Spring til indhold
Tilbage til It-løsninger og services

Information Management - tag datadrevet vækst til det næste niveau​

Data er virksomhedens guld. Men hjælper din infrastruktur med at forløse data-potentialet, så du kan gøre gode kundeoplevelser bedre og øge indtjeningen? Med Atea som din cloud-partner tager du det første, vigtige skridt mod en infrastruktur, der sikrer værdiskabende indsigt og brugbar business intelligence baseret på data – uanset hvor du befinder dig på cloud-rejsen.​

Datamængderne vokser, men skaber de værdi for dig?

 

Selvom alle virksomheder - brugere, systemer, leverandører og kunder - producerer enorme mængder data, bliver informationerne kun i begrænset omfang brugt offensivt. Det skyldes til dels, at data, historisk set, har levet i siloer i infrastrukturen uden forbindelse til omverdenen. Men med udbredelsen af hybride cloud-løsninger og fleksible dataplatforme er både private og offentlige virksomheder kommet tættere på at udnytte mulighederne i de voksende datamængder.

Databaseret business intelligence giver ikke kun din virksomhed et røntgenbillede af de historiske og nutidige forbrugmønstre. Fremadrettet vil data resultere i helt nye forretningsmodeller, bedre produkter og servicemuligheder til forbrugerne. 

 

Datadrevet indsigt forudsætter en revurdering af dit datacenter – herunder placeringen af workloads, datatilgængeligheden, storage-infrastrukturen og ikke mindst sikkerheden. Et 'Hybrid Platform'-setup omfavner alle elementer og kan yderligere opskaleres i takt med virksomhedens stigende behov for at understøtte din nye datadrevne virkelighed.

 

Hvordan kommer du bedst i gang med at bruge dine data?

 

Data definerer dine fremtidsmuligheder

 

Arbejdet med data er med til at bringe beslutningstagere i virksomheden ny indsigt, som understøtter virksomhedens vækstagenda og øvrige strategiske initiativer. Målet er at give kunderne en endnu bedre brugeroplevelse, vinde markedsandele, forbedre produktionen eller understøtte eksisterende beslutningsprocesser. 

Hos Atea mener vi, at små og mellemstore virksomheder - på samme måde som C20-virksomhederne – skal have mulighed for at forløse mere af det forretningsmæssige vækstpotentiale, som skabes af ny digital teknologi og brugen af data på strategisk plan. 

Men det kræver kompetencer at arbejde taktisk med ny digital teknologi. Derudover er det ofte omkostningstungt at oprette dedikerede data.

Analytics-afdelingerne og virksomhederne bør derfor vælge et strategisk samarbejde med en partner, der kan understøtte dem i deres udvikling og transformation, samt opbygningen af en fleksibel og agil Hybrid Platform-infrastruktur, der kan skaleres i takt med virksomhedens stigende behov for kapacitet.

Sådan hjælper Atea kunderne med det få mere værdi ud af data​

 

vejsalter

Her er asfalten altid online

Temperatursensorer, langtrækkende IoT-netværk og cloud-baseret teknologi fra Microsoft Azure gør vintertjenesten i flere af landets kommuner endnu mere effektiv.

 

smukfest

Den intelligente skov

Smukfest er et højteknologisk laboratorium. Et banebrydende IoT-netværk midt i Bøgeskoven gør nu festivalen endnu mere tryg og sikker for både publikum og  medarbejdere.

 

 

Region Nordjylland case

Region Nordjylland

Telemedicinsk storskala-projekt gør i dag den enkelte borger i stand til at mestre kroniske sygdomme via hjemmemonitorering. Det øger trygheden og livskvaliteten for den enkelte borger.

Hvordan kommer du bedst i gang med at bruge dine data?


Det vigtigste er at finde og lokalisere data, som er væsentlige for din virksomhed. Modsat er det derfor ikke essentielt at kende alle data i detaljer, hvorimod det er vigtigere at genkende mønstre i data. Denne proces vil derfor i langt de fleste tilfælde kræve dyb indsigt i, hvordan og hvorfor dine data er blevet skabt.

Hos Atea lægger vi derfor meget stor vægt på samarbejdet med ressourcer, der besidder specifik domæneviden inden for det område, datakilden stammer fra. Data bliver først for alvor anvendelige, når ressourcer med domæneviden kan udfordre informationerne.

Atea har kompetencerne til at realisere virksomhedernes behov. Sammen kan vi forløse potentialet for nye forretningsmuligheder samt muligheden for at optimere og automatisere tidskrævende arbejdsprocesser. 

Et andet vigtigt element element i en Hybrid Platform-infrastruktur er etableringen af en dataplatform, da data er ubrugelige, hvis virksomheden og medarbejderne ikke kan stole på dem eller få adgang til dem. En dataplatform gør det muligt at oprette forbindelse til data, styre dem og bruge dem til analyse. Dataplatformen giver også alle virksomhedens databrugere mulighed for at samarbejde fra et enkelt, samlet interface, der understøtter et stort antal tjenester og åbne API’er, som er designet til at arbejde sammen. 

 

Læs her udvalgte løsningsområder med vores partnere

 

Microsoft Power Platform

Microsoft Powerplatform hjælper dig med at analysere data, bygge applikationer og automatisere processer. De virtuelle agenter man kan opbygge, hjælper jeres medarbejdere, kunder osv. med at få hurtigt svar på spørgsmål, uanset tidspunkt på døgnet.

Det handler om at imødekomme udfordringer og ”sætte strøm til” processer og samarbejde i virksomheden.

Hvad er definitionen af, at udfase manuelle arbejdsgange, reducere fejl og frigøre ressourcer til andre opgaver i dagligdagen? Vi kalder det digitalisering

 

IBM Cloud Pak for Data (CP4D)

IBM Cloud Pak for Data er en fuldt integreret data- og AI-platform, der moderniserer, hvordan virksomheder indsamler, organiserer og analyserer data for at infundere AI i deres organisationer. 

Fra datahåndtering, DataOps, governance, forretningsanalyse og automatiseret AI hjælper IBM Cloud Pak for Data med at eliminere behovet for dyre og ofte konkurrerende, punktløsninger, samtidig med at du leverer den informationsarkitektur, du har brug for.

 

Dell Boomi

Dell/ Boomi er et iPaaS (Integration-Platform-As-A-Service) integrationsværktøj, der er udviklet i skyen, og som benyttes til at integrere skybaserede produkter med andre skyprodukter samt at integrere software i lokale datacentre.

Systemerne indeholder mange standardintegrationer, hvorfor integrationsarbejdet kun kræver mindre rettelser for at forbinde dem til skyen.

Rammeaftaler for SKI – skab den optimale dataplatform med Atea​

Med vores bredtfavnende kompetencer kan vi sammentænke en række offentlige kerneydelser såsom cloud, it-sikkerhed, hardware, software og konsulentydelser. Dermed får det offentlige - og i sidste ende borgerne - mest mulig ud af SKI-aftalerne.

Du har sikkert i dag en eller flere SKI-aftaler, men får du det optimale ud af dem, og får du reelt brugt de rådata, dine løsninger stiller til rådighed, til at videreudvikle jeres services?

Vi vil gerne være med til at udvikle dine data og gøre dem til betroede data, hvorfra du kan træffe endnu mere kvalificerede beslutninger – til gavn for din infrastruktur og ikke mindst borgerne. 

Lad os tage en dialog om hvad dine data kan gøre for dig. 

 

Book et møde og hør mere om dine muligheder

 

Sæt dataindsamling og eksekvering på dagsordenen sammen med os.

 

 

 

Kristjan Hugosson

 

- Kristjan Hugosson

Director Information Management

Tilbage til It-løsninger og services