Spring til indhold

Information Management, IoT Product Management

Data og IoT-løsninger har igennem mange år været de helt store buzzwords. Flere teknologier bliver hver dag sat op, og alt fra vandforbrug, varmeforbrug, antal personer der er et bestemt sted på et bestemt tidspunkt bliver målt og genererer store mængder data.  

Som Graduate i Information Managements salgsafdeling får du fokus på Internet Of Things (IoT). Du bliver en del af et team, der driver dialogen med vores kunder omkring projekter der rammer kundernes behov. Når vi taler Internet Of Things (IoT) er det en fællesbetegnelse for apparater som kan overføre data og som er forbundet med hinanden, internettet eller et andet digitalt netværk. Det er en nyere teknologi, som har mange anvendelsesmuligheder.  Der ligger derfor en vigtig opgave i at forstå og indramme kundens behov, og matche med mulighederne indenfor IoT. Med afsæt i vores kunde- markeds- og produktkendskab lytter vi aktivt til kundens behov og finder i fællesskab frem til løsninger, der understøtter vores kunders digitale og kommercielle strategier. 

 

I vores team vil du få indblik i en bred vifte af de nye teknologier, som vi sidder med. Vores primære målsætning er at en stilling som graduate hos os, vil skabe værdi gennem opbygning af kompetencer inden for salg og teknisk rådgivning i kombination med dine kompetencer fra studie og tidligere erfaringer. På den måde vil vi sikre, at både du og teamet vinder på samarbejdet. Dette sikrer vi vha. et gennemført forløb, hvor din udvikling er i højsædet, og hvor du kommer i berøring med så mange facetter af vores arbejde som muligt. Desuden får du mulighed for at komme med på kundemøder, forberede og drive præsentationer hertil, sidde med i konceptudviklingen med vores partnere og være med i processen om at udarbejde tilbud og potentialevurderinger til kunderne. 

Vores graduates rejse i Atea

 

Martin Ita

Martin Ito - Graduate i Information management

 

Hvilken uddannelse har du?

Jeg har en kandidatgrad i kognitionsvidenskab. Kognitionsvidenskab kan kort beskrives som psykologi, men med meget mere statistik og programmering. 

Hvorfor lige IT-branchen og Atea?

Jeg kan godt lide teknisk nørklearbejde med data og det passer godt med IT-branchen. Ved at arbejde hos Atea er der mulighed for at arbejde på nogle af de helt store, spændende projekter. Til den første jobsamtale hørte jeg om projektet med Aarhus Universitet og syntes det lød som et fedt projekt og kunne se mig selv bidrage til det. Derudover hørte jeg også, at der er et godt arbejdsmiljø i Atea, og det var en vigtig faktor for at jeg ansøgte graduate-stillingen.  

Hvilket af de 11 graduate-spor er du ansat i – og hvorfor har du valgt dette spor?

Jeg er ansat i Information Management og jeg valgte dette spor fordi arbejdsopgaverne ligger tæt op ad de tekniske ting jeg synes er spændende. 

Hvad drømmer du om i forhold til din tid som graduate og din fremtid i Atea?

Information management er en relativt ny afdeling og jeg glæder mig til at være med til at udvikle og modne den.  Rent fagligt ser jeg frem til at få erfaring med store projekter og de nyeste data science metoder. Et andet vigtigt aspekt af arbejdet er, at de analyser jeg har lavet bliver brugt i den virkelige verden og skaber værdi; datanørkleri for nørkleriets skyld er sjovt, men det er alligevel federe at se sit arbejde gøre en forskel.  

Hvem er du som person? Hvad laver du fx i din fritid? Nævn gerne et par fun facts om dig selv.Jeg elsker at rejse og er meget interesseret i sprog. Jeg har rejst meget i Kina og har undervist i engelsk derovre. Jeg har også været på udveksling i Japan og jeg er halv japaner. Jeg er en kæmpe nørd og spiller både Magic the Gathering og D&D.

 

 

Aksel Majgård

Aksel Majgaard - Graduate i Cloud Sales

 

Hvilken uddannelse har du?

Jeg er uddannet Cand.merc.it, eller Information Management, som jeg har læst på Aarhus Universitet. Jeg blev færdig med min kandidat tilbage i 2019, og har siden arbejdet med IT-infrastruktur og forretningsudvikling.

Hvorfor lige IT-branchen og Atea?

Først og fremmest it-branchen fordi jeg hele tiden har været fascineret af mulighederne, der ligger i it, udvikling og drift. Her kommer min uddannelsesmæssige baggrund også i spil, da jeg netop har taget en uddannelse i arbejdet med udvikling, projektledelse og it-infrastruktur. Jeg synes, at potentialet i arbejdet med it er meget interessant, og jeg ønsker også at det skal være drivkraften i mit daglige arbejde. Jeg ser det som en kæmpe force at komme i et graduate forløb i en virksomhed, som kan så meget, og giver mig mulighed for at udforske mange forskellige sider af it. Atea har en stor stjerne hos mig, i og med at det er en virksomhed, som kan understøtte kundens behov på rigtig mange forskellige områder 

Hvilket af de 11 graduate-spor er du ansat i – og hvorfor har du valgt dette spor?

Jeg er ansat i sporet Cloud, Information Management & Managed Services, hvor jeg sidder i Managed Services og arbejder med vores backup løsninger. Jeg synes, det er et spændende område at arbejde med, da jeg tror på, at kunderne ser it som noget, som skal skabe værdi, og det ser jeg som et godt udgangspunkt for at lette kundens hverdag, med de ting vi kan.

Hvad drømmer du om i forhold til din tid som graduate og din fremtid i Atea?

I min tid som graduate drømmer jeg om at komme ind i nogle spændende afdelinger og på nogle spændende sager, hvor jeg kan suge en masse viden til mig. Samtidig håber jeg også, at jeg kan bidrage med en masse af den viden, jeg kommer med, og skabe positive resultater og forandringer for de afdelinger og kolleger, jeg kommer til at samarbejde med. Jeg bliver motiveret af at se mit bidrag gøre en forskel, så jeg ønsker at være i en position, hvor mit bidrag gør en forskel for kunder og kolleger, og hvor jeg kan tage ansvar for et område og se det udvikle sig.

Hvem er du som person? Hvad laver du fx i din fritid? Nævn gerne et par fun facts om dig selv.Jeg har en stor interesse for sport og særligt fodbold. Det bruger jeg også meget i min hverdag, og derfor spiller vi blandt andet også squash på tværs af graduateholdet. Desuden kan jeg godt lide at blive inspireret af madvideoer og lave god mad, hvilket resulterer i, at jeg nogle gange får udsat min kæreste for nogle skøre retter.

 

 

 

Ebbe

Ebbe Ross Linde - Graduate i Cloud Sales

Hvilken uddannelse har du?Cand. Merc. E-Business  fra Copenhagen Busines School 

Hvorfor lige IT-branchen og Atea?It og teknologi har altid fascineret mig. Det er jo her årsagen til menneskets udvikling og høje levestandard skal findes. Jeg elsker at spotte nye måder at bruge IT og teknologien på. Måder som gør privatlivets og erhvervslivets gøremål lettere, mere effektive eller hjælper os til at finde løsninger på udfordrende problemstillinger. IT og teknologi er genialt! Ærligt sagt havde jeg ikke det store kendskab til Atea inden jeg så jobopslaget, ansøgte om stillingen og derfor satte mig dybere ind i forretningen. Men jo mere jeg læste om Atea og jo mere jeg snakkede med de søde og passionerede mennesker, jeg mødte under jobsamtaledagen, jo mere gik det op for mig, at jeg her havde at gøre med en virksomhed, som arbejder værdibaseret. En ting er at Atea vil bygge danmark med IT, vil være bæredygtige og vil være the place to be, og i øvrigt gør en masse tiltag, for at efterleve dette. Det er sympatisk i sig selv. En anden ting er, at værdierne er dybt forankret i kulturen og i de mennesker man møder i Atea. Fra dag ét har jeg kunne mærke, at kulturen er præget af åbenhed, ærlighed, hjælpsomhed samt evnen til at udvise respekt og kunne samarbejde, på tværs af forskelligheder og den mangfoldighed af mennesketyper, der udgør Atea. 

Hvilket af de 11 graduate-spor er du ansat i – og hvorfor har du valgt dette spor? Jeg er ansat i graduatesporet; Cloud, Information Management & Managed Services, med hjemmebase i Cloud Sales afdelingen. Grunden til mit valg af dette spor er, at teknologier som Cloud, ML, AI, IoT og big data analytics interesserer mig enormt meget, og jeg tror på, at det er gennem disse teknologier, vi finder løsningen på en lang række af nutidens og fremtidens udfordringer. 

Hvad drømmer du om i forhold til din tid som graduate og din fremtid i Atea?

Jeg drømmer om, at jeg ved udgangen af mit graduateforløb kan vejlede og hjælpe vores kunder dybdegående og er en 100% trusted advisor, der både kan tale ind i forretningsværdi og teknik. Jeg ønsker at være bindeleddet mellem kunden og det tekniske i Atea, og at jeg lærer at gennemskue hele omfanget af de IT-projekter, der sættes i gang ude hos kunden. Gennem mit graduateforløb opsøger jeg derfor, at få såvel kommerciel som teknisk erfaring  Derudover drømmer jeg om i løbet af mit graduateforløb, at blive involveret i design -og udviklingsprocessen af nye salgskoncepter, services eller ”hyldevare” inden for cloud. Efter mit graduateforløb ser jeg mig selv arbejde som BM’er eller arkitekt i Cloud, mens jeg udvider min erfaring og viden om cloudteknologi og kundeprojekter. Det kunne også være, at jeg på et tidspunkt prøvede at snuse lidt rundt hos Information Management, for at se om min viden om public clouds og deres muligheder i forhold til databehandling, ML og AI, kunne sættes i spil her. 

Hvem er du som person? Hvad laver du fx i din fritid? Nævn gerne et par fun facts om dig selv. 
Som person er jeg rolig, social og engageret med hovedet fuld af ideer samt en evne til at se muligheder frem for begrænsninger. I min fritid elsker jeg at være sammen med venner og familie, jeg sejler i sejlbåd, brygger min egen øl og elsker en god volleyballkamp. Fun fact -> Under min studietid i København boede jeg i min seljbåd i kalkbrænderihavnen nær Nordhavn.  

 

 

 

PatrickJensen

Patrick Pilgaard T. Jensen - Graduate i Cloud Sales

Hvilken uddannelse har du?Jeg er uddannet cand.merc.SOL (Strategy, Organization & Leadership) fra Aarhus Universitet, hvor jeg har skrevet speciale i distanceledelse under forholdende for hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19.

Hvorfor lige IT-branchen og Atea?Jeg har altid haft stor interesse for de uendelige muligheder, den digitale verden byder på, men har ligeledes oplevet konsekvensen af, at den digitale transformation ikke gribes korrekt an. Med Atea som landsholdet i informationsteknologi, var der ingen tvivl om, at jeg netop her ville komme i kontakt med både det brede aspekt af interne kompetencer og unikke kundebehov – og derved det bedste afsæt for at forstå kompleksiteten af digital transformation. . 

Hvilket af de 11 graduate-spor er du ansat i – og hvorfor har du valgt dette spor? Jeg er en del af graduate-sporet Cloud Sales, hvor man får bred kontakt med særligt det forretningsmæssige aspekt af Cloud-verden. Med en uddannelsesmæssig baggrund, der på ingen måde er teknisk anlagt, søgte jeg en måde at opbygge en mere teknisk profil. Ateas graduate-program giver mulighed for læring samtidig med, at man får professionelt ansvar. Som graduate i Cloud Sales har jeg derved den perfekte mulighed for at udvide min tekniske profil samtidig med, at jeg arbejder med at tilrettelægge kundens digitale transformation.

Hvad drømmer du om i forhold til din tid som graduate og din fremtid i Atea?

I min tid som graduate er mit ønske at få en dybdegående forståelse for Cloud. Cloud er dog et meget bredt begreb, og det er derfor umuligt at vide det hele. Derfor er det også vigtigt for mig at opbygge så bred en kontaktflade i Atea som muligt, for derved at tilgå mine dygtige kollegaers viden. Derudover har jeg altid haft en brændende interesse for optimering, som netop er grunden til, at digitalisering er et så interessant område for mig. Derfor drømmer jeg om, både gennem en naturlig bred kontaktflade igennem cloud-relaterede opgaver, samt rotationer til andre afdelinger i graduate-forløbet, at få en dyb indsigt i de forskellige arbejdsgange i Atea, for derved på sigt at arbejde med intern optimering. 

Hvem er du som person? Hvad laver du fx i din fritid? Nævn gerne et par fun facts om dig selv. 
Som person er jeg altid åben og ærlig, og er meget præget af at ville det bedste for mine medmennesker. Jeg kan ofte virke meget stille, men udfordres jeg til noget konkurrence, kan der være risiko for at slippe mit indre konkurrencemenneske løs. Derudover skal det siges, at jeg altid vinder – men nogle kollegaer vil allerede nu påstå, at jeg taber forbløffende meget alligevel. En del af min fritid går med fitness og dertil også mad. Mine madlavningsfærdigheder er dog ikke noget at være stolt af, hvorved jeg påtvunget kører en stil, der hedder mængde frem for kvalitet. Når maven er fuld, går tiden ofte med afslapning foran en skærm, eller hygge med vennerne, hvor humøret er altid bedst, når en kommentar bliver efterfulgt af tanken ”Ej, det sagde jeg bare ikke!”.

 

 

 

Ebbe

Christian Juel Martinsen - Graduate i Information Management

Hvilken uddannelse har du?Jeg har en cand.scient. i anvendt matematik fra Aalborg Universitet.

Hvorfor lige IT-branchen og Atea?Jeg skal ærligt indrømme at det faldt ned i skødet på mig. Jeg ledte efter en stilling som konsulent efter min uddannelse, og opslaget fra ATEA så yderst tiltrækkende ud.

Hvilket af de 11 graduate-spor er du ansat i – og hvorfor har du valgt dette spor? Jeg er ansat i Information Management i afdelingen Data, Analytics and AI. Jeg valgte den afdeling fordi som matematikker er jeg meget bekendt med data og information, så det er en naturlig videreudvikling af mine kompetencer.

Hvad drømmer du om i forhold til din tid som graduate og din fremtid i Atea?

Jeg vil gerne lære en masse om IT og få nogen gode arbejdsopgaver.

Hvem er du som person? Hvad laver du fx i din fritid? Nævn gerne et par fun facts om dig selv. 
En af mine største fritids interesser er historie, og jeg læser rigtig meget om historie. Jeg spiller også en hel del spil (både computer og bræt).

 

 

Vi søger desværre ikke nye graduates i øjeblikket