Spring til indhold

Børn og Unge

Enkel og intuitiv brugerflade til O365 – udviklet specielt til den danske skolehverdag

Ofte savner lærerne og eleverne et nemt overblik over klasser og elever – de savner deres kendte skolestruktur overført til et digitalt værktøj.

Skolebordet bygger ved hjælp af en integration til STIL helt automatisk skolens egen struktur i Microsoft Office 365. Det vil sige at Skolebordet bygger alle skolens klasser, samt opretter lærere og elever i Microsoft Office 365 på Skolebordet. Dermed sker klasseskift og årsrul helt automatisk.

Skolebordet er en produktivitetsløsning med en meget enkel brugerflade, som er lagt ovenpå Microsoft Office 365. Det betyder, at man som lærer eller elev arbejder i et mere ”trygt” og genkendeligt miljø med stor fokus på sikkerhed og brugerrettigheder. Med andre ord hjælper Skolebordet skolerne med, at komme i gang med deres investering i Microsoft Office 365 på en sikker, tryg og nem måde. Samtidig har Skolebordet integration til de førende læringsplatforme, og skaber dermed en helhed mellem læringsplatformen og Aula.

Indlægsholder: Henrik Konnerup, Atea og Lars Christiansen, Skolebordet

 

Skole-devices som en service

Tablets, laptops og pc’er til eleverne i folkeskolerne er en stor investering for kommuner. De skal indkøbes, mærkes, opdateres og klargøres på anden vis, og senere skal de serviceres, hver gang de går i stykker – og det gør de tit. Elever passer på deres udstyr, men de kan også være lidt hårde ved det. Den nødvendige logistik i forbindelse med at have 2.000 til 5.000 devices i skolerne er derfor en større opgave.

Kommunens investering i devices til elever holder typisk 3-4 år. Teknologien ændrer sig hurtigt og de forskellige maskiner bliver slidt op på disse 3-4 år.

Et alternativt til at investere i udstyr til elever (og lærere) er at indgå en aftale med Atea under SKI 02.22. Denne ramme giver mulighed for at benytte forskellige devices som en service, at få dem håndteret (dine enheder eller Atea’s udstyr) og at få Mobile Device Management. Ansvaret for at holde de forskellige skole-devices opdateret, for at de virker, og for at de bliver serviceret, kan dermed overgå til Atea ved at benytte ”Skole-devices som en service”.

Indlægsholder: Atea

Den Digitale Beredskabsløsning

Alle uddannelsesinstitutioner skal i dag have beskrevne beredskabsplaner, så undervisere og andre ressourcepersoner er bevidste om, hvad deres rolle er i en given beredskabshændelse.

Udfordringen er, at planerne ikke altid er let tilgængelige, i situationen der opstår, da de ofte står på en hylde i skolelederens kontor, eller måske endda er lagt op på Intranettet. I en reel situation – hvor stress-faktoren kan være meget høj, og tiden presset – kan det være rigtigt svært for den enkelte at huske sin egen rolle. Det kan let betyde, at den enkelte ressourceperson handler panisk og uhensigtsmæssigt.

Ved at digitalisere beredskabsplanen og automatisere kommunikations- og aktionsflows, sikrer man, at de rigtige personer og myndigheder får de rigtige informationer med det samme – og at det bliver klart og tydeligt for alle, hvad den enkeltes ansvar og rolle er.

Hør mere om beredskabsværktøjet PowerNet CONNECT, og hvordan I kan understøtte jeres medarbejdere og elever med en digital beredskabsplan.

Indlægsholder: Hans Henriksen, Atea og Ole K. Rasmussen, PowerNet