Laddar meny

Pædagogisk rådgivning og videndeling

Vi har mange års erfaring med hele uddannelsessektoren, og har hjulpet en lang række tilfredse kunder lige fra børnehaver til universiteter, specialskoler, efterskoler og privatskoler til komplette kommuneløsninger.

Vi forstår de pædagogiske opgaver og udfordringer, uddannelsesinstitutionerne har, og vi har stor erfaring med, hvordan indførelse af ny teknologi til digital læring kan gøre en stor forskel.

Vi faciliterer netværk og arrangerer seminarer for lærere, pædagoger og ledere

For os er det vigtigt, at børn og unge oplever velfungerende digital teknologi i deres hverdag til understøttelse af undervisning og læring. Hvad enten læringen foregår i en børneinstitution, på en skole eller på en anden uddannelsesinstitution, kan Atea hjælpe med, at den digitale teknologi fungerer.

Atea har lang erfaring med at samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner om overordnede strategi- og visionsplaner, udarbejdelse af konkrete tekniske handle- og implementeringsplaner og med at varetage den daglige drift og support.

 

Vi samarbejder med alle førende producenter af digitalt udstyr, og kan derfor levere det udstyr, skoler og institutioner ønsker.

Men for at der kan ske en væsentlig forandring, er der også en pædagogisk didaktisk dimension, der omhandler kompetenceudvikling af medarbejderne. Atea medvirker til kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og ledere bl.a. via gratis seminarer og konferencer, samt på kurser arrangeret af Atea Education, der samarbejder med fx Kompas.

 

Desuden faciliterer vi netværk for lærere, ledere og it-vejledere til pædagogisk og teknisk videndeling og erfaringsudveksling til gavn for skolens pædagogiske og digitale udvikling. Ligeledes deltager vi i lokale evalueringsprojekter, hvor en skole eller kommune ønsker at afprøve egne visioner for it og medier i undervisningen i praksis. 

iPad netværk

Netværk for grundskoler i Øst-Danmark, der anvender iPads i undervisningen. Netværket mødes typisk 2-3 gange årligt i Ballerup.
Hvis du ønsker at høre mere om aktiviteterne i netværksgruppen skal du kontakte Lars Duborg på apple@atea.dk

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Markedschef for Uddannelsessektoren Jette Risgaard på jeri@atea.dk hvis du er interesseret i at høre mere.

Lukket netværksgruppe for it-pædagogiske konsulenter
Skriv til Jette Risgaard på jeri@atea.dk hvis du ønsker at deltage og vil høre mere.
Jette Risgaard
Business Manager, Education
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer