Borgerservice

Intelligent automatisering med Robotic Process Automation – RPA

Der bruges stadig rigtig meget tid på ikke-værdiskabende tasteopgaver og manuelle processer. Både i forhold til diverse transaktioner i systemerne, udveksling af data mellem fx SAP/ Oracle, eller HR og økonomisystemet. Med RPA kan I reducere driftsomkostningerne og øge effektiviteten, idet der frigives tid fra rutineopgaver, som kan bruges mere hensigtsmæssigt. Samtidig mindskes fejlrisikoen ved manuelle processer, og opgaven løftes ofte hurtigere. Med vores unikke digital-first tilgang sikrer vi en intelligent automatiseringsrejse for kommunen. Et unikt og agilt implementeringsdesign, der er tilpasset den kommunale virkelighed, har betydet, at vi allerede har hjulpet over 30 kunder i gang med digitale RPA-assistenter. Hør hvad har betydet for eksempelvis Helsingør, Frederiksberg, Holbæk, København, Vallensbæk, Syddjurs og Skanderborg Kommune.

Indlægsholder: Jimmi Hansen/Thomas Bille, Spitze & Co.

Er der mødelokaler nok, og hvor ligger de egentlig? – optimering af møder og gæstehåndtering

Vi kender det alle sammen: Der er aldrig nok mødelokaler – og finder man endelig et, er det ikke nødvendigvis indrettet med det nødvendige udstyr til eksempelvis videokonferencer eller med den rigtige skærm til præsentationsvisning.

I kommunen holdes der mange både interne og eksterne møder, og planlægningen heraf er til stor frustration for mange. Samtidig kommer der mange borgere og andre gæster, som skal til møder rundt omkring i kommunens lokaler. Det tager tid at registrere gæsterne samt at give mødeværten besked. Og så er der udfordringen for borgeren om at finde hen til det korrekte lokale.

Hør hvordan bl.a. Skanderborg Kommune, Aalborg Kommune og Holbæk Kommune har optimeret mødeplanlægningen og gæstehåndteringen, og samtidig fået værdifuld indsigt i behov og ressourceforbrug.

Indlægsholder: Andreas Baand Larsen, AskCody

Få styr på din viden én gang for alle og få succes med din chatbot – inkl. demo

Viden er det største aktiv i en kommune. Ofte bor viden primært i hovedet på medarbejderne og i mere eller mindre opdaterede intranet, dokumenter på fællesdrev og serviceløsninger. Viden bør tages alvorligt og være en fast del af infrastrukturen, og det bør sikres, at der er adgang til den for alle i hele organisationen. Med en rigtig vidensløsning kan I forbedre jeres svartider og sagsbehandling og effektivisere arbejdsprocesserne i og mellem afdelingerne. Med vores nye chatbot, Botler™ kan I endvidere sikre, at borgerne 24/7 kan få hjælp med korrekte og konsoliderede svar og vejledning på egen hjemmeside eller undersider i fx Jobcenteret. Samtidig sikres kvalitet og konsistens på tværs af de forskellige kommunikationskanaler. Se og hør om den løsning, som har hjulpet SKAT, Syddjurs-, Hvidovre- og Københavns Kommune med at sikre konsistens i svar og vejledning på tværs af alle kanaler og områder. 

Indlægsholder: Martine Koehler Andersen/Thomas Vinther, Spitze & Co.

 

Har du spørgsmål?
Lise Pedersen
Partner Engagement Manager, Digital Business Solutions
Tilmelding
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer