Tilbage til Cases
uddannelse apple Skole og Uddannelse

Udfordret skole blev pædagogisk fyrtårn

Søndervangskolen har de sidste par år løftet elevernes afgangskarakterer to point ved hjælp af et stort forandringsprojekt.
Søndervangskolen
Skole og Uddannelse

Mellem parcelhuse og socialt boligbyggeri syd for Aarhus ligger Søndervangskolen i Viby. Skolen gør ikke noget væsen af sig og ligner enhver anden skole, men der er en forskel. Skolen består af 94 procent tosprogede elever primært fra Somalia, Afghanistan og Tyrkiet. Og tidligere var skolen på de statslige ghettolister, fordi det er et udfordret socioøkonomisk område, hvor der er meget få ressourcer til at hjælpe eleverne – både menneskeligt og økonomisk.

 

For få år tilbage var denne elevsammensætning også lig med et meget lavt fagligt niveau. Men på bare tre år er det lykkedes lærere, elever og ledelse at vende en negativ resultatspiral til en positiv.

 

”I 2013 var vi igennem et offentligt kvalitetssyn, fordi vi havde for dårlige resultater i de nationale tests. Og når det sker, bliver kommune og forvaltning engageret. I fællesskab lagde vi en plan for at vende udviklingen. Vores målsætning er, at ’Muhammed fra Søndervangskolen’ skal have de samme uddannelsesmuligheder som ’Morten fra Risskov’, og det var desværre langt fra tilfældet for tre år siden,” siger Martin Bernhard, der er viceskoleleder på Søndervangskolen.

 

Eftersom der ikke er sammenlignelige eksempler i Danmark med markante succesresultater, arrangerede Martin Bernhard sammen med Atea nogle researchture til skoler i England og USA, som netop har formået at bryde den sociale arv og ikke mindst løfte det faglige niveau markant.

 

”På baggrund af erfaringen fra udlandet blev det besluttet, at projektet skulle have et solidt teknologisk fundament, der skulle være med til at drive den didaktiske og pædagogiske forandringsproces mod et nyt ambitiøst læringsprogram, som hurtigt blev kaldt Læringsprogram 1:1 iPad & Technology. Via en finansieret løsning fra Atea Finans leasede vi 400 iPads, Mac-computere til medarbejderne og 10 Mac-computere til produktion af film og lignende på skolen, og så udskiftede vi alle tavler i klasseværelserne med mindre whiteboard-tavler og 70-tommers skærme, der blev koblet på et Apple TV,” forklarer Martin Bernhard.

Fokus på kompetenceudvikling

Et af fokusområderne var til en start at tiden, hvor læreren står ved tavlen, skulle minimeres, og eleverne skulle aktiveres i højere grad. Det har iPad-løsningen været med til at understøtte. Samtidig indledte skolen et kompetenceudviklingsforløb med Ateas samarbejdspartner, Kompas, der har erfaring med implementering af 1:1 iPad-undervisningsløsninger. Der blev til at begynde med udvalgt ’fyrtårne’ blandt medarbejderne – og projektet er løbende blevet justeret samt tæt fulgt i forhold til de beskrevne mål og milepæle, som har udgjort styringen af projektet. Der har således været en forventning om kompetenceløft af alle lærere i forandringsprocessen.

 

”Hver eneste uge kommer Kompas og arbejder med kompetenceudvikling med lærerne. Undervisningsforløbet er placeret i det virtuelle undervisningsrum iTunes U.

 

Lærerne bestemmer over indholdet, men formen er bestemt af skoleledelsen med indspark fra lærerne. Når læringsforløbene bliver lagt ind i iTunes U, kan lærerne dele med hinanden. Det betyder, at de ikke skal opfinde den dybe tallerken, hver gang et nyt skoleår starter,” uddyber Martin Bernhard.

 

For eleverne betyder det nem adgang til alle læringsmaterialer, og færre ting bliver væk. Martin Bernhard fortæller, at læringskurven har været stejl i de tre år, hvor skolen har implementeret den nye måde at arbejde med undervisning og pædagogik på. Og han understreger, at det er visionen, der bærer den nye teknologiske tilgang.

”Eleverne har været glade for at få en iPad, men de har selvfølgelig skulle vænne sig til at arbejde med den som et læringsredskab. For lærerne har det været en udfordring, at du ikke kan vide det hele rent teknologisk. Der findes tusindvis af lærings-apps, og man må acceptere, at eleverne kan overhale læreren og samtidig holde fast i, at det heller ikke er det, der er lærerens opgave, de skal være gode til at styre læringsprocessen. Fastholdelse af ambitionerne om at rykke eleverne fagligt opad er derfor deres opgave.”

 

Lærerne gennemgår kvartalsvis deres undervisningsforløb med ledelsen, så de har fået feedback på deres arbejde med teknologien. Selvfølgelig synes nogle lærere, at det har været svært, og derfor har skolen investeret i den ugentlige kompetenceudvikling.

Et forandringsprojekt – ikke et it-projekt

Martin Bernhard understreger, at projektet ikke har været et it-projekt, men et pædagogisk og didaktisk projekt.

 

”Det er helt afgørende. Mange steder glemmer man kompetenceudviklingen blandt lærerne, og man investerer i for mange forskellige it-løsninger, hvilket er med til at gøre kompetenceudviklingen væsentlig mere kompleks. Forandringen er kompleks nok i forvejen. Et projekt, som det vi har været igennem og stadig arbejder på, er i langt højere grad et forandringsprojekt med en samlet teknisk løsning, og det er nøglen til at lykkes.”

 

Resultaterne fornægter sig heller ikke. Skolen overvåger løbende resultaterne, særligt i 9. klasse – men følger tæt udviklingen generelt, og de oplever en støt opadgående kurve i karaktergennemsnittet ved 9. klassesprøven. Martin Bernhard tilskriver en del af resultaterne projektet omkring teknologi, fordi det også har været med til at skabe en systematisk og udviklende tilgang til læring for både lærere og elever. Og så har det engageret eleverne på ny.

 

Ud over den omfattende omlægning til digital undervisning, har skolen også gennemført en lang række andre ændringer. Fx har de øget dialogen med forældrene, og forventningerne til eleverne er skruet kraftigt op.

 

”I andre skoler kommer man til skole-hjemsamtale to gange om året. Hos os mødes vi fire gange om året med forældrene, og det er obligatorisk, hvis eleven skal gå på skolen. Responsen er god, og eleverne har løftet sig mere end to karakterpoint,” siger Martin Bernard.

 

Dertil kommer andre ambitiøse projekter som fritidsjob til eleverne, hvor cirka 350 elever i løbet af de seneste fem år er kommet i arbejde; udvikling af de fysiske rammer, som understøtter en mere aktiv hverdag og så har alle ansatte en tilgang, der betyder, at skolen ikke altid kan klares mellem 8-16, hvis det er afgørende for den enkeltes læring.

Om Søndervangkolen

 • Skolen har 327 elever fordelt på 0.-9. klassetrin
 • Cirka 94 procent af børnene har en anden etnisk baggrund end dansk. Og børnene har op mod 20 forskellige nationaliteter

Om løsningen

 • Søndervangskolen leaser 400 iPads gennem Atea, hvilket frigør likviditet
  til andre investeringer og sikrer det nyeste udstyr. I aftalen er indbygget
  ’swop’ med forsikring, så en given iPad bliver erstattet umiddelbart
  efter, at den eventuelt går i stykker
 • MacBook Pro til alle medarbejdere
 • 10 Mac-pc’er til greenscreen-område til multimedieproduktioner
 • 70-tommers skærme til alle klasseværelser
 • Apple TV til alle klasseværelser
 • Rådgivning omkring løsningen, læringsapps samt kompetenceløft generelt fra Ateas samarbejdspartner Kompas
 • Ugentlig undervisning af lærere og sparring

Om iTunes U

 • iTunes U er et gratis undervisningsrum, hvor lærere og elever kan gemme, gennemse og hente forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer fra verdens største digitale samling af gratis undervisningsmateriale
 • Mere end 1.000 universiteter, grundskoler og ungdomsuddannelser samt kulturelle institutioner i hele verden har aktive iTunes U-websteder
 • Eleverne kan derudover aflevere opgaver i det virtuelle undervisningsrum,
  få push-beskeder om afleveringer og lærerne har adgang
  til oversigter over karakterer og elevernes udvikling
 • Læs mere her
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer