Spring til indhold

Cloud: Nye løsninger på gamle problemer

Vi står lige nu midt i stor, spændende og udfordrende digital transformation. Forandring af virksomheder, produkter, arbejdsgange igennem it er ”talk of the town”, og repræsenterer en ny virkelighed, vi alle sammen er nødt til at forholde os til.

Men skærer vi helt igennem al den ambitiøse og højtragende snak, så ligner vores infrastruktur - et stykke hen ad vejen - stadigvæk sig selv. Der er stadig både stationære og mobile arbejdspladser, netværk, servere, storagesystemer og alt det, vi plejede at tale om. Det nye er, at vi i dag frit kan placere vores workloads præcis dér, hvor det giver bedst mening for vores virksomhed.

 

Noget af det nye – som også er det gamle – der fylder rigtig meget i vores kunders dagligdag er den paraply, vi benævner som ”cloud”. For os dækker cloud over tre ben: Den infrastruktur og de services, der produceres on premise i vores kunders datacenter, den vi har i vores ”Atea Cloud” og - ikke mindst - det som de store public clouds, bringer af nye muligheder.

 

Den digitale transformation foranlediger mere it – MEGET MERE IT – og derfor oplever vi ikke, at nogen af de tre ”ben” i cloud-økosystemet er på vej til at forsvinde. Ingen af de tre cloud-områder er i tilbagegang – de fleste af os lever faktisk med en blanding af alle tre, vi lever med hybrid’en.

 

Som en af meget få cloud-leverandører, der har specialekspertise inden for alle cloud-discipliner, er vores vigtigste rolle at understøtte vores kunder i at finde et cloud-mix, der passer til præcis deres virksomhed. Og her er teknologien bag hybrid cloud ikke den største udfordring. Den rigtige balance mellem on premise, Atea Cloud eller public cloud er i langt højere grad et spørgsmål om virksomhedens digitale modenhed, risikovillighed og økonomi.

Har du spørgsmål?

rene lange
René Lange
Cloud Specialist