Spring til indhold
Dit data-gennembrud er tættere på, end du tror. Oplev hvordan data er med til at skabe værdi og brugbar indsigt til gavn for din forretning.

Atea Information Management

Med Atea Information Management sætter vi høje ambitioner for dine data. Vi tænker 360 grader rundt om teknologierne - med fokus på blandt andet bæredygtighed, effektivitet og økonomi.

Og vi er dedikeret til at finde den rigtige løsning til dine behov. Med en solid indsigt i virksomhedens datagrundlag skaber vi sammen indsigt i kerneområder såsom optimering af den digitale arbejdsplads og generel drift – alt sammen med mennesket i fokus.

Det giver - efter vores mening - den største data-værdi.

 

Mangler du de sidste byggesten til klimavenlig og intelligent bygningsdrift?​ ​

"Vidste du, at 40 % af CO2 udledningen i Danmark generes af bygninger og deres drift?"

Hvordan kommer du i gang?

Typisk skal følgende tre områder være på plads, før du kan opnå øget indsigt og data-værdi.

1. Fokusér på målet fremfor teknologien

I den datagenerende verden er det nemt at indsamle en masse data. Men data har ingen værdi medmindre det sættes i kontekst til andet data eller bruges til at løse konkrete forretningsmæssige problemstillinger. De teknologiske muligheder i dag er mange og har skabt et fundament for at kunne optimere og effektivisere mange arbejdsgange. Dette kan imidlertid også skabe forvirring omkring, hvilke teknologier der skal vælges eller resultere i, at der kommer endnu en datakilde, hvor data ikke integreres med eksisterende datakilder for at opnå synergier. Erfaring har vist, at det er vigtigt, at virksomheder - inden de begynder at kigge ind i de teknologier, der er på markedet - skal kunne svare på følgende spørgsmål:

-‘Hvorfor’, ønsker I at løse en konkret problemstilling?

Dernæst kommer spørgsmålene:

-‘Hvad’ skal den teknologiske løsning bestå af?

-‘Hvordan’ skal den teknologiske løsning implementeres?

Det er vigtigt at forstå forretningen først for at finde frem til de rette projekter, som skaber forretningsværdi. Indsamling af data og brugen af teknologi skal ikke ske for data og teknologiens skyld. I stedet skal den bruges til at optimere og løse de behov forretningen har, og give de rette interessenter den data-indsigt, der kræves, for at de kan træffe de rette beslutninger og skabe argumentation for, hvorfor indsatser er værdiskabende.

 

2. Få bedre indsigt i data

Datadrevne beslutninger skal ses som en argumentation for handling, og kan lede til bedre resultater på tværs af de organisatoriske lag i stedet for kun at være centeret omkring it-afdelingen.

Men hvordan kan man være sikker på, at de rigtige data bliver indsamlet? Og hvordan kan I udnytte de forskellige data I indsamler til at skabe bedre forretningsoptimering?

Derudover viser al erfaring, at mange virksomheder ofte gør brug af forskellige teknologier, der kan være bygget på forskellige standarder, hvillet øger kompleksiteten.

I stedet for at benytte sig af mange forskellige leverandører, der er specialister inden for en bestemt teknologi og en bestemt standard, kan det være en fordel at vælge en leverandør, der har mulighed for at hjælpe med at skabe indsigt på tværs af forskellige teknologier og standarder. En leverandør uden begrænsninger kan hjælpe med at afklare, om der er synergi ved at kombinere data fra forskellige kilder.

3. Find den rigtige samarbejdspartner

Et tredje centralt spørgsmål, der melder sig, er om virksomheden kan skabe løsningen eller dele af det selv? Og skal man som virksomhed gå med en totalleverandør eller flere forskellige?

Ingen virksomheder eller projekter er ens, og kompleksiteten, kravene og behovene til at løse dem kan derfor variere meget. Samtidig er det også vigtigt at arbejde med en samarbejdspartner, som virksomheden har tillid til, da indsigt i virksomhedsdata kan være konkurrencesensitivt. Derfor er samarbejde og fleksibilitet vigtige grundelementer, før din virksomhed vælger leverandør. 

Derudover skal en kommende leverandør ikke ses i en klassisk kunde-leverandør forstand, men i stedet som en samarbejdspartner, der i tæt dialog med relevante, interne stakeholders arbejder hen mod et mål og kan sætte sig i jeres sted. Samtidig er det vigtigt, at der er en kontinuerlig dokumentation af forventede effekter, business cases og evaluering af om projektet har opnået den forventede værdi. Dette gør det lettere for interne stakeholders at kommunikere effekten af projektet i organisationen og skabe opbakning til lignende initiativer.

 

Velkommen til huset for Information Management - markedets nok stærkeste konstruktion! 

 

Du har nu muligheden for at få mere ud af dine data. Grib den!