Spring til indhold
Tilbage til Events
Netværk

ERFA Forum for Kommunaldirektører

Atea vil gerne invitere dig til at være del i en ERFA gruppe målrettet for kommunaldirektører.

Deltag hvis du har brug for inspiration og udveksle erfaringer med ligesindede topledere indenfor området digital transformation.

ERFA Forum for kommunaldirektører er stiftet sammen med: 

 • Eik Møller, Kommunaldirektør, Ballerup Kommune 

 • Jan Michelsen, Kommunaldirektør, Halsnæs Kommune

 • Søren V. Pedersen, Kommunaldirektør Nordfyns Kommune

 • Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune 

Vi stræber mod at afholde ERFA Forum fire gange om året – tre gange virtuelt og en gang fysisk. 

Arrangementstid
23. sep. 2022, 10:00 - 13:00
By
Online
Pris
Gratis deltagelse

Indlæg

 

Hvordan engagerer vi politikerne i digitalisering?

Digitalisering indeholder både værdier, etik, prioriteringer om service til borgerne og økonomi. Både i et demokratisk og i et styringsmæssigt perspektiv kræver digitalisering derfor politisk deltagelse. Selv hvis en del beslutninger i praksis delegeres til direktionen er det risikofyldt for direktionen at gå langt med digitalisering uden politisk opbakning. De færreste lokalpolitikere har dog naturlig interesse i digitalisering, så hvor er balancen for involvering? – og hvordan skaber man politisk engagement om digitalisering? På baggrund af et forskningsprojekt om politisk deltagelse i digitalisering bidrager Kenneth Kristensen, PhD-studerende og tidl. Kommunaldirektør, med indsigter fra forskningsprojektet og faciliterer udveksling af erfaringer og dialog om temaet.

 

 

Øget borgerinvolvering gennem digitalisering

Pernille Halberg Salamon fortæller om Hørsholm Kommunes erfaringer med, hvordan borgerne kan involveres ved brug af digitale platforme bl.a. BorgerLab. Hvilke muligheder og udfordringer er der? Hvad siger borgerne og hvad med politikerne?

 

So ein digitaliseringsprocess/Digitalisering fra politikerens stol

Formand for Ballerup Kommunes digitaliserings- og teknologiudvalg, viceborgmester Johan Müller, bidrager med sit syn på digitalisering i den kommunalpolitiske verden. Den stigende kompleksitet i digitale spørgsmål kalder på politiske beslutninger. Digitalisering er ikke længere bare et spørgsmål om ”dimser”. Oplægget vil blandt andet fokusere på, hvorfor digitalisering er en vigtig dagsorden for kommunerne, og om det er embedsmandens eller politikerens ansvar at løfte denne dagsorden. Der vil også være tid til spørgsmål om politikerens rolle i øget digitalisering.

Dette forum sætter fokus på følgende områder:

 

 • Digital Transformation som grundlaget for at Danmark kan bibeholdes sin velfærdsmodel

 • Digital Transformation vil være en del af løsningen på kommende års budget- og ressourcemæssige udfordringer

 • Digital Transformation er nødvendigt for at kunne opfylde omverdenens stigende krav

 • Ledelsesopgaven og arbejdstilrettelæggelse

 • Hvordan får vi transformeret vores organisation?

 • Hvordan håndtere man en organisation hvor nogen er langt fremme og mange er langt bag ud?

forum

Agenda

 • Præsentation og indledning
 • Intro til dagens overordnede emner
 • Oplæg:
  • Kenneth Kristensen (Direktør - Reel Udvikling og tidligere kommunaldirektør) – Hvordan engagerer vi politikerne i digitalisering?
  • Pernille Halberg Salamon (kommunaldirektør Hørsholm Kommune) – Øget borgerinvolvering gennem digitalisering
  • Johan Müller (viceborgmester og Formand for Ballerup Kommunes digitaliserings- og teknologiudvalg) - So ein digitaliseringsprocess/Digitalisering fra politikerens stol
 • Dialog og sparring
 • Afrunding

 

 

Agenda

Det får du ud af at deltage...

 

forum

 

 • Hvad kan digital transformation bringe
 • Et refleksions-rum, sparring med andre topledere
 • Værdien af transformationen, herunder business cases
 • Sparring vedr.- og inspiration til strategiske overvejelser
 • Indblik i hvor gennemgribende transformation reelt er.
 • Uddannelse/Forskning - fremtidsforskning - den skæve vinkel