Spring til indhold
Tilbage til Cases

Længere fra serverrummet, tættere på borgerne

Den øgede digitalisering af det offentlige stiller nye krav til de ansatte i kommunerne – og dermed også til it-­funktionen, som skal levere mere rådgivning og support. Svendborg Kommune har løst udfordringen ved at outsource serverdriften til Atea, så kommunens it-teknikere i dag er længere fra serverrummet og tættere på brugerne. Resultatet er bedre service til borgerne.
Svendborg Kommune
Outsourcing og it-konsulenter

Fra 1. november 2016 er det obligatorisk for danskerne at kommunikere med det offentlige online.

 

Det har indflydelse på den enkelte borger, men det har i høj grad også indflydelse på dagligdagen hos skolelærere, tandplejere, sundhedspersonale og ansatte i borgerservice, der hver dag betjener borgerne rundt omkring i de danske kommuner, og som over de senere år har fået it tættere ind i dagligdagen.

 

Det gælder også i Svendborg Kommune på Fyn. Her har digitaliserings- og it-chef Søren Bach-Hansen over de seneste år arbejdet målrettet på at omstrukturere sin afdeling med 21 ansatte, så den bedst muligt kan understøtte organisationen og den omfattende transformation, der sker i kommunen lige nu:

 

”Det er min opgave at sørge for, at it-afdelingen er i stand til at hjælpe kommunen med at nå de mål, der er sat. Det har krævet ændringer i måden, vi arbejder på. Afdelingens fokus er flyttet fra de tekniske it-discipliner til konsulent­rollen. Det afspejler sig også i medarbejdersammensætningen.

 

Vi er i dag stort set det samme antal ansatte, men der er sket et klart skifte i fordelingen mellem it og konsulenterne. I dag er kun godt halvdelen optaget af de traditionelle it-opgaver, og resten udfører konsulent­opgaver inden for blandt andet digitalisering, leverandørstyring og it-arkitektur.

 

Tidligere brugte vi meget tid på drift af vores serverplatform, men den del outsourcede vi i 2009, og sidste år skiftede vi fra den oprindelige leverandør til Atea. Vi fik mulighed for at flytte vores fokus væk fra serverrummet og ud mod brugerne. Du kan sige, at vi er gået fra at være brandslukkere til at være dem, der gør det muligt for kommunen at realisere sine mål,” lyder det fra Søren Bach-Hansen.

Ingen hellige køer

I en tid, hvor det offentlige skal levere mere for mindre, har nøgleordet for Søren Bach-Hansen været optimering af de interne ressourcer. Det handler for ham ikke kun om at spare, men om at gøre tingene smartere.

 

Kort fortalt har strategien været at prioritere de opgaver, der ­ligger tættest på brugerne. Dem står Søren Bach-­Hansens team selv for. De resterende opgaver, primært de ­rutineprægede eller meget komplekse, bliver enten automatiseret eller løst af eksterne leverandører, herunder Atea, der i dag drifter kommunens mere end 80 ­servere på en VMware-platform.

 

­Brugerne forventer stabilitet og ­oppetid, men de er ligeglade med, hvordan det bliver løst. De forventer derimod, at ydelser der kræver forretningsforståelse leveres af en fra organisationen, lyder ræsonnementet fra it-chefen.

 

”Der har ikke været nogen hellige køer for os. Vi gør, hvad der er nødvendigt for at skabe en effektiv digital kommune, og vi er godt på vej. I dag ved medarbejderne i kommunen, at de kan få hjælp og rådgivning af os. Det har givet os en meget tættere relation til brugerne og en bedre forståelse af deres forretning, end vi havde før.

 

Dermed kan vi hjælpe med at gøre hverdagen lettere for de ­ansatte, og det skal i sidste ende gerne komme borgerne til gode i form af en bedre serviceoplevelse,” forklarer Søren Bach-Hansen og tilføjer, at det endnu kun er få kommuner i Danmark, der har gjort noget lignende.

 

Ved at flytte fokus fra teknik til ­brugerne, understøtter kommunen institutionernes bestræbelser på også at kunne levere mere for mindre. ­Institutionernes kernekompetence er at levere velfærdsydelser og sjældent digitalisering og it.

 

Derfor er fire af Søren Bach-Hansens kollegaer ved at påtage sig rollen som it-partner, hvor deres opgave er at opsøge og pleje tætte relationer mellem afdelings- og institutionslederne samt Digitalisering & It. Søren Bach-Hansen er overbevist om, at de gennem de tætte relationer vil kunne hjælpe institutionerne med at opnå succes i deres opgaveløsning.

 

”Det lyder enkelt, og det er det faktisk også, men det er kun blevet muligt, fordi vi i dag bruger ressour­cerne ­anderledes. Vi er blevet mere relevante og skaber mere værdi for brugerne ved at omstrukturere ­arbejdsfordelingen,” fortæller Søren Bach-Hansen.

Søren Bach-Hansens 4 råd til it-outsourcing

Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer