Spring til indhold
Tilbage til Cases

Fremtidens studieaktiviteter støttes af skærme

På grund af et stærkt samarbejde mellem it-afdelingen og afdelingen for tværgående uddannelsesudvikling er undervisningen på UCL blevet multimodal. Telepresence-løsninger på alle UCL-lokationer sikrer fleksibilitet og virtuel tilstedeværelse.
UC Lillebælt
Skole og Uddannelse

University College Lillebælt, i daglig tale UCL, har uddannelsesfaciliteter fordelt i flere byer omkring Lillebælt. I 2016 samles de odenseanske uddannelser på én adresse i Odense. Integreringen af læringsteknologier på den nye campus tydeliggør UCLs ambition om at inkludere it og digitale teknologier i undervisningen og er resultatet af et tæt samarbejde mellem it-afdelingen og UCLs afdeling for tværgående uddannelsesudvikling.

 

Christian Wang er it-chef for UCL og fortæller, hvordan han og hans kolleger gennem samarbejdet søger at understøtte den overordnede forretningsstrategi:

 

”It skal understøtte forretningen, og hos os er forretningen uddannelse. Men mange steder betyder det i realiteten, at it-afdelingen er en service- og supportfunktion. Hos UCL kunne vi se, at der var god sammenhæng mellem de overordnede strategier og it/av-strategien. Vores ambition er, at de studerende efter endt uddannelse er stærke i at bruge teknologiske løsninger og skabe ny viden. Derfor har vi prioriteret et samarbejde, som kunne sikre implementering af forskellige læringsteknologier på tværs af UCLs uddannelser.”

 

Den anden part i samarbejdet er Jan Apollo, der er chefkonsulent i UCLs afdeling for tværgående uddannelsesudvikling med ansvar for AV. Et af de første projekter Jan og Christian satte i søen var derfor at give de studerende adgang til en række videoproduktionsfaciliteter, der muliggjorde forskellige undervisnings og formidlingsformer med levende billeder og lyd.

Video i undervisningen

”Vores kerneydelse er uddannelse af høj faglig kvalitet, og det var også fokus for videoprojektet. Her har vi arbejdet med at integrere formidling gennem video i undervisningen. De studerende har eksempelvis produceret små film som led i planlagte studieaktiviteter ud fra devisen om, at hvis man kan lave en video, der forklarer et emne, har man også forstået det,” forklarer Jan Apollo.

 

It er integreret i lokalernes faciliteter. På det nye campus i Odense er der også spor efter det tætte samarbejde. Ud over videoproduktionsprojektet har Jan og Christian implementeret telepresence-setup på alle UCLs lokationer. Og i de nye lokaler har de fået mulighed for at tænke telepresence-teknologien ind fra starten, hvilket har påvirket den øvrige indretning af undervisnings- og teorilokalerne.

 

”På Campus Odense har vi arbejdet målrettet med at større undervisningslokaler er vendt på den lange led, således at rummene er indrettet med så mange formidlingsflader som muligt med og uden teknologi. De teknologiske flader kan spejles, så alle i rummet kan se og bidrage, eksempelvis via en cloudløsning,” fortæller Jan Apollo.

 

Ambitionen er at inddrage de studerende mere i undervisningen og øvrige studieaktiviteter. Samtidig kan rummet deles op, og gruppearbejde kan fokuseres omkring en enkelt af de interaktive tavler. Implementeringen og den løbende rådgivning er sket i samarbejde med Atea, som også har hjulpet med den netværksløsning som bl.a. understøtter telepresence-løsningen. Hele løsningen skal skabe en fremtidssikker platform, som sikrer at undervisningen også fremadrettet kan udvides med nye aktiviteter og digitale løsninger.

Undervisning på tværs af byer og landegrænser

Telepresence-løsningen giver også nye muligheder for at tilpasse undervisningen til de studerende og undervisernes behov. Underviserne har nu mulighed for at optage deres forelæsninger og dele dem på en fælles server. Nogle af UCLs studerende følger et kursus ved siden af fuldtidsjob, og bor ikke nødvendigvis i nærheden af campus. Ved hjælp af optagefunktionen kan disse studerende tilgå undervisningsmaterialet på andre tidspunkter via UCLs server og stadig følge faget.

 

”Med det her setup har vi været firstmovere. Vi er nemlig blandt de første, der gennemfører så stor en udrulning med denne volumen. Hvis vi vil tilbyde den bedste uddannelse, er der behov for denne type løsninger til studerende, som fx sidder i Jelling og skal følge en diplomuddannelse i Odense,” forklarer Jan Apollo.

 

Telepresence-løsningen har også muliggjort et samarbejde mellem UCL og uddannelsesinstitutioner i udlandet, fx Gent Universitet i Belgien. Her videndeler de studerende og diskuterer internationale problematikker. Fx diskuterer kommende danske pædagoger med studerende i Gent, hvordan man håndterer flygtningestrømmene.

 

”Vi kan i princippet koble op til hvilket som helst sted i verden. Med en telepresence-løsning smelter faciliteterne sammen på tværs af landegrænser, hvilket gør studieaktiviteterne mere spændende og varierede. Vi er heldige at være i en organisation, hvor ledelsen prioriterer at understøtte læring ved hjælp af digital teknologi,” afslutter Christian Wang.

Om University College Lillebælt (UCL)

  • UCL uddanner professionsbachelorer i Vejle, Jelling, Odense og Svendborg. Cirka 12.000 studerende læser en professionsbachelor eller en videreuddannelse hos UCL. Alle UCLs lokationer har telepresence-faciliteter, og alle studerende er koblet på fælles studieplatforme.

Om telepresenceløsningen

  • UCL råder over en CISCO-løsning med otte parallelundervisningslokaler og 18 videokonferencelokaler fordelt på de fire forskellige lokationer.
  • Parallelundervisningslokalerne er udstyret med to kameraer, der muliggør, at studerende og underviser altid kan se hinanden, kommunikere og følge med i den aktuelle præsentation. Underviseren kan fx se de eksterne studerende på en skærm på bagvæggen, mens de studerende på den eksterne lokation kan se underviseren på en skærm ved tavlen. Løsningen er blevet til i samarbejde med Atea.
Tilbage til Cases
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer