næstvigtigst er røntgenbilleder og videotrafik og herefter kommer andre kritiske applikationer,” forklarer Michael Lundsgaard Sørensen.

 

Med den nye datacenterløsning har Region Nordjylland nu opnået en langt højere sikkerhed: ”Vores informationssikkerhed er blevet væsentlig forbedret. Samtidig har vi også fået administrative fordele, da eksempelvis dokumentationen af servere er blevet nemmere. Og nu behøver vi kun ét værktøj til monitorering af switches, porte mv. Og vi slipper for decentral overvågning af servere,” siger Michael Lundsgaard Sørensen. Region Nordjylland overvejer også den næste generation af datacentre, kaldet Unified Computing som understøtter massiv virtualisering og hvor alle dele i datacentret kører på samme platform.

 

”Unified Computing kan gøre vores datacenter endnu mere effektivt, og vi vil have det med i vores overvejelser næste gang, vi skal lave større ændringer,” siger Michael Lundsgaard Sørensen.

 

Vores netværk er så stabilt, at

"... eksempelvis sygehusenes operationer ikke bliver udskudt hvis der skulle ske et it-nedbrud. Samtidig er sikkerheden meget højere, da vores patientdata og administrative data ikke florerer i samme datastrøm men er skarpt adskilt. 

Det gør det samtidig nemmere for os at implementere et nyt elektronisk patientjournalsystem med alle kliniske applikationer i ét samlet system, som vi forventer vil blive det primære værktøj for al sundhedspersonale"

- Michael Lundsgaard Sørensen, Teamkoordinator for infrastrukturdrift i Region Nordjylland

Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer