Laddar meny
læge tablet

Patient og sundhedspersonale

Vi tror på, at en sammenhængende og positiv oplevelse fra behandling i eget hjem til ophold på sygehus kan gøre en stor forskel.

Danmarks fem regioner har siden februar 2016 indsamlet gode ideer fra borgerne på www.voressundhedsvaesen.dk. Det har fx været ideer til, hvordan patientens oplevelse på sygehuset kan gøres bedre og til hvordan personalet i højere grad kan inddrage pårørende.

Her viser vi et lille udpluk:

  • Kommunikation i øjenhøjde
  • Inddragelse og medbestemmelse for både patient og pårørende
  • Service på patientens præmisser med udgangspunkt i patientens behov
  • Overblik over og sammenhæng i behandlingen
  • Bedre overblik over rettigheder og muligheder
  • Fri og åben dialog, hvor man spørger om alt relevant samt hjælp til selvhjælp og ansvar for egen sygdom

Hjemlighed og sanseoplevelser

Hos Atea tror vi på, at en sammenhængende og positiv oplevelse fra behandling i eget hjem til ophold på sygehus kan gøre en forskel, fx hele sanseoplevelsen ved at indrette sygehusene til mere hjemlige og behagelige omgivelser.

Atea har indgået en aftale med MODOS om indretning af nutidens og fremtidens sygehus med fokus på sanseoplevelsen. Der forskes pt i hvilke besparelser og effektiviseringer sundhedsvæsenet kan opnå ved at ændre sanseoplevelsen, og dermed få patienten til at være mere rolig og afslappet.

Herudover leverer vi forskellige løsninger til videokonference, som nemt og simpelt kan inddrage de pårørende i patientforløbet.

Se referencefilmen om Ateas og MODOS løsninger:

Fokus på sundhedspersonalet

Brugervenlig teknologi, digitalisering, effektivisering, automatisering, sammenhængende systemer, nem adgang til data, tværregionalt samarbejde, arbejdsklima og omgivelser, e-sundhed og øget inddragelse af patienten, som skal ses som en ekstra ressource i fremtidens sundhed, er blandt de områder der fokuseres på.

Vi skal sammen arbejde på at optimere den teknologi og de omgivelser, som sundhedspersonalet benytter og færdes i. Trivsel og hurtigere adgang til systemer og data, kan være med til, at det sundhedsfaglige personale får mere tid til patienten, hvilket kan være vejen til mere sundhed for pengene.

Kernen i Regionernes strategi er ”Værdibaseret styring i sundhedsvæsenet”, hvilket betyder, at de enkelte sygehuse skal måles på at opnå de bedst mulige resultater for patienter, med så få ressourcer som muligt.

3D teknologi giver helt nye muligheder

Et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan forbedre og effektivisere sundhedsfaglige processer, er HPs Zvr Virtual Reality Display. 3D skærmen gør det muligt fx for en læge at forberede en operation på baggrund af 3D scanninger af en patients tumorplaceringer. Et andet eksempel kunne være i en undervisningssituation, hvor man kan "trække" organer ud af kroppen, åbne dem og zoome ind, uden at der reelt er fysiske organer til stede. 

Kom tæt på HPs Zvr Virtual Reality Display her:

Fremtidens digitale patientstue på Atea IT EXPO 2017

På ét minut kan du se og høre om vores bud på fremtidens patientstue. Den byder på sanseoplevelser, tv-streaming fra sengen, stuegang med pårørende via video samt proaktiv videoovervågning af patienter. Se det i videoen her:

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer