Spring til indhold
Tilbage til Cases

Et TeleKit der øger livskvaliteten

1.400 TeleKit skal være med til at forbedre hverdagen for KOL-patienter i Region Nordjylland i et storstilet implementerings- og demonstrations­projekt, som ikke er set før i Europa. På sigt skal projektet give KOL-patienterne en bedre hverdag og samtidig skære ned på udgifterne til sundhedsydelser på området.
TeleCare Nord
Sundhed og velfærd

Vejrtrækningsproblemer, hoste og stakåndethed er dagligdag for mange af de cirka 430.000 danskere, der lever med lunge- ­­sygdommen KOL. Rigtig mange af KOL-patienterne er ofte i kontakt med fagpersoner i sundhedssystemet som fx læger, sygeplejersker og lignende, når de oplever en forværring i deres tilstand.

 

Flere mindre forskningsprojekter inden for telemedicin har vist, at der er mange fordele at hente for både patienter og sundhedssystem. Derfor blev der i 2012 igangsat et implementerings- og demonstrationsprojekt i storskala i Region Nordjylland, TeleCare Nord, der skal bane vejen for fremtidige løsninger med telemedicin i resten af Danmark.

 

”Der er lavet et meget stort forarbejde, hvor alle aktører (red.: kommuner, region, universiteter, praktiserende læger og patientforeninger) har produceret en fælles business case for at sikre et fælles projektgrundlag og fremdrift i projektet. Et storskala-projekt som TeleCare Nord, hvor alle aktører i det nordjyske sundhedsvæsen samarbejder tværsektorielt, er hidtil uset i Europa og er dermed med til at gøre projektet helt unikt,” forklarer Tina Heide, der er projektchef i TeleCare Nord.

 

Derudover har projektet fra start været koblet op på de nationale målsætninger om udvikling af telemedicin, og hele løsningen opererer på en opensource-løsning, Open Tele, som også afprøves i to andre regioner.

'Hoster du mere, end du plejer?'

Omdrejningspunktet for projektet er en lille bærbar kasse med et TeleKit, som indtil videre er blevet en fast del af 560 KOL-patienters hverdag. I løbet af 2014 vil endnu 700 KOL-patienter modtage TeleKittet, der indeholder tablet, blodtryksmåler, iltmåler og vægt.


”Der ligger en app på tabletten, hvor patienterne skal svare på spørgsmål som: Hoster du mere, end du plejer? Og så skal patienten måle blodtryk og iltmætning. Blodtryksapparatet og iltmætningsapparatet overfører automatisk resultaterne via Bluetooth til app’en på tabletten. Derefter bliver data sendt via mobilt bredbånd til den faste sundhedsperson i kommunen. Hvis sundhedspersonen kan se, at en borger har forhøjede tal, og de for eksempel hoster mere, end de plejer, så kan de reagere hurtigt og få patienten i behandling.”

 

Tina Heide fortæller videre, at patienterne er glade for at få mere viden og kontrol over deres sygdom, og de foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne er, at de kan reducere antallet af indlæggelser, fordi de kan tage flere ting i opløbet. De kan med andre ord bedre opretholde en hverdag i deres eget hjem, og det er både en fordel for patienten og for sundhedsvæsenet.

Fjernstyrede tablets øger ­brugervenligheden

For Atea, der står for klargøring af TeleKittet, levering, service og MDM-løsningen på de medfølgende tablets, har det været en a-typisk opgave, fordi KOL-patienterne har nogle helt andre behov end typiske it-brugere.

 

”Når Atea har været ude med TeleKittet hos patienterne, har de sikret sig, at tabletten var opdateret, og at netværket fungerede, som det skulle, så patienten ikke har haft tekniske udfordringer. Der vil dog altid opstå udfordringer med teknisk udstyr på et tidspunkt. Med ansatte i en virksomhed har du typisk nogle håndtag, du kan skrue på for at få udstyret til at fungere. Det har du ikke på samme måde med disse borgere, som i mange tilfælde ikke er drevne it-brugere, og du kan for eksempel ikke sende dem en mail, hvor du beder dem foretage en lille teknisk ændring,” siger Tina Heide.

 

Atea og projektsekretariatet har løst de fleste udfordringer ved at låse de medfølg­ende tablets til den ene app. Borgerne kan med andre ord kun bruge tabletten til at registrere på, og de kan for eksempel ikke gå på nettet eller downloade andre apps. Derudover kan Atea fjernestyre de udlånte tablets, så de for eksempel kan opdatere app’en med nye versioner. Det giver ifølge Tina Heide en god fleksibilitet og gør processen mere effektiv.

 

”Selvom opgaven har været ny, har der igennem hele projektet være en meget stor vilje fra Ateas side til at få ting til at lykkes og finde de rigtige løsninger. Derfor har vi også haft en tæt dialog med Atea, der har fungeret rigtig fint.”

Tidlige resultater hos patienterne

Tilgangen til behandling er ikke kun ny for alle de involverede fagpersoner i projektet. Den er især også ny for KOL-patienterne, der indtil videre har taget rigtig godt imod TeleKittet, og de muligheder den giver.

”Vi har allerede set tegn på patientnære effekter. KOL-patienterne bliver enormt bevidste om deres sygdomstegn og reagerer tidligere, end de plejer. De bliver også hurtigere medicineret rigtigt. Sundhedspersonerne opdager dermed generelt symptomerne tidligere, så man undgår en indlæggelse.

 

Fornemmelsen efter de første måneder er, at borgerne er rigtig glade for det. Så selvom projektet stadig er i sin spæde start, peger de tilbagemeldinger vi har fået fra kommuner og patienter i den rigtige retning i forhold til færre ind­læggelser, kortere indlæggelsestid og lignende,” slutter projektchef Tina Heide.

Om løsningen

Det har Atea leveret

Klargjort 700 TeleKit til KOL-patienter i Nordjylland – heraf er 560 allerede leveret til borgere. Yderligere 700 TeleKit klargøres og leveres senere i 2014.

 

Device Lifecycle Management

 • Klargøring af TeleKit
  Levering til borger
  Logistik (­nedtagning, ­ændringer, asset ­management)
  Mobile Device Management
  Service desk

 

Hvad er der i TeleKittet?

 • Tablet
 • Blodtryksmåler
 • Iltmåler
 • Vægt

Om TeleCare Nord

TeleCare Nord er et samarbejde mellem 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet om udvikling af en telemedicinsk løsning til de nordjyske KOL-patienter (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

 

TeleCare Nord løber over tre år fra 2012 til og med juni 2015 med et samlet budget på knap 60 milli­oner kr. Formålet er at opnå øget livskvalitet for patienterne og en samlet besparelse i forbruget af pleje- og sundhedsydelser.

Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer